14

Giao thông công cộng và đường sắt

____________________

Phần mềm ArcGIS của Esri cho phép bạn kiểm soát được tài sản trong thời gian thực, cho dù chúng đang di chuyển hay đứng yên. Có khả năng hiển thị đầy đủ các hoạt động của bạn để cải thiện dịch vụ, an toàn và độ tin cậy.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

BART cung cấp dữ liệu và bản đồ mọi lúc, mọi nơi.

Các nhà lãnh đạo tại Giao thông nhanh khu vực vịnh của San Francisco (BART) sử dụng GIS để di chuyển 450.000 hành khách mỗi ngày một cách an toàn và hiệu quả. Dữ liệu thời gian thực có sẵn trên bất kỳ thiết bị nào giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong toàn tổ chức.

Lập kế hoạch

Mang tất cả thông tin của bạn lại với nhau để thiết kế các tuyến tối ưu và cải thiện hiệu suất.

Quản lý cơ sở hạ tầng / tài sản

Hiểu tình trạng tài sản của bạn và tăng sự hiện diện tài sản.

Hoạt động và hiệu suất

Tích hợp thông tin thời gian thực để xem bức tranh đầy đủ về hoạt động của bạn.

An toàn và bảo mật

Sử dụng chế độ xem hoạt động chung theo thời gian thực để bảo vệ người và tài sản.

Ứng dụng chuyên biệt

specialized-apps-arcgis-network-analyst

ArcGIS Network Analyst

Lập kế hoạch các tuyến đường tối đa hóa giá trị tài nguyên của bạn và phục vụ khách hàng tốt nhất.

Tìm hiểu thêm

specialized-apps-apps-for-the-field-3

Ứng dụng cho hiện trường

Biết được trong thời gian thực, nơi có tài sản và các thành viên của bạn. Các ứng dụng để thu thập dữ liệu, tạo báo cáo và quản lý quy trình làm việc cung cấp cho bạn chế độ xem đầy đủ.

Tìm hiểu thêm

specialized-apps-arcgis-geoevent-server-

ArcGIS GeoEvent Server

Lọc các nguồn cấp dữ liệu lớn từ các đầu vào không giới hạn trước khi đẩy các cảnh báo có ý nghĩa vào thiết bị di động hoặc trong hộp thư của bạn.

Tìm hiểu thêm