Hội thảo trực tuyến về Điện và Gas

_____________________________________________

Luôn đi đầu trong các xu hướng, tiến bộ kỹ thuật và thực tiễn tốt nhất liên quan đến GIS trong các tiện ích điện và Gas với các hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi. Chuỗi hội thảo trên web nêu bật các chủ đề liên quan đến nhiệm vụ, quy trình làm việc và hoạt động của tổ chức của bạn.

Các hội thảo trực tuyến trước đây

Quản lý an toàn trong ArcGIS

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến an toàn liên quan đến các công ty Điện và Khí đốt. (Ngày 15 tháng 5 năm 2019)

Phân tích không gian nâng cao

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ của phân tích không gian và các công cụ phân tích nâng cao mà Esri cung cấp. (Ngày 10 tháng 10 năm 2018)

Giải pháp thực địa cho ArcGIS

Trong hội thảo trên web, bạn sẽ tìm hiểu cách các giải pháp trường dựa trên GIS có thể giúp quản lý và cho phép lực lượng lao động di động thu thập và truy cập (ngày 10 tháng 9 năm 2018)

Thu hút các bên liên quan trong ArcGIS

Trong hội thảo trên web, bạn sẽ tìm hiểu cách các ứng dụng và bản đồ dựa trên GIS có thể giúp cải thiện giao tiếp và cộng tác với khách hàng, hợp đồng (ngày 13 tháng 6 năm 2018)

 

 

Khám Phá Ngay Nền Tảng ESRI 

Bắt đầu trải nghiệm