Viễn thông

Lập và phân tích bản đồ thông minh để xem xét các cơ hội phát triển. Cải thiện quy mô, dịch vụ khách hàng, và lợi nhuận với GIS.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

HTC cải thiện hoạt động và thời gian phản hồi

Tập đoàn viễn thông lớn nhất miền Bắc America sử dụng GIS để quảng bá, xử lý kỹ thuật và cung cấp dịch vụ. Chiến lược được đưa ra dựa theo các mối quan hệ trong bộ dữ liệu khổng lồ. Phân tích và báo cáo chỉ trong vài phút, chứ không phải hằng tháng. Các bản đồ sẵn sàng trên mọi thiết bị để cải thiện giao tiếp với khách hàng.

Lợi thế của viễn thông khi dùng GIS


Vị trí là nền móng của các dịch vụ viễn thông – dây cáp, wireless và wireline. Phân tích dữ liệu thời gian thực và hiển thị trên bản đồ để thấy các cơ hội phát triển thị trường, thể hiện các phương án sẽ nhận được lợi nhuận tối đa khi đầu tư vào mạng lưới, và hỗ trợ cung cấp dịch vụ tốt nhất. Sử dụng các phần mềm trên nền tảng ArcGIS của Esri để cải thiện hiệu suất và đưa ra quyết định trong tổ chức của mình

Trực quan hóa

Xác định và hiển thị các khu vực phát triển và xu hướng thị trường. Tìm ra sớm để có thời gian chuẩn bị và dành được lợi thế khi cạnh tranh.

Phân tích

Kiểm tra các kịch bản với các mô hình phân tích. Chọn các điểm đầu tư tối ưu trong mạng lưới và phù hợp nguồn lực tài chính. Đảm bảo việc lợi nhuận tối đa khi đầu tư (ROI).

Lợi nhuận

Giám sát hiệu suất mạng lưới. Xử lý các sự cố trước khi chúng gây ra ảnh hưởng. Giữ lợi nhuận đi lên hằng ngày.

EXPLORE A REAL-LIFE SCENARIO

Company leaders identify new revenue opportunities.

Marketing and engineering staff know that areas around Tampa, Florida, are rapidly developing, but they need to identify specific areas with high-growth potential and the businesses in them. They can then determine where network investments will deliver high-revenue growth.

1
2
3
4

LEGEND

  • Enterprise
  • Small Business
  • No Target

DEVELOPING AREAS

Nhanh chóng nhận được lợi nhuận sau khi đầu tư.

Dựa vào GIS để hỗ trợ người ra quyết định lựa chọn đường cáp, vị trí các trụ thu phát và dịch vụ.

Cáp TV

Tận dụng lợi thế về bản đồ và phân tích để dành thị phần.

Xem thêm

Wireless

Tìm kiếm cơ hội và đưa ra quyết định.

Xem thêm

Wireline

Sử dụng bản đồ thời gian thực để giám sát dự án, dự đoán tình huống và quản lý tài sản.

Xem thêm

Tìm hiểu Esri có thể hỗ trợ tổ chức của bạn như thế nào.

Bắt đầu


Kết nối với đội hỗ trợ