KINH DOANH THÔNG MINH

_________________________

Thật khó để có thể thấy hết được giá trị và ý nghĩa của siêu dữ liệu. Phân tích Bản đồ thông minh trong công nghệ ArcGIS của Esri giúp dễ dàng tìm thấy các mô hình và xu hướng tiềm năng trong dữ liệu khách hàng, dữ liệu kinh doan cũng như dữ liệu thị trường. Bên trong các cửa hàng, phần mềm GIS cho thấy khách hàng dành thời gian ở đâu. Chia sẻ đánh giá khách quan về kinh doanh thông minh trên toàn công ty để nhanh chóng đưa ra quyết định trong các cửa hàng và trong văn phòng.

Ứng dụng đơn giản

Nhanh chóng làm cho bản đồ ra khỏi dữ liệu bảng tính. Chia sẻ cho tất cả mọi người cần dùng đến bản đồ để phân tích.

Bản đồ trong nhà

Phản ánh chính xác chuyển động của khách hàng, vị trí sản phẩm và trạng thái hàng tồn kho trong thời gian thực.

Chia sẻ và hợp tác

Dễ dàng chia sẻ bản đồ dữ liệu quan trọng để liên lạc và ra quyết định tốt hơn

Thông tin chi tiết từ Dữ liệu lớn

Xem cách vị trí tác động đến doanh số, sử dụng bản đồ thông minh và dữ liệu được phân đoạn.

Xem bản đồ câu chuyện

Ứng dụng và dữ liệu chuyên dụng

specialized-app-market-planning-demographics

Nhân khẩu học Esri

Hiểu đặc điểm dân số ở các địa điểm cụ thể.

Tìm hiểu thêm

specialized-app-market-planning-arcgis-business-analyst-laptop

Nhà phân tích kinh doanh ArcGIS

Tạo các báo cáo chuyên sâu với dữ liệu phân tích chi tiết.

Tìm hiểu thêm về ArcGIS Business Analyst

 

 

Khám Phá Ngay Nền Tảng ESRI 

Bắt đầu