Quản lý dịch vụ thực địa

Kết nối hoạt động từ mọi nơi

____________

field-service-management-banner-fg

Xây dựng một chiến lược về dịch vụ thực địa tích cực hơn

_________

Các hoạt động thực địa thường liên quan tới nhiều dự án, nhiều nhân lực, và số lượng lớn tài sản. Nhân viên thực địa có thể sử dụng ứng dụng di động, bản đồ thông minh, và bảng điều khiển để xem trạng thái và vị trí của dự án và nhân viên theo thời gian thực. Việc chuyển đổi kỹ thuật số này sẽ tiến tới việc tiết kiệm chi phí và thời gian bằng cách loại bỏ các tác vụ nhân đôi, giảm lãng phí tài nguyên và giữ dữ liệu hiện tại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm ra những kết nối mà người khác không thấy

_______

Bản đồ và bảng điều khiển thông minh mô tả các hoạt động thực địa quan trọng, trao quyền cải tiến nhanh, và phát giác các nhận thức sâu hơn về dự án và tài nguyên.

  • Đảm bảo nhân viên thực địa và văn phòng đang sử dụng dữ liệu chứng thực như nhau.
  • Sử dụng bảng điều khiển thời gian thực để thông báo quyết định và đánh giá chỉ số hiệu suất chính (KPI)
  • Cải thiện chỉ số bền vững bằng việc giảm hoặc thay thế việc phụ thuộc vào giấy tờ.
  • Thêm năng lực vào các ứng dụng di dộng với các chức năng quan trọng như là thu thập dữ liệu và tối ưu định tuyến.

Các khả năng

____

Chuyển đổi quy trình, giảm sự cố, tăng năng suất, và tiết kiệm chi phí với công nghệ vị trí thông minh từ Không gian địa lý đám mây của Esri.

business-needs-capabilities-field-operatioins

Hoạt động thực địa

Thu được viễn cảnh dựa trên vị trí với các hoạt động thực địa theo thời gian thực và sử dụng bảng điều khiểu trực quan phong phú để thông báo quyết định. Thấy được những gì có thể thực hiện thông qua khả năng làm việc trong khi thu thập dữ liệu và định tuyến đường đi – thâm chi khi ngoại tuyến.

Kết nối các hoạt động thực địa

 

 

business-needs-capabilities-real-time-visualization-analytics

Trực quan hóa và phân tích theo thời gian thực

Biết được vị trí tài sản và quan sát các thay đổi theo thời gian thực. Sử dụng dữ liệu lớn và công nghệ IoT để thực hiện nhanh và ra thông báo quyết định dựa trên thông tin gần nhất.

Quản lý theo thời gian thực

 

 

business-needs-capabilities-mapping-visualization

Lập bản đồ

Trực quan hóa con người, vị trí, và tài sản để cho phép một sự hiểu biết rõ ràng cho tất cả hoạt động ở thực địa. Thấy được cái gì đang diễn ra trong tổ chức, tạo kế hoạch chi tiết, và biêt được nơi kêt hợp và phân phối tài nguyên hiệu quả.

Trực quan hóa dữ liệu

 

 

 

Những yếu tố cần liên quan

Theo dõi và phân tích tài sản

Trực quan hóa các tài sản cố định và lưu động một cách sinh động. Triển khai các công cụ giải quyết vấn đề để thu thập thông tin vị trí một cách chính xác nhất và tình trạng của tài sản.

 

Theo dõi vị trí theo thời gian thực

Hiểu rõ dữ liệu của bạn cho dù bạn đang theo dõi tài sản đang di chuyển hay cảm biến đứng yên. Đưa ra những quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm cần thiết

 

Hiệu quả hoạt động

Hợp lý hóa các dự án và xác định các khu vực cần cải thiện. Dựa vào dữ liệu có thẩm quyền để giảm lỗi và phân bổ nguồn lực tốt hơn