Tiện ích điện và ga

Cải thiện tài chính, an toàn, và mức độ hài lòng của khách hàng với GIS

 CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG

Lập bản đồ và phân tích không gian với thành công của CenterPoint

Hơn 5 triệu khách hàng ở 6 bang sử dụng dịch vụ điện và ga của công ty CenterPoint Energy. Luân phiên, các nhân liên sử dụng ArcGIS để giám sát các dữ liệu lớn, xác định vị trí tài sản và điều phối nhân viên hiện trường hiệu quả. Truy cập vào dữ liệu và service mang tính chất địa lý để hỗ trợ khách hàng lâu năm theo từng vị trí

GIS mang tới cho ngành tiện ích sự cải cách


Xác định vị trí là nền móng của ngành tiện ích điện và ga. Sử dụng nền tảng ArcGIS để xác định các vị trí quan trọng. Lập bản đồ và phân tích dữ liệu thời gian thực trên ArcGIS để cải thiện các hoạt động và đưa ra các quyết định - từ văn phòng tới thực địa.

Truy cập

Kết nối mọi người với dữ liệu và bản đồ. Quan sát tài sản, kế hoạch, sự cố xảy ra, và các khu vực trong yếu trong vùng để cải thiện hoạt động.

Nhận thức

Sử dụng thông tin thời gian thực về thời tiết, giao thông, tài sản, và thiên tai đẩy nhanh tốc độ phản ứng với sự cố.

Phân tích

Hiển thị các mối quan hệ trong dữ liệu, như các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cao khi có thiên tai. Phát hiện vấn đề trước khi nó thật sự xảy ra.

KHÁM PHÁ CÂU CHUYỆN THỰC TẾ

Khi có một cơn bão lớn tới gần, các quản lý sẽ đánh giá mạng lưới bị ảnh hưởng.

Các nhân viên cần xác định chính xác vị trí mạng lưới sẽ có nguy cơ mất điện cao khi gió lớn và sấm sét. Xem lịch sử mất điện và cây đổ, họ có thể, họ có thể xác định các khu vực bị ảnh hưởng mất điện khi cây đổ vào mạng lưới.

1
2
3
4
5

LEGEND

Overgrown Tree Area

Low Outage Risk

Medium Outage Risk

High Outage Risk

Very High Outage Risk

Quyền quyết định nằm ở tổ chức của bạn

Phần mềm lập và phân tích bản đồ của Esri cải thiện hiệu suất làm việc ở ngành tiện ích trên tất cả quy mô - từ tiện ích đa quốc gia tới tiện ích dựa trên cộng đồng.

Tiện ích điện

Xem thêm

Tiện ích Ga

Xem thêm

Tiện ích dựa trên cộng đồng

Xem thêm

Tin tức và sự kiện

TIN TỨC

Quan sát đường dây hỗn hợp ở hiện trường

Nhân viên thực địa có thể xem cả hệ thống đường dây trên và dưới đất với thiết bị chuyên biệt và hệ thống thông tin địa lý
Xem câu chuyện

SỰ KIỆN

Hội nghị khách hàng của Esri

July 9-13, 2018 | San Diego, California, USA
Xem sự kiện

SỰ KIỆN

GeoConX

November 5–8, 2018 | Dallas, Texas, USA
Xem sự kiện