Tiện ích điện

__________________________

Hệ thống vị trí thông minh của Esri là một hệ thống GIS hoàn chỉnh cho các tiện ích. Giúp bạn làm việc tốt hơn và thông minh hơn. Trao quyền chuyển đổi thông qua sự đổi mới. Thúc đẩy hiện đại hóa lưới điện của bạn, an toàn, quản lý tài sản và nỗ lực trải nghiệm khách hàng.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

ArcGIS hỗ trợ hệ thống mạng lưới điện của El Paso

Các tiện ích ngày nay phải sử dụng thông tin một cách hiệu quả và thúc đẩy sự hợp tác với tất cả các bên liên quan. Tìm hiểu về cách Hệ thống điện của El Paso sử dụng ứng dụng Collector for ArcGIS để giúp xác định các khu vực môi trường nhạy cảm cho việc tuân thủ quy định.

Hiện đại hóa mạng lưới điện

Esri nâng cấp hoạt động của bạn. Thống nhất các hệ thống CNTT / OT quan trọng. Tạo ra một nhận thức chung về mạng trong thời gian thực.

Đọc thêm

Quản lý tài sản

Esri giúp bạn tối ưu hóa giá trị từ ​​tài sản của bạn. Phù hợp với các tiêu chuẩn ngành với mô hình hóa thế giới thực, phân tích và truy cập rộng.

Đọc thêm

An toàn là ưu tiên hàng đầu

Esri tăng cường an toàn. Cảnh báo các điều kiện không an toàn đe dọa con người, tài sản và môi trường. Cung cấp thông tin chính xác vào đúng thời điểm để đưa ra quyết định đúng đắn.

Đọc thêm

Cam kết của khách hàng

Esri nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn. Cung cấp thông tin liên lạc, thông tin quan trọng và các dịch vụ nổi bật. Đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Đọc thêm

Đổi mới

Esri thúc đẩy sự đổi mới, đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ mới và chỉ ra xu hướng của các tiện ích này trong tương lai. Đáp ứng nhu cầu của một tiện ích hiện đại.

Đọc thêm

Khả năng của tổ chức

electric-gas-card

Vận động

Sử dụng sức mạnh của vị trí để cải thiện sự phối hợp và hiệu quả hoạt động trong các hoạt động của lực lượng lao động hiện trường. Giảm hoặc thậm chí thay thế sự phụ thuộc vào việc sử dụng tài liệu giấy tờ. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên trong cùng hệ thống đều sử dụng cùng một dữ liệu để giảm lỗi, tăng năng suất và tiết kiệm tiền.

Tìm hiểu thêm

card-emergency-management

Quản lý khẩn cấp

Chuẩn bị cho các yêu cầu mới đòi hỏi nhận thức về các mối đe dọa và mối nguy hiểm ngày càng phức tạp. Esri cung cấp một bộ giải pháp hoàn chỉnh cho những thách thức vận hành quan trọng nhất.

Tìm hiểu thêm

card-analytics

Phân tích

Hoạt động kinh doanh của một tiện ích bao gồm yếu tố không gian. Các công cụ phân tích không gian cho phép dữ liệu được phân tích qua không gian địa lý và thời gian để từ đó đưa ra được các giải pháp sáng tạo.

Tìm hiểu thêm

 

 

Khám Phá Ngay Nền Tảng ESRI 

Bắt đầu trải nghiệm