Phát triển thị trường

__________________________

Bản đồ và phân tích không gian cung cấp cái nhìn sâu sắc dựa trên vị trí để phát triển thị trường. Hiểu về vị trí của khách hàng và đối thủ ở khu vực sẽ tăng trưởng tiếp theo. Phân tích sản phầm và tài nguyên trên các khu vực theo địa lý để tối đa hóa thị trường và đạt được lợi thế cạnh tranh.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Đảm bảo tài nguyên ở đúng vị trí

Cisco Systems tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm khách hàng cao cấp, với yêu cầu phải có trung tâm dịch vụ được đặt đúng nơi. Công nghệ GIS trao quyền cho nhân viên khả năng trực quan và hiểu rõ về vị trí khách hàng để liên kết tới kho chứa và tăng khả năng trao đổi với khách hàng. Nhân viên có thể thấy được khoảng cách về dịch vụ đang tồn tại và lên kế hoạch cải thiện.

Phân tích thị trường chiến lược

Liên kết các dữ liệu rời rạc. Thực hiện các truy vấn để tìm các cơ hội trên thị trường. Trực quan theo địa lý hoặc hỗn hợp sản phẩm

Quy hoạch thị phần

Phân tích dữ liệu lịch sử và thời gian thực. Thiết kế, mô phỏng và xác thực các kênh tiếp thị.

Theo dõi hiệu suất hoạt động trên thị trường

Sử dụng bảng điều khiển đơn giản để trực quan hóa các dữ liệu chính về hiệu suất hoạt động trong ngữ cảnh không gian địa lý.