Mạng lưới nước

Tiết kiệm nước. Tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm chi phí. Quản lý nước một cách hiệu quả với GIS.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Tiết kiệm hàng trăm ngàn USD

Để xác định vị trí các cấu trúc lâu năm, rò rỉ và các điểm có nguy cỡ vỡ lớn, White House Utility District ở Tennessee đã ứng dụng một cách rộng rãi dữ liệu GIS và ứng dụng thất thoát nước. Khi đó, nhân viên có thể nhanh chóng phát hiện các điểm rò rỉ, phản ứng nhanh với các điểm vỡ lớn, và xác nhận các vị trí ưu tiên sửa chữa dựa trên dữ liệu GIS.

Hệ thống mạng lưới nước thông mình bắt đầu từ đây


Xác định tất các các khía cạnh trong việc quản lý mạng lưới nước - từ việc bảo vệ các nguồn cung cấp tới việc cung cấp nước sạch cho khách hàng. Lập bản đồ và phân tích dữ liệu để thấy được mô hình và các mối quan hệ, trả lời các câu hỏi phức tạp, và hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định khi ở văn phòng hoặc thực địa.

Phân tích

Trực quan các mối quan hệ trong dư liệu của bạn, như các khu vực có nguy cơ cao hoặc cơ sở vật chất lâu năm. Phát hiện các nguy cơ trước khi nó xảy ra thật sự.

Quy trình

Chuẩn hóa và cải thiện các quy trình hằng ngày giữa văn phòng và thực địa. Chia sẽ thông tin với mọi người tại mọi thời điểm và ở bất kì nơi đâu.

Kết hợp và gắn kết

Chia sẻ chi tiết các bản đồ, báo cáo trong tổ chức và các bên liên quan. Chuyển tiếp thông tin về các cuộc họp, trao đổi và gắn kết cộng đồng trên các ứng dụng tương tác.

KHÁM PHÁ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT

Nhanh chóng phát hiện các cảnh báo về ô nhiễm nước có thể xảy ra.

Cảm biến thời gian thực để kiểm tra chất lượng nước trên các dòng sông. Khi có ô nhiễm, nhân viên văn phòng sẽ nhận được báo hiệu. Họ sẽ tiến hành tìm kiếm nguồn ô nhiễm bắt đầu từ đâu bằng kỹ thuật downstream.

1
2
3
4

LEGEND

  • Tanker
  • Potential Hazard Alert
  • Clean Sensor
  • Minor Contaminated Sensor
  • Contaminated Sensor
  • Open Gateway

Quyền quyết định nằm ở tổ chức của bạn.

Từ nguồn cung cấp tới khách hàng, phần mềm ArcGIS của Esri hỗ trợ quản lý nước thành một chu trình hoàn chỉnh.

Tiện ích nước

Tối ưu hóa các hoạt động

Xem thêm

Tài nguyên nước

Quản lý nguồn cung cấp nước.

Xem thêm

Tìm hiểu Esri có thể hỗ trợ tổ chức của bạn như thế nào.

Bắt đầu

Kết nối với đội hỗ trợ