Tính năng

features-banner-illustration

Bảo vệ doanh nghiệp hiệu quả

____

ArcGIS Enterprise đáp ứng nhu cầu về vị trí của bạn một cách an toàn và tin cậy, bất kể quy mô doanh nghiệp của bạn.

feature-image_secure-enterprise-deployment

Bảo mật theo cách của bạn

ArcGIS Enterprise cung cấp cho bạn khả năng về bảo mật,  những platform( nền tảng) có sẵn cho doanh nghiệp mà bạn có thể tin tương. Khả năng tích hợp quản lý người dùng có sẵn của doanh nghiệp để cung cấp trải nghiệm liên tục cho thành viên trong tổ chức của bạn. Tính sẵn sàng cao và có sẵn phương án khôi phục khi gặp sự cố để hổ trợ công việc quan trọng của bạn.

Tự động hóa một cách thân thiện

Tự động hóa mọi thứ. Từ những công việc quản trị lặp đi, lặp lại đến những việc phân tích phức tạp với lượng dữ liệu khổng lồ, bạn không cần nhớ những công việc mà bạn phải làm thông qua việc tự động hóa. Điều ngày giúp tiết kiệm thời gian và công sức của tổ chức

Quy mô theo yêu cầu của bạn

ArcGIS Enterprise hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Mở rộng các chức năng theo nhu cầu của tổ chức với ứng dụng có sẵn. Khi xây dựng nền tảng không gian địa lý với ArcGIS Enterprise, tổ chức hoàn toàn có thể xây dựng hệ thống theo nhu cầu của mình

Quản lý dữ liệu

____

Bạn kiểm soát dữ liệu của bạn. Sử dụng nguồn lưu trữ dữ liệu của bạn, kết nối với các nguồn dữ liệu có sẵn khác, và tận dụng các nội dung về không gian địa lý tuyệt vời của ESRI

feature-image_data-management

Khả năng lưu trữ không giới hạn

ArcGIS Enterprise cho phép bạn sử dụng hạ tầng cơ sở dữ liệu của bạn và cung cấp tùy chọn khả năng lưu trữ, không yêu cầu quản trị hay chi phí phát sinh thêm.

Điều chỉnh theo nhu cầu tổ chức

Cho phép truy cập nhanh và bảo mật vào dữ liệu cần thiết cho bản đồ và ứng dụng của tổ chức. Mở rộng quy mô theo nhu cầu và thêm dữ liệu theo nhu cầu phát triển của bạn

Kết nối với dữ liệu ArcGIS

Tận dụng lợi thế từ những dữ liệu không gian địa lý được thu thập từ ESRI để nâng cao chất lượng. Tổ chức xếp hạng nội dụng theo từng lớp bản đồ để tạo sản phẩm (bản đồ) tăng hiệu quả công việc và phân tích GIS của bạn

Bản đồ và trực quan hóa

_____

Khi bạn bắt đầu số hóa dữ liệu không gian địa lý của bạn, bạn có thể kết nối với các ý tưởng và sử dụng dữ liệu để hỗ trợ đưa ra quyết định

feature-image_mapping-and-visualization

Phân tích và tìm kiếm

_____

Tìm kiếm ý nghĩa của dữ liệu của bạn thông qua phân tích không gian. Các công cụ mạnh mẽ của ArcGIS Enterprise cung cấp khả năng tìm kiếm và đào sâu ý nghĩa của dữ liệu của bạn

feature-image_analysis-and-discovery

Phân tích không gian

ArcGIS Enterprise cung cấp cho bạn nhiều cách để phân tích dữ liệu không gian.  Bất kể bạn có các dữ liệu về Tabular, Vector và Raster, lựa chọn hộp công cụ phân tích trong tổ chức thông qua trình duyệt web, qua máy tinh của bạn hoặc thông qua một số ứng dụng

Phân tích thời gian thực, dữ liệu lớn và ảnh

Các công cụ phân tích mạnh mẽ của ArcGIS Enterprise sẽ giúp bạn hiểu được “dòng chảy dữ liệu”, dữ liệu lớn hoặc file dạng Raster. Với distributed computing (Công nghệ điện toán phân tán), bạn có hiểu chi tiết về không gian và thời gian từ thiết bị IoT và dữ liệu lớn

Khoa học dữ liệu và các quy trình làm việc với Python

ArcGIS Enterprise có hổ trợ về Jupyter Notebook bên trong WebGIS của bạn. Vì vậy bạn có thể tạo kịch bản và tự động hóa các quy trình. Đào sâu vào các dữ liệu với học máy, trí tuệ nhân tạo, Python Notebook, và các công cụ về khoa học dữ liệu của chúng tôi

Mở rộng ArcGIS Enterprise

_____

Mở rộng nhiều hơn với ArcGIS Enterprise - dữ liệu lớn, ảnh Raster, theo dõi vị trí và nhiều thứ khác khi bạn triển khai nó trên doanh nghiệp của bạn

ArcGIS Image Sever

Xử lý và giải đoán ảnh

Bộ công cụ khai thác ảnh khổng lồ với quy trình và xử lí hiệu quả, phân tích và chia sẻ lượng ảnh raster thu thập được theo cách của bạn

Tìm hiểu thêm

ArcGIS GeoEvent Sever

Cho phép quan sát dữ liệu không gian theo thời gian thực

Biết nhiều hơn về tình hình tổ chức theo dòng thời gian thực. Quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu IoT trên bản đồ của bạn

Tìm hiểu thêm

ArcGIS GeoAnalytics Server

Tăng tốc phân tích dữ liệu lớn

Các dữ liệu ở quá khứ thường rất lớn và rất phức tạp. Giờ đây chúng được phân tích theo không gian và thời gian với sức mạnh phân tích sâu của nhiều máy chủ

Tìm hiểu thêm

Tracker for ArcGIS

Biết được gì đang diễn ra ở hiện trường

Hiểu rõ tình hình làm việc của nhân viên hiện trường, giám sát họ đang ở đâu, phân tích nơi họ đã làm việc. Nhân viên hiện trường có thể kiểm tra khi nào họ được giám sát

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Notebook Server

Phân tích không gian đáp ứng nghiên cứu dữ liệu

Khai thác sức mạnh của GIS trong công việc khoa học dữ liệu của bạn

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Monitor

Tối ưu GIS cho doanh nghiệp của bạn

Cập nhật liên tục các hoạt động của bạn với ArcGIS Enterprise bằng những công cụ được thiết lập sẵn để giám sát tình trạng hoạt động, từ giám sát hiệu suất tới tài nguyên sử dụng