Bắt đầu

resources-start-here-arcgis-pro

Giới thiệu ArcGIS Pro 

25 phút

Khám phá giao diện người dùng với thanh ribbon và các cửa sổ. Làm việc với các trang hiển thị bản đồ và hiển thị các trang in.

Cài đặt ArcGIS Pro

Tải, cài đặt và bắt đầu trải nghiệm ArcGIS ngay hôm nay.

Các bước cài đặt

Khởi động với ArcGIS Pro 

2 giờ 30 phút

Bản đồ Venice, Italy, trong 2D và 3D. Phân tích rủi ro ngập lụt và hiển thị thành phố trong mô hình 3D thực tế.

Bay qua vùng Nam Mỹ bằng một hoạt hình 3D

1 giờ 30 phút

Tạo cảnh 3D và hoạt hình du lịch qua vùng Alexander von Humbold và chia sẻ kết quả của bạn.

Chuyển sang sử dụng ArcGIS Pro

ArcGIS Desktop của bạn có license hay miễn phí bao gồm ArcMap và ArcGIS Pro. Nếu bạn đã từng sử dụng ArcMap, chuyển sang thử nghiệm một ứng dụng desktop khác, ArcGIS Pro, là điều dễ dàng. Nhập các map documents, layouts và dữ liệu vào một Project ArcGIS Pro để bắt đầu.

Chuyển sang sử dụng ArcGIS Pro và các chi tiết tương thích

Những điểm mới trong ArcGIS Pro

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp ArcGIS Pro với những chức năng mới và do người sử dụng yêu cầu, những cải tiến mới nhất là làm việc với dữ liệu 3D và 2D và dữ liệu ảnh, chức năng phân tích nâng cao và hỗ trợ cho toàn bộ nền tảng ArcGIS.

Xem các tính năng mới nhất

Bước tiếp theo

BẢN ĐỒ

resource-card-mapping-exercise
resource-card-mapping-exercise
resource-card-mapping-help
resource-card-mapping-web-course
Bài tập: Ký hiệu hóa lớp bản đồ (30 phút)

Chọn và chỉnh sửa ký hiệu. Sử dụng các kỹ thuật ký hiệu hóa dữ liệu khác nhau để thiết kế một bản đồ.

Bắt đầu bài tập

Bài tập: Chia sẻ một bản đồ Web (20 phút)

Cấu hình và chia sẻ một bản đồ lên web. Xem bản đồ trực tuyến và trong một ứng dụng cho mobile.

Bắt đầu bài tập

Hỗ trợ: Bản đồ

So sánh bản đồ 2D và 3D. Các khái niệm như layers, navigator, layouts và automation.

Đọc thêm về bài báo

Những nội dung mới trong tạo và hiển thị bản đồ

Xem một workshop trình diễn bản đồ trong 2D và 3D sử dụng ArcGIs Pro.

Xem video

Web course: Quản lý các lớp bản đồ trong ArcGIS Pro (1 giờ)

Thiết lập thuộc tính lớp bản đồ và xác định một truy vấn để hiển thị một phần đã được lựa chọn của đối tương.

Bắt đầu khóa học

 

PHÂN TÍCH

Bài tập: Sử dụng công cụ địa xử lý (45 phút)

Sử dụng công cụ địa xử lý, bao gồm: Buffer, Selectby Location và Summarize Within

Tìm hiểu thêm

Bài tập: Tạo model địa xử lý (45 phút)

Xây dựng model với ModelBuilder và cấu hình nó để chạy như là một công cụ địa xử lý.

Bắt đầu bài tâp

ArcGIS Pro: Phân tích và địa xử lý

Bao gồm công cụ Phân tích, Model Builder, Phân tích không gian, Python, 3D và phân tích thống kê

Xem video

Bài tập: Phân tích đối tượng gần trường học (30 phút)

Phân tích để thấy kho Chất lỏng của thành phố được lưu trữ quá gần trường học, thư viện và các công viên.

Bắt đầu bài tập

Web course: Giới thiệu để phân tích hồi quy (3 giờ)

Các khái niệm cơ bản về phân tích hồi quy trong các bài tập có sử dụng nhiều mô hình hồi quy.

Bắt đầu khóa học

DỮ LIỆU

Help: Geodatabase là gì?

Là định dạng dữ liệu ban đầu để biên tập và quản lý dữ liệu trong ArcGIS Pro.

Đọc bài báo

Bài tập: Thêm dữ liệu vào một Project (20 phút)

Khai thác dữ liệu với pop-ups, bảng và các truy vấn thuộc tính. Hiển thị dữ liệu trên chart.

Bắt đầu bài tập

Web course: Tích hợp dữ liệu vào ArcGIS Pro (1 giờ)

Học các khái niệm geodatabase. Tạo file Geodatabase, nhập dữ liệu và tạo các lớp features.

Bắt đầu khóa học

Bài tập: Khai thác dữ liệu của bạn (45 phút)

Khai thác dữ liệu với pop-ups, bảng và các truy vấn thuộc tính. Hiển thị dữ liệu trên chart.

Bắt đầu bài tập

Bài tập: Geocode một bảng chứa dữ liệu địa chỉ (20 phút)

Geocode địa chỉ với vị trí dựa vào file dữ liệu và dịch vụ World Geocoding trong ArcGIS Online.

Bắt đầu bài tập

DỮ LIỆU ẢNH

Sách: The ArcGIS Imagery Book

Nguồn tài nguyên dạng tệp PDF trực tuyến khám phá dữ liệu ảnh và viễn thám trong GIS hiện đại.

