ArcGIS Enterprise

Những điểm mới trong ArcGIS Enterprise 10.8

Bước vào năm 2020, chúng tôi xin giới thiệu một phiên bản mới của ArcGIS Enterprise! Bản 10.8 hiện có sẵn với các bản cập nhật và cải tiến trong toàn bộ sản phẩm, từ quản trị đến dữ liệu, bản đồ và ứng dụng.

 

Phần quản trị

Cho phép để chế độ chỉ đọc

Với 10.8, bạn có thể đặt toàn bộ ArcGIS Enterprise ở chế độ chỉ đọc. Ở chế độ này, người dùng có thể đăng nhập và xem nội dung trong ArcGIS Enterprise, nhưng họ sẽ không thể thay đổi dữ liệu, tạo hoặc lưu các mục như bản đồ web hoặc cập nhật cài đặt quản trị.

1ReadOnlyMode

Bảng thông báo

Với bảng thông báo, bạn có thể tùy chỉnh một thông báo tĩnh xuất hiện cho mọi người dùng ở đầu và cuối mỗi trang trong cổng thông tin. Bạn có thể thông báo cho người dùng về đợt bảo trì hệ thống sắp tới, hướng người dùng đến các tài nguyên hoặc thông tin mới.

InformationBanner

Thông báo truy cập

Thông báo truy cập mới xuất hiện dưới dạng hộp thoại bất cứ khi nào ai đó truy cập ArcGIS Enterprise và / hoặc bất kỳ URL nào dẫn đến nó. Muốn truy cập tiếp, người dùng phải chấp nhận thông báo. Nếu thông báo bị từ chối, người dùng sẽ không được đi tiếp.

Dưới đây là một ví dụ về việc ai đó đang truy cập vào môi trường ArcGIS Enterprise với thông báo truy cập (lưu ý bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh văn bản này):

1Notice-1

Cập nhật Trình quản lý máy chủ

Một số cập nhật nhỏ nhưng hữu ích trong Trình quản lý máy chủ giúp tìm kiếm và tìm dịch vụ dễ dàng hơn.

 

Bản đồ và ứng dụng

Cải tiến vector tile

ArcGIS Enterprise 10.8 mang đến 2 cập nhật mới cho các vector tile.

Đầu tiên là một bản cập nhật cho quy trình làm việc để thay thế các lớp vector tile. Thao tác Replace Layer (hiển thị ảnh dưới từ trang tổng quan về lớp) cho phép bạn thay thế nội dung của lớp vector tile được lưu trữ hiện tại bằng nội dung từ lớp thay thế trong khi vẫn giữ đường dẫn (URL).

1ReplaceLayer

Bắt đầu từ phiên bản 10.8 này, bạn cũng có thể tùy chỉnh các lớp vector tile trong Map Viewer bằng ứng dụng ArcGIS Vector Tile Style Editor mới.

Middlefield-Change-Style

Cải tiến 3D

Trong 10.8, hiệu suất lớp scene tiếp tục được cải thiện. Trình Scene Viewer trong cổng thông tin của bạn tải lưới tích hợp, mô hình 3D các đối tượng và các tòa nhà có thể nhanh hơn gấp bốn lần.

 Trong các scene của mình, bạn có thể làm hiệu ứng nước chuyển động (hiển thị bên dưới) và tận dụng các mô hình 3D mới như xe đạp và vòi chữa cháy để làm cho scene của bạn trở nên sống động.

2019-06-27-water-rendering-small-1

Mẫu ứng dụng cấu hình mới

Ba mẫu ứng dụng có thể định cấu hình mới có sẵn trong 10.8: Attachment Viewer, Nearby, and Zone Lookup. Các mẫu ứng dụng giúp bạn dễ dàng xây dựng ứng dụng của riêng mình tập trung vào một quy trình hoặc chủ đề chính.

Các công cụ mới cho Web AppBuilder

Bao gồm các công cụ Business Analyst, Query and Filter và Public Notification.

Site trong ArcGIS Enterprise

Bản cập nhật đầu tiên bạn có thể nhận thấy trong ArcGIS Enterprise Site tại 10.8 là giao diện người dùng được cập nhật. Màn hình được sắp xếp hợp lý để tạo và quản lý tất cả các site của bạn. Trong bản cập nhật này, bạn sẽ thấy rằng việc tạo một site mới đơn giản hơn nhiều, chỉ mất vài giây.

Cũng tại 10.8, bạn có thể nhanh chóng xem có bao nhiêu site đã được tạo, bao gồm URL của chúng và bao nhiêu trang là một phần của mỗi site:

Sites-Overview

Một tính năng mới khác rất tuyệt trong ArcGIS Enterprise Site: khả năng sao chép một site trong môi trường của bạn. Bạn có thể sao chép một site bằng cách bấm vào nút như hình bên dưới:

Clone-site

Cải tiến Nhóm người dùng

Tùy chọn mới có sẵn cho các nhóm trong cổng thông tin của bạn. Là chủ sở hữu nhóm và / hoặc người quản lý, bạn có thể chọn ẩn danh sách các thành viên nhóm trên tab Thành viên của trang nhóm khi tạo nhóm mới.

Group-options

Các máy chủ có vai trò độc lập

Các tính năng và cập nhật mới cho các ứng dụng máy chủ có vai trò độc lập tại 10.8:

  • ArcGIS GeoAnalytics Server (dùng xử lý dữ liệu lớn) hiện bao gồm công cụ mới Find Dwell Locations, xác định các khu vực không hoạt động mà không có chuyển động. Find Point Clusters thêm yếu tố thời gian.
  • Đối với những người bắt đầu với ArcGIS GeoEvent Server (dùng theo dõi thời gian thực), có một hướng dẫn bắt đầu nhanh có sẵn. Khi sử dụng GeoEvent, bạn sẽ thấy các cải tiến tại trình thiết kế dịch vụ của GeoEvent Manager. Đầu vào và đầu ra hiện được dừng theo mặc định khi mới được tạo.
  • ArcGIS Image Server (dùng phân tích hình ảnh và raster) bao gồm các công cụ và nhiệm vụ phân tích raster đa chiều mới cũng như các cải tiến cho OrthoMaker.
  • ArcGIS Notebook Server (quản trị và khoa học dữ liệu với ngôn ngữ Python) có giao diện Notebook Manager mới để quản lý các notebook của bạn. Bạn cũng có thể thu gọn các phần trong notebook của bạn và lên lịch cho các notebook.