Bán Lẻ

Phân tích bản đồ và phân tích không gian thông minh dẫn dắt sự tăng trưởng doanh số.

Câu Chuyện thực tế về ứng dụng GIS

TSCG tăng doanh số 30% trong 3 năm

Yếu tố chính giúp cho tập đoàn "The Shopping Center Group"  (TSCG) thành công là trực quan các thông tin tổng quan theo một cách chính xác nhất. Là một công ty bất động sản hàng đầu nước Mỹ, TSCG kết hợp phân tích không gian và dữ liệu tâm lý với sự hỗ trợ của ArcGIS. Khách hàng của công ty nhanh chóng nắm bắt tình hình thị trường và các cơ hội kinh doanh.

Tăng Trưởng Doanh Số Theo Vị Trí


Tất cả các giao dich xảy ra trong một khu vực nào đó,khu vực có sự liên quan đến yếu tố hành vi và sự lựa chọn của khách hàng. Sử dụng công nghệ ArcGIS để giải thích tại sao các giao dịch xảy ra ở khu vực đó. Phân tích không gian vượt trội giúp các nhà bán lẻ ra quyết định tốt hơn.  Cải thiện trải nghiệm khách hàng khi sử dụng sản phẩm, chọn ra khu vực tốt nhất để tăng lợi nhuận, và tăng doanh số.

Thấu hiểu khách hàng đang ở đâu, làm việc gì, và hành vi mua sắm.

Mô hình hóa và phân tích dữ liệu nhân khẩu học và khách hàng. Tạo ra bản đồ số hỗ trợ ra quyết định tốt cho vị trí tiềm năng, quảng cáo, và phân loại sản phẩm trên bản đồ.

So Sánh Doanh Số Theo Từng Khu Vực

Các bản đồ và phân tích không gian hỗ trợ ra quyết định chiến lược quảng cáo. Khám phá thêm như thế nào và ví trị khách tương tác với sản phẩm.

Xác Định Khu Vực Tiềm Năng Nhất Để Mở Cửa Hàng

Dự đoán các khu vực tiềm năng dựa theo những dữ liệu canh tranh, nhân khẩu học, chuỗi cung ứng, và .....

Hỗ Trợ Ra Quyết Định Theo Thời Gian Thực

Incorporate up-to-the-minute data on customer and vehicle locations, assets, sales, and environments into maps and analysis.

Mang lại hiệu quả chính xác cho tổ chức

Hỗ trợ công việc với công nghệ ArcGIS, đễ xuất chiến lược tốt hơn, điều hành, và tăng trưởng tốt hơn.

Phát Triển Chiến Lược Thị Trường/Tìm Vị Trí Tiềm Năng

Nắm bắt nhanh chóng tình hình thị trường và dự đoán doanh thu các cửa hàng.

Xem Thêm

Merchandising

Xác định sản phẩm cụ thể cho một khu vực cụ thể.

Xem Thêm

Business Intelligence

Phân tích xu hương dựa theo dữ liệu thị trường, khách hàng, doanh số bán hàng.

Xem Thêm

Điều Hành Cửa Hàng

Xem toàn bộ bức tranh điều hành tại một hay nhiều cửa hàng.

Xem Thêm

Esri có thể giúp gì cho tổ chức của bạn?

Bắt đầu trải nghiệm