Chuỗi Hội thảo trực tuyến về viễn thông

_________________

Luôn đi đầu trong các xu hướng, tiến bộ kỹ thuật và thực tiễn tốt nhất liên quan đến GIS trong Viễn thông với các hội thảo trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Chuỗi hội thảo trực tuyến về viễn thông Esri nêu bật các chủ đề liên quan đến nhiệm vụ, quy trình làm việc và hoạt động của tổ chức của bạn.

Cải thiện trải nghiệm khách hàng trong ArcGIS

Xem cách các giải pháp ArcGIS của Esri có thể hỗ trợ ứng phó thảm họa nhanh hơn, giảm thời gian ngừng hoạt động của mạng và hỗ trợ tùy chỉnh dựa trên vị trí (ngày 15 tháng 5 năm 2019)

Chuyển đổi mạng viễn thông trong ArcGIS

Xem cách các giải pháp ArcGIS của Esri có thể tác động trực tiếp và giải quyết các thách thức chuyển đổi mạng hiện tại của bạn. (Ngày 13 tháng 3 năm 2019)

Kích hoạt tính năng giám sát và định vị thời gian thực

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào GIS trong thời gian thực mang lại giá trị ngay lập tức cho Tiện ích và Viễn thông. (Ngày 15 tháng 5 năm 2018)

ArcGIS Enterprise Foundations

Tìm hiểu cách các công ty viễn thông thành công sử dụng phần mềm ArcGIS để cải thiện lợi tức đầu tư và trải nghiệm của khách hàng