Sản xuất chế tạo

Bản đồ và phân tích không gian trao quyền cho các nhà sản xuất khả năng sáng tạo. Tăng doanh số, giảm rủi ro, và giành thị phần.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Không chỉ là các điểm trên bản đồ với GM

General Motors đưa dữ liệu vào công việc để hiểu về bối cảnh cạnh tranh. Các phân tích không gian mạnh mẽ giúp 4,300 đại lý của GM hiểu rõ về cách đáp ứng nhu cầu địa phương và phát triển kinh doanh một cách thành công. Hiểu về sở thích khách hàng mang lại cho công ty một lợi thế trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời.

Vượt trội hơn trong cạnh tranh


Bản đồ và phân tích thông tin thông minh để thực hiện quyết định. Lợi thế cạnh tranh với công nghệ ArcGIS của Esri. Ứng dụng việc theo dõi hiệu suất sản phẩm theo thời gian thực và phân tích nâng cao để tăng thị phần. Hình dung quy trình làm việc của chuỗi cung ứng, hiệu quả và rủi ro. Cải thiện sự hài lòng của khách hàng và vượt qua các mối đe dọa cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Phân tích không gian

Khả năng thấy trước nơi các cơ hội và mối đe dọa về thị trường có thể hình thành. Kết hợp xu hướng dữ liệu trực tiếp với các mô hình quá khứ để nhận ra sự tăng trưởng và hiệu quả cũng như giảm thiểu rủi ro.

Thông tin chi tiết trên dữ liệu

Thu thập và chồng lấp các dữ liệu khác nhau. Khám phá trí thông minh ẩn trong số liệu bán hàng, chiến dịch tiếp thị và hoạt động chuỗi cung ứng phức tạp.

Nhận thức và cảnh báo tình huống theo thời gian thực

Trao quyền cho nhân viên để thu thập, xem và chia sẻ thông tin thời gian thực. Đáp ứng nhanh các tình huống với nhà cung cấp, sản phẩm và khách hàng – mọi thời điểm, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

EXPLORE A REAL-LIFE SCENARIO

Executives need to find new opportunities to grow market share

A manufacturing company’s marketing strategists and sales managers use spatial analytics to quickly examine potential high-performing markets. They correlate proven demographic patterns, sales trends, marketing mix, and other data such as regulatory compliance. Maps and geospatial analysis give this team an advantage—they will reach the best markets ahead of competitors.

1
2
3
4
5

LEGEND

Optimal Location

Not Optimal Location

Population Density

Quick Service Time

Moderate Service Time

Lengthy Service Time

Mở rộng bản đồ và phân tích không gian thông qua các hoạt động

Khám phá các cơ hội tăng trưởng và tăng cường dịch vụ.

Phát triển thị trường

Tìm hiểu thêm

Hiệu suất và tầm nhìn về chuỗi cung ứng

Tìm hiểu thêm

Tin tức và Sự kiện

Khám phá nền tảng của Esri.

Bắt đầu trải nghiệm

_________________________________________