Ứng dụng hữu hiệu dành cho máy tính để bàn

ArcGIS Pro – sản phẩm bao gồm trong ArcGIS Desktop - là một giải pháp hoàn chỉnh dành cho GIS desktop để tạo bản đồ, thực hiện phân tích không gian và quản lý dữ liệu.

ArcGIS Pro và ArcMap có thể chạy song song trên cùng một máy tính, do đó bạn không cần phải lựa chọn nên hay không nên cài đặt sản phẩm nào.

ArcGIS Pro là ứng dụng mới, chạy trên hệ điều hành 64-bit quản lý cốt lõi theo dự án với giao diện được thiết kế theo ngữ cảnh. ArcGIS Pro được xây dựng để làm việc với ArcGIS Online - sản phẩm thành lập bản đồ dựa trên đám mây của Esri, và ArcGIS Enterprise - một nền tảng thành lập bản đồ Web GIS của Esri cài đặt trên hệ thống cơ sở hạ tầng trong tổ chức của bạn.  Tìm hiểu thêm bạn có thể làm gì với ArcGIS Pro.

ArcMap là ứng dụng hàng đầu trong biên tập và thành lập các bản đồ GIS truyền thống. Tìm hiểu thêm bạn có thể làm gì với ArcMap.

Truy cập tới toàn bộ nền tảng ArcGIS

Không chỉ là ứng dụng GIS hữu hiệu dành cho máy tính để bàn hàng đầu thế giới.
Hơn thế nữa, ArcGIS Desktop còn bao gồm các ứng dụng sau:

ArcGIS Online

Đăng ký tài khoản ArcGIS Online để có toàn bộ Tài khoản cho ArcGIS Desktop.

Tìm hiểu thêm

 

Ứng dụng sẵn có 

Với một số ứng dụng được xây dựng sẵn của Esri sẽ giúp cho công việc GIS của bạn nhanh hơn, dễ dàng và hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm

Công cụ phát triển phần mềm

Xây dựng các ứng dụng GIS của bạn dành cho máy tính để bàn, trên web, và trên các thiết bị di động với ArcGIS APIs và SDKs của Esri.

Tìm hiểu thêm

Lựa chọn công cụ mở rộng để thêm các chức năng nâng cao

Thêm chức năng cho ArcGIS Desktop với các công cụ mở rộng để phân tích nâng cao, chuyên biệt hóa dữ liệu và quy trình, các giải pháp tập trung vào từng lĩnh vực.

 

PHÂN TÍCH NÂNG CAO

ArcGIS 3D Analyst

Sử dụng một quan điểm thực tế để phân tích dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Geostatistical Analyst

Nghiên cứu dữ liệu của bạn với các công cụ thống kê nâng cao.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Network Analyst

Thực hiện định tuyến phức tạp và phân tích tìm kiếm các cơ sở hoặc các khu vực dịch vụ gần nhất.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Schematics

 Đại diện và am hiểu hệ thống mạng lưới của bạn để rút ngắn quá trình ra quyết định.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Spatial Analyst

Nhận đựợc câu trả lời từ dữ liệu của bạn khi phân tích nâng cao dữ liệu không gian.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Tracking Analyst

Phát hiện các đặc trưng và xu hướng khi phân tích dữ liệu của bạn dựa vào thời gian.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Image Analyst

Tiếp cận một quy trình phân tích dữ liệu ảnh hoàn thiện.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Business Analyst

Kết hợp dữ liệu nhân khẩu học, đời sống và chi tiêu với phân tích dựa vào các lớp bản đồ để tạo báo cáo chính xác và thể hiện cái nhìn sâu sắc về thị trường.

Tìm hiểu thêm

DỮ LIỆU & QUY TRÌNH

ArcGIS Interoperability

Làm việc dễ dàng với các định dạng dữ liệu khác nhau.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Data Reviewer

Tự động, đơn giản và cải tiến trong quản lý và kiểm soát chất lượng dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Publisher

Dễ dàng và đơn giản khi chia sẻ bản đồ và dữ liệu của bạn với những người dùng khác.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Workflow Manager

Quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên và công việc GIS.

Tìm hiểu thêm

CÁC LĨNH VỰC

ArcGIS for Aviation: Airports

Sử dụng công cụ tự động để phân tích không phận và lập kế hoạch để thỏa mãn các quy định.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS for Aviation: Charting

Tạo mới, duy trì và xuất bản các sản phẩm sơ đồ và dữ liệu hàng không.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS for Maritime: Bathymetry

ArcGIS for Maritime: Bathymetry

Tìm hiểu thêm

ArcGIS for Maritime: Charting

Tạo mới, duy trì và xuất bản các sản phẩm hải đồ và dữ liệu hàng hải.

Tìm hiểu thêm

Esri Defense Mapping

Quản lý hiệu quả các sản phẩm tuân thủ các thông số kỹ thuật trong quân đội.

Tìm hiểu thêm

Esri Production Mapping

Quy chuẩn và tối ưu hóa các sản phẩm GIS của bạn.

Tìm hiểu thêm

Esri Roads and Highways

Dễ dàng quản lý, hiển thị và phân tích mạng lưới giao thông.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Pipeline Referencing

Tạo mới, duy trì và tối ưu hóa dữ liệu đường ống dẫn và phụ kiện.

Tìm hiểu thêm

TÀI NGUYÊN GIA TĂNG 

ArcGIS Infographics Add-in

Nhận được số liệu thực tế, rõ ràng về nhân khẩu học khu vực thực hiện.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Editor dành cho OpenStreetMap (Tải về)

Góp phần vào dự án OpenStreetMap sử dụng môi trường biên tập trong ArcGIS.

Tìm hiểu thêm

Districting for ArcGIS (Tải về)

Vẽ lại ranh giới hành chính, xác định các huyện, thiết lập lãnh thổ và phân tích kết quả.

Tìm hiểu thêm

Esri S-57 Viewer (Tải về)

Hiển thị dữ liệu S-57 tuân thủ theo tiêu chuẩn S-52 và các thông số kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Free Geoportal Add-ons (Tải về)

Nguồn tài nguyên Danh mục địa không gian về vị trí/loại trong Doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm

WMC Client (Tải về)

Mở tệp Web Map Context (WMC) trực tiếp trong ArcMap.

Tìm hiểu thêm