Tìm hiểu thêm

Bài tập: Phân loại Lớp phủ đất để đo sự thu hẹp hồ nước (1 giờ 15 phút)

Tính toán diện tích bề mặt thay đổi của hồ Poyang ở Trung Quốc với phân loại không kiểm định.

Bắt đầu bài tập

Hỗ trợ: Ảnh và raster trong ArcGIS Pro

Quản lý bộ dữ liệu ảnh và raster; các công cụ phân tích ảnh; thu thập dữ liệu ảnh.

Đọc bài báo

Web course: Hiển thị dữ liệu raster sử dụng ArcGIS Pro (3 giờ)

Khám phá phương pháp hiển thị dữ liệu raster. Điều chỉnh thuộc tính hiển thị và cải thiện hiệu suất.

Bắt đầu khóa học

Hỗ trợ: Các thuật ngữ về Imagery và Raster cần thiết của Esri

Các thuật ngữ quan trọng về Imagery và Raster

Đọc bài báo

3D

Hỗ trợ: Scenes

Tổng quan về 3D scenes; bao gồm 3D view, layers, linking, illumination và độ cao elevation.

Đọc bài báo

Chia sẻ Web scene sử dụng ArcGIS Pro

Ký hiệu hóa dữ liệu động đất trong 3D Scene. Chia sẻ scene trên ArcGIS Online.

Xem video

Web course: Hiển thị 3D sử dụng ArcGIS Pro (2 giờ)

Học các khái niệm bản đồ 3D. Tạo, định hướng và thiết kế scene 3D.

Bắt đầu khóa học

Web course: Biên tập đối tượng 3D sử dụng ArcGIS Pro (1 giờ)

Tạo và điều chỉnh đối tượng 3D. Cấu hình thuộc tính lớp dữ liệu để hiển thị trong 3D.

Bắt đầu khóa học

Bài tập: Trích xuất mẫu Mái nhà từ phát triển đô thị (1 giờ 20 phút)

Xây dựng và mô hình hóa 3D dữ liệu mái nhà ở Portland, Oregon, để đánh giá môi trường.

Bắt đầu bài tập

CHIA SẺ

Hỗ trợ: Chia sẻ với ArcGIS Pro

Xem xét các lựa chọn khác nhau để chia sẻ. Chia sẻ đối tượng lên web như đóng gói (packages) hoặc một trong mục dữ liệu khác.

Đọc bài viết

Bài tập: Chia sẻ một Web map (20 phút)

Cấu hình và chia sr một bản đồ lên web. Xem bản đồ trực tuyến và trong một ứng dụng của mobile.

Bắt đầu bài tập

Bài tập: Đánh giá Burn Scars với ảnh vệ tinh (2 giờ)

Hiển thị ảnh, tạo các lớp dữ liệu mới và xuất bản lớp dữ liệu trong ArcGIS Online.

Bắt đầu bài tập

Bài tập: Chia sẻ bản đồ và các lớp dữ liệu với ArcGIS Pro (3 giờ)

Các quy trình cần thiết và các khái niệm về chia sẻ dữ liệu, bản đồ, các lớp bản đồ và dự án.

Bắt đầu bài tập

 

Web course: Chia sẻ nội dung 3D với ArcGIS Pro (1 giờ)

Xem một sermina giới thiệu tòa nhà và xuất bản 3D scene.

Bắt đầu khóa học

Quyền cho nội dung của Doanh nghiệp của bạn

Quản trị

Đưa thông tin Doanh nghiệp của bạn lên và chạy. Tải, cài đặt, license, và thiết lập ArcGIS Pro.

Bắt đầu với ArcGIS Pro 

Kết nối

Tạo mạng lưới trực tuyến về bản đồ, dữ liệu và thông tin bằng cách kết nối tổ chức của bạn và các thành viên với ArcGIS Online hoặc Portal for ArcGIS.

Học thêm ArcGIS Online 

 Mở rộng

Mở rộng ArcGIS Pro với các hàm chức năng bổ trợ tùy biến được sử dụng Pro SDK cho .NET.

Xem chi tiết 

Tự động hóa

Viết các đoạn scrips hữu ích với ArcPy để chuẩn hóa quy trình và tiết kiệm thời gian.

Học thêm về ArcPy 

ArcGIS Pro Blog

Thu nhận thông tin về phần mềm mà bạn có thể sử dụng, được viết bởi các chuyên gia của Esri.

Xem nội dung ArcGIS Pro blogs →
 ArcGIS Pro Roadmap

Xem nhanh những gì sắp tới trong ArcGIS Pro.

Tìm hiểu thêm →
 Bản đồ và các Ứng dụng chuyên biệt từng ngành

Tăng tốc trong công việc của bạn với các giải pháp sẵn sàng để sử dụng.

Xem tất cả →

 Học ArcGIS

Thực hành các bài hướng dẫn dựa trên những vấn đề trong thực tế.

Xem tất cả các bài học →

 Hỗ trợ kỹ thuật

Đội ngũ chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi và giải đáp vấn đề.

Xem hỗ trợ kỹ thuật →

 Đào tạo ArcGIS →

Truy cập mọi tài liệu bạn cần phục vụ học tập GIS lâu dài.

Xem tất cả các khóa đào tạo

 ArcGIS Pro Help

Tìm kiếm phương pháp để bắt đầu, sử dụng công cụ hoặc mở rộng ArcGIS.

Xem hỗ trợ →

 Cộng đồng Esri (GeoNet)

Tham gia theo dõi người dùng trực tuyến cho các kết nối và thực hành tốt nhất.

Xem các bài đã đăng →

Dùng thử ArcGIS Pro

Dùng thử miễn phí