ArcGIS GeoAnalytics Server

_____

Đẩy nhanh quy trình phân tích

banner-hero-map-data-retail-telecom-illustration

Là một phần của Đám mây Địa không gian Esri, ArcGIS GeoAnalytics Server mở rộng khả năng của ArcGIS Enterprise, cung cấp bộ công cụ phân tích đa dạng, cho phép người dùng phân tích nhanh chóng dữ liệu của mình theo không gian và thời gian. Đối với các dữ liệu quá lớn hoặc quá phức tạp, giờ đây người dùng có thể sử dụng ArcGIS GeoAnalytics Server để kiểm tra kỹ lưỡng, am hiểu sâu sắc và sử dụng để ra quyết định. Tận dụng sức mạnh của nhiều máy chủ để thực hiện công việc của mình.

Làm được nhiều hơn với dữ liệu của bạn

Kết nối dữ liệu

Khai thác tất cả dữ liệu của người dùng bất kể nơi nào nó được lưu trữ. ArcGIS GeoAnalytics Server làm việc với nhiều nguồn dữ liệu từ dữ liệu lưu trữ trên Hệ thống Tệp Phân tán Hadoop (HDFS) đến dữ liệu lưu trữ trên đám mây và dữ liệu GIS hiện tại. Các công cụ GeoAnalytics Server có thể được sử dụng để gộp, liên kết và quản lý các bộ dữ liệu khác nhau.

cluster-connect-your-data-transparent
cluster-accelerate-your-workflows-transparent

Đẩy nhanh tiến trình công việc

Đưa việc quản lý dữ liệu quen thuộc và quy trình phân tích lên mức cao hơn. Chạy phân tích thực hiện một lần thay vì thực hiện nhiều lần. ArcGIS GeoAnalytics Server được thiết kế để nhanh chóng truy cập các bộ dữ liệu lớn giúp giảm thời gian xử lý, do đó người dùng có nhiều thời gian hơn để trực quan hóa, chia sẻ và hành động theo kết quả của mình.

Thực hiện phân tích không gian

Sử dụng các công cụ phân tích để xác định các đặc trưng dữ liệu mà trước đây bị mất do nhiễu. Tìm kiếm các cụm sự kiện và điểm nóng của hoạt động. Sử dụng các công cụ hồi quy để tìm mối quan hệ giữa các bộ dữ liệu và dự đoán các sự kiện trong tương lai. Hoặc duy trì các dữ liệu một cách đơn giản và tìm hiểu về dữ liệu bằng cách sử dụng các tập hợp dữ liệu đơn giản.

cluster-perform-spatial-analytics-transparent
cluster-make-data-driven-decisions-transparent

Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

Kiểm soát dữ liệu và biến dữ liệu nhiễu tạp thành dữ liệu thông minh. Khi dữ liệu chưa được khám phá, người dùng sẽ không tìm thấy vấn đề chi tiết và quan trọng. Với GeoAnalytics Server, người dùng có thể mang các quy trình phân tích mới, nhanh hơn đến tổ chức của mình để bắt đầu xem xét dữ liệu theo một cách mới. Sử dụng các kết quả phát hiện được để đưa ra quyết định thông minh hơn, dựa trên dữ liệu của mình.

Lợi ích nhận được

Kết nối dữ liệu

GeoAnalytics Server rất linh hoạt, có thể làm chủ dữ liệu lưu trữ hoặc sử dụng tích hợp để lưu trữ dữ liệu. Trộn và kết hợp phân tích đầu vào và đầu ra dựa trên nhu cầu kinh doanh. Kết quả được thể hiện thành lớp đối tượng để có thể trực quan hóa trực tiếp trên bản đồ hoặc lưu dưới định dạng CSV để người dùng có thể lưu trữ trên đám mây.

Công cụ phân tích mạnh mẽ

Cài đặt GeoAnalytics Server trên một hoặc nhiều máy chủ để khám phá sức mạnh của khung điện toán phân tán. Khung điện toán phân tán được chạy bảo mật vì vậy tất cả những gì người dùng nhận thấy là phân tích hoàn thành nhanh hơn.

Công cụ để phân tích đặc trưng

Trong dữ liệu có thể có các đặc trưng đáng lưu ý, hoặc đôi khi bị ẩn đi. Sử dụng bộ công cụ Analyze Patterns để chỉ rõ mật độ dữ liệu, thống kê các điểm nóng, điểm lạnh quan trọng và các cụm tập trung so với phân tán.

Công cụ để tìm kiếm vị trí

Dữ liệu của người dùng đang phát triển với tốc độ rất nhanh, vì vậy việc xác định các vị trí là rất quan trọng trước khi quá muộn. Sử dụng bộ công cụ Find Locations để xác định điểm tương đồng và song song giữa các vị trí. Phát hiện các điều kiện và sự cố dựa trên tiêu chuẩn cụ thể do người dùng xác định.

Công cụ quản lý dữ liệu

Đối với dữ liệu lớn, cần thiết phải quản lý và vân dụng chúng. Sử dụng bộ công cụ Manage Data để tích hợp (append), gộp (merge) dữ liệu và xóa bỏ (dissolve) ranh giới giữa các khu vực và cắt (clip) khu vực quan tâm.

Công cụ tổng hợp dữ liệu

Việc nhóm và tính tổng dữ liệu rất hữu ích đối với hàng triệu điểm dữ liệu trên bản đồ. Sử dụng bộ công cụ Summarize Data để tổng hợp dữ liệu, tái thiết việc theo dõi từ các tài sản đang di chuyển và liên kết các bộ dữ liệu theo không gian và thời gian.

Công cụ tìm kiếm đối tượng lân cận

Tính lân cận và tương đối có thể giúp tiết lộ thông tin quan trọng trong dữ liệu của người dùng. Sử dụng bộ công cụ Use Proximity tạo vùng đệm xung quanh dữ liệu để trực quan hóa các khu vực xung quanh.

Tùy chỉnh phân tích điểm cuối

Tận dụng thuật toán PySpark để chạy phân tích của bạn, viết mã tùy chỉnh và gửi nó đến GeoAnalytics Server để nó thực hiện công việc mà các bộ công cụ đang sẵn có không thực hiện được.

Điện và Khí đốt
Nước
Giao thông
Các cơ quan môi trường
Bán lẻ

Bắt đầu làm việc với dữ liệu lớn với ArcGIS GeoAnalytics Server

Khám phá và phân tích dữ liệu lớn và phức tạp với ArcGIS GeoAnalytics Server, được cung cấp bởi ArcGIS Enterprise. ArcGIS GeoAnalytics Server cho phép phát hiện các đặc trưng, cải thiện quy trình công việc và gia tăng lợi nhuận cho người dùng.

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise là một nền tảng cho GIS, chạy phía sau tường lửa tại chỗ hoặc trên đám mây và có đầy đủ các chức năng thông qua các ứng dụng và các khả năng được add-on.

ArcGIS GeoEvent Server

Gia tăng nhận thức tình huống với dữ liệu truyền phát trực tiếp cùng với ArcGIS GeoEvent Server, được cung cấp bởi ArcGIS Enterprise. Hỗ trợ ra quyết định tốt hơn trên cơ sở giám sát tài sản, phân tích và hiển thị dữ liệu trên bản đồ.