ArcGIS GeoEvent Server

______

Lập bản đồ và phân tích dữ liệu thời gian thực

banner-hero-map-data-meters-illustration

ArcGIS GeoEvent Server là một phần của Đám mây Địa không gian Esri (Esri Geospatial Cloud), với ArcGIS GeoEvent Server giúp bạn gia tăng khả năng nhận thức tình huống từ dữ liệu thời gian thực phát trực tuyến. Dù người dùng đang theo dõi các tài sản di chuyển, quan trắc các cảm biến tĩnh hay theo dõi nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội, thì đều có thể truy cập, phân tích và hiển thị dữ liệu thời gian thực trong Internet of Things (IoT) trên bản đồ. Khi người dùng định rõ bộ lọc tập trung vào dữ liệu và vấn đề sự kiện quan trọng thì việc giám sát dữ liệu theo thời gian thực và tốc độ phản hồi cũng được tăng lên. Bản đồ và cơ sở dữ liệu sẽ được tự động cập nhật và gửi cảnh báo nếu vượt ngưỡng cho các đơn vị liên quan, giúp hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn và đúng thời điểm.

monitor-image-monitor-your-assets

Giám sát tài sản

ArcGIS GeoEvent Server luôn luôn giám sát các tài sản có giá trị nhất của người dùng ở mọi lúc mọi nơi. ArcGIS GeoEvent Server theo dõi các tài sản động, luôn thay đổi vị trí như phương tiện giao thông, máy bay, tàu thuyền và các tài sản cố định như các cảm biến quan trắc môi trường trong IoT.

Kết nối với nhiều nguồn dữ liệu phát trực tuyến

Tận dụng sức mạnh của IoT trong hệ thống GIS, khi người dùng truy cập vào bất kỳ nguồn cấp dữ liệu phát trực tuyến nào ArcGIS GeoEvent Server có thể cung cấp cầu nối để lưu trữ dữ liệu phát trực tuyến bao gồm thiết bị GPS trên xe cũng như nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội. Khi người dùng không thể quan sát được điều mình muốn biết thì sử dụng ArcGIS GeoEvent Server SDK để tạo tùy chỉnh kết nối và mở rộng khả năng quan sát.

monitor-image-connect-to-any-data-stream
monitor-image-analyze-real-time-data

Xử lý và phân tích dữ liệu thời gian thực

Thực hiện phân tích dữ liệu để xác định và tập trung vào sự kiện, dữ liệu quan trọng nhất với người dùng. Phân tích dữ liệu thời gian thực và quan sát các đặc trưng dữ liệu đáng quan tâm trong nhiều luồng dữ liệu phát trực tuyến.

Hỗ trợ ra quyết định tốt hơn với những cải thiện trong nhận thức tình huống

Tăng cường nhận thức tình huống theo thời gian thực: Khi sự kiện quan tâm xảy ra, không chỉ bản đồ và cơ sở dữ liệu được tự động cập nhật mà ngay lập tức cảnh báo cũng được tự động gửi cho các đơn vị liên quan.

monitor-image-make-better-decisions