23

TÀI NGUYÊN NƯỚC

_______________

Đảm bảo tiếp cận nguồn nước sạch, đáng tin cậy là rất quan trọng. Sử dụng phần mềm ArcGIS để hiểu các tác động đến hệ thống tự nhiên và bảo tồn số lượng và chất lượng nước. Ánh xạ và phân tích mạnh kết hợp với các ứng dụng dễ sử dụng cho phép bạn xem các hành động hôm nay ảnh hưởng đến hệ thống nước ngày mai như thế nào.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Cách tiếp cận quan trọng đối với nước

Bảo vệ nước mặt và tầng ngậm nước; giám sát chất lượng nước; giảm thiểu rủi ro lũ lụt; và đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn là những ưu tiên tại Khu Quản lý Nước Tây Nam Florida. Tổ chức sử dụng GIS rộng rãi trong quy trình công việc hàng ngày.

Định lượng

Để đưa ra quyết định sáng suốt hơn, hãy tính toán thông tin chính xác về nước bạn có và nước bạn cần.

Mô hình

Dự đoán các sự kiện thời tiết cực đoan và sự gia tăng dân số sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của hệ thống.

Giám sát

Theo dõi chuyển động của nước trong thời gian thực nhằm trao quyền cho mọi người để đưa ra lựa chọn thông minh hơn.

Hợp tác

Chia sẻ thông tin bằng bất kỳ thiết bị nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.

ỨNG DỤNG CHUYÊN BIỆT

specialized-apps-water-in-the-living-atlas
Nước trong Living Atlas

Khám phá bộ dữ liệu Máy đo dòng chảy trực tiếp, đất, sông, ô nhiễm, vùng đất ngập nước và nhiều hơn nữa.

Tìm hiểu thêm

specialized-apps-arc-hydro
ArcHydro

Mô hình hóa và khám phá dữ liệu nước ngầm, từ bản đồ tầng chứa nước và cơ sở dữ liệu giếng khoan đến bản đồ địa chất. Lưu trữ, quản lý và trực quan hóa thông tin đầu nguồn.

Tìm hiểu thêm

SỰ KIỆN