Hiệu suất và tầm nhìn về chuỗi cung ứng

_______________________

Thu thập tất cả thông tin bạn cần để chủ động quản lý chuỗi cung ứng. Dự đoán nơi có thể thất bại và thực hiện biện pháp phòng ngừa. Sử dụng dữ liệu từ các hệ thống hiện có để thực hiện dự đoán một cách thông minh theo thời gian thực từ bản đồ và phân tích không gian để cải thiện hiệu suất. Tăng cường khả năng hiển thị với chuỗi cung ứng của bạn để giảm thiểu sự gián đoạn và phát triển thị trường mới.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Hỗ trợ khả năng phục hồi trong Chuỗi cung ứng

Việc tìm ra các nguồn cung ứng đảm bảo là chìa khóa hoạt động của Natura, một nhà sản xuất các sản phẩm đồ gia dụng và làm đẹp đa quốc gia. Bản đồ và phân tích không gian cải thiện khả năng truy tìm và minh bạch thông tin trong chuỗi cung ứng nhằm bảo vệ sự đa dạng của sinh học và nông dân. Việc thu thập dữ liệu đơn giản ở vùng sâu vùng xa và tích hợp liền mạch với SAP với nỗ lực đẩy nhanh ở hiện trường và văn phòng.

Trực quan hóa

Xem bức tranh hoạt động toàn cầu của chuỗi nhà máy, nhà cung cấp, cửa hàng và nhà phân phối

Truy tìm

Hiểu về tất cả các kết nối trên mạng lưới, các mối quan hệ phức tạp, và các nhân tố tiềm năng.

Theo dõi thời gian thực

Chủ động nhận các cảnh báo khi xuất hiện sự gián đoạn và các thỏa thuận về mức độ dịch vụ ở mức cần cải thiện.

Phân tích

Xem tóm tắt các trạng thái trên toàn cầu, xác định khoảng cách giữa các khu vực dịch vụ, và xác định cơ hội

Khám phá nền tảng của Esri.

Bắt đầu trải nghiệm

_________________________________________