Thời gian thực, tích hợp với công cụ quản lý trường hợp khẩn cấp

__________

Giải pháp của Esri cho việc quản lý các hoạt động trong trường hợp khẩn cấp

Tìm hiểu thêm

em-ops-solution-banner-fg

Để đối phó với các mối đe dọa và mối nguy hiểm ngày càng thường xuyên và phức tạp hơn, cơ quan mới đòi hỏi các chuyên gia quản lý khẩn cấp phải trở nên nhanh nhẹn hơn và nhận được thông báo tại tất cả các thời điểm trong nỗ lực ứng phó của họ.

ESRI cung cấp việc tích hợp một giải pháp quản lý tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ ra quyết định về nhiệm vụ quan trọng với một bộ công cụ thời gian thực được thiết kế để giúp bạn duy trì việc nhận thức theo tình huống và hoạt động; nhanh chóng phân tích ảnh hưởng của tai nạn; đánh giá thiệt hại; triển khai các nguồn lực cần thiết; và giáo dục, thông báo và cảnh báo công dân với các bản đồ được xây dựng theo tỷ lệ.

Khi sự cố xảy ra, đã chuẩn bị sẵn một giải pháp nhằm trao quyền thực hiện quyết định quan trọng có thể giúp bạn cứu sống chính mình.

 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Trung tâm dịch vụ cấp cứu khẩn cấp California (CalOES)

________

Tìm hiểu làm thế nào để CalOES có thể nâng cao khả năng đối phó với những thảm họa bằng cách hiện đại hóa hệ thống điều hành với GIS

Xem video

 

Giải pháp tích hợp cho các hoạt động quản lý trong trường hợp khẩn cấp

39

Nhận thức tình huống

em-ops-solution-tcs-situational-awareness

Luôn đi trước những điều kiện thay đổi

Duy trì nhận thức tình huống rất quan trọng với sự nỗ lực ứng phó cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa nào. Các quy trình liên quan đến việc thu thập và chia sẻ dữ liệu theo cách thủ công chậm chạp và lỗi thời khiến cho bạn và nhóm của bạn ở trạng thái bị động, bị ngắt kết nối thông tin. Với giải pháp tích hợp, thời gian thực trong tầm tay, cập nhật tình huống liên tục dễ dàng giúp bạn theo dõi các thay đổi; thông báo ngay lập tức; và đưa ra quyết định sáng suốt hơn để cứu mạng sống và tài sản.

Vị trí thông minh cung cấp các khả năng lập bản đồ và phân tích mạnh mẽ cho phép bạn xem thông tin và vị trí khi sự việc đang diễn ra, ngay lập tức khi chúng xảy ra. Khi được trang bị thông tin này, thảm họa và các trường hợp khẩn cấp quy mô lớn có thể được quản lý với tầm nhìn xa và tức thì.

40

Đánh giá thiệt hại

em-ops-solution-tcs-actionable-intelligence

Hành động thông minh

Hiểu về tác động của thảm họa là bắt buộc để đánh giá chính xác về thiệt hại và triển khai các nguồn lực tại thời điểm và vị trí cần thiết. Nhưng việc điều hướng cho cộng đồng và nhanh chóng thu thập thông tin có thể là một quá trình chậm chạp và hỗn loạn, đặc biệt là khi không có mạng. Với các tác động thông minh theo thời gian thực, bạn có thể nhanh chóng phân tích dân số, đặc điểm nhân khẩu học và cơ sở hạ tầng; triển khai các đội ứng phó thảm họa nhanh hơn và với thông tin đáng tin cậy hơn; và tiến hành đánh giá thiệt hại – khi có hoặc không có mạng di động

Với việc tích hợp của Esri, mỗi giây trôi qua, hãy chuẩn bị sẵn sàng để hành động - giải pháp dựa trên vị trí và trao quyền cho các đội của bạn với vị trí thảm họa theo thời gian thực một cách thông minh.

41

Thông tin công cộng

em-ops-solution-tcs-public-info-revised

Chia sẻ thông tin quan trọng, và cập nhật công cộng

Người dân cần truy cập thông tin trước, trong và sau một tai nạn để đánh giá rủi ro cá nhân của họ và xác định khi nào nên hành động. Nhưng thông tin không có ngữ cảnh thì khó hiểu. Esri đặt thông tin của bạn trong bối cảnh vị trí - nơi nguy hiểm tồn tại, nơi có khu vực sơ tán và nơi để sơ tán khi cần thiết.

Giao tiếp với cộng đồng bằng giọng nói xác thực bằng việc sử dụng các bản đồ kỹ thuật số mạnh mẽ, chi tiết, được thiết kế có thể mở rộng khi cộng đồng và phương tiện truyền thông cần nhất