An Ninh Công Cộng

Công dân cần được an toàn. GIS là công cụ giúp phục vụ nhận thức tình huống thông minh hơn.

CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG

Mang sự rõ ràng trong hỗn loạn

Thành phố của Napa bị quay cuồng sau trận động đất năm 2014. Khi cần đưa ra quyết định nhanh, thực hiện nhanh, Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống Đốc bang California chuyển sang Esri. Cơ quan này đã chuyển các luồng dữ liệu khẩn cấp từ bản đồ tĩnh thành bản đồ động, nhằm đạt được các hành động thông minh và phản ứng nhanh hơn giữa các khu vực pháp lý.

Một nền tảng hoạt động chung


Bản đồ phần mềm GIS của Esri cung cấp thông tin thời gian thực, đáng tin cậy khi bạn cần. Xem vị trí một mối đe dọa hàng đầu. Biết được ai và cái gì là rủi ro. Thực hiện một chiến lược thông minh hơn giữa các khu vực pháp lý – tất cả thông qua sức mạnh của việc trực quan, phân tích và hành động trên dữ liệu trên lăng kính vị trí.

Hợp tác và tham gia

Chia sẻ chi tiết các bản đồ và báo cáo tai nạn trong và ngoài cơ quan an toàn công cộng. Chuyển đổi các cuộc họp giao ban và sự tham gia của cộng đồng bằng các ứng dụng tương tác.

Phân tích và nhìn nhận sâu sắc

Dự đoán nơi tai nạn có thể xảy ra dựa trên mô hình và xu hướng trong quá khứ. Chuẩn bị tốt hơn bằng việc nhận biết nơi mà cộng đồng bị ảnh hưởng nhất.

Nhận thức và di động

Trao quyền cho nhân viên hiện trường với bản đồ GIS nhằm mang lại khả năng nhận thức tình huống theo thời gian thực. Thu thập và trực quan dữ liệu tối quan trọng tại mọi lúc, mọi nơi.

EXPLORE A REAL-LIFE SCENARIO

A train derailment causes a massive explosion.

Calls are received into the computer-aided dispatch system. GIS displays incident details on a map, helping to route first responders to the scene. Agencies establish an Incident Command Post to manage the disaster and provide situational awareness.

1
2
3
4
5

LEGEND

  • Incident Location

Trao quyền cho tất cả các cấp chỉ huy

Với phần mềm ArcGIS của Esri, người ra quyết định có nguồn tin cậy để xác định các mối đe dọa, chia sẻ thông tin và chỉ đạo nguồn lực.

Quản lý khẩn cấp và thảm họa

Phát triển các kế hoạch phản ứng, phục hồi và tăng cường nhận thức tình huống

Tìm hiểu thêm

Thực thi pháp luật và an ninh quốc gia

Hiểu về các mô hình phạm tội và an ninh và sự hợp tác giữa các khu vực pháp lý

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ cứu hỏa, cứu hộ và cấp cứu y tế

Phân tích rủi ro, pháp triển các kế hoạch trước tai nạn, và cải thiện thời gian phản ứng

Tìm hiểu thêm

Nhận cuộc gọi khẩn cấp, điều phối và quản lý hồ sơ

Cung cấp cho nhân viên nhận thức và hiểu rõ hơn về các trường hợp khẩn cấp

Tìm hiểu thêm

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Yêu cầu hỗ trợ và cung cấp tài liệu ngay lập tức cho sự ứng phó khẩn cấp tích cực hoặc khám phá cách chúng tôi hành động khi thảm họa xảy ra.

Tìm hiểu thêm về DRP

Nền tảng Esri giúp ứng phó với trường hợp khẩn cấp

 Bắt đầu