Các Ứng dụng nổi bật

Nội dung từ ArcGIS Living Atlas được sử dụng để tạo các ứng dụng hữu ích, có giá trị nhằm trực quan hóa và phân tích.

precipitation_forecast_app_featuredapp

   Dự báo lượng mưa tại Mỹ

Dự báo lượng mưa trong 72 giờ tới trên toàn lục địa Hoa Kỳ.

Xem Ứng dụng        Tải về

Esri quan sát Trái đất

Esri phát triển các giải pháp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoạt động như một thành phần không thể tách rời trong hầu hết các loại hình của tổ chức.Hàng ngày có hơn một triệu người trên thế giới sử dụng GIS của Esri để cải thiện cách tổ chức của họ tiến hành kinh doanh. Esri có trụ sở tại Redlands, California và duy trì văn phòng trên toàn nước Mỹ và trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin về Esri, vui lòng ghé thăm chúng tôi tại http://www.esri.com/about-esri. Esri xuất bản nhiều bản đồ, dữ liệu và công cụ khác nhau cho ArcGIS Online để sử dụng trong các ứng dụng ArcGIS và Web. Chúng bao gồm các basemaps như hình ảnh, ...

wayback_thumbnail
wildfire_thumbnail
usgs_historical_topo_map_explorer_thumbnail (6)

World Imagery Wayback App

Ứng dụng này cung cấp trải nghiệm về trình duyệt Wayback động - là nơi mà các hình ảnh về Trái đất ở phiên bản trước được trình chiếu trong bản đồ, theo thời gian và dưới dạng danh sách.

Cung cấp bởi Esri Imagery

Esri phát triển các giải pháp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoạt động như một thành phần không thể tách rời trong hầu hết các loại hình của tổ chức. Hàng ngày có hơn một triệu người trên thế giới sử dụng GIS của Esri để cải thiện cách tổ chức của họ tiến hành kinh doanh. Esri có trụ sở tại Redlands, California và duy trì văn phòng trên toàn nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Xem Ứng dụng     Tải về

USA Wildfires

Ứng dụng này cung cấp trực tiếp các vị trí đang bị cháy rừng ở Hoa Kỳ với thông tin về diện tích và sự hỗ trợ.

Cung cấp bởi Nhóm thực hiện Story map

Nhóm thực hiện Story map tạo các ứng dụng cho người dùng có thể chuyển tải các câu chuyện với sự hỗ trợ thông tin địa lý, bản đồ và GIS và các ứng dụng cũng được cung cấp để chúng tôi cùng sử dụng. Truy cập trang web cua chúng tôi và cùng chuyển tải các câu chuyện của mình: https://storymaps.arcgis.com.

Xem Ứng dụng      Tải về

USGS Historical Topographic Map Explorer

Khám phá sự phong phú về lịch sử bản đồ địa hình của USGS từ năm 1882-2006.

Cung cấp bởi Esri Basemaps

Esri phát triển các giải pháp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoạt động như một thành phần không thể tách rời trong hầu hết các loại hình của tổ chức. ArcGIS của Esri là một nền tảng lập bản đồ cho phép người dùng sử dụng tạo bản đồ tương tác và các ứng dụng để chia sẻ với tổ chức và người dùng cuối. ArcGIS bao gồm bản đồ atlas của toàn thế giới...

Xem Ứng dụng

nasa_water_balance_app_thumbnail (3)
esri_drought_tracker_thumbnail (1)
emu_explorer_thumbnail (1)

Water Balance App

Nhấn chọn vị trí bất kỳ trên bản đồ để xem sự cân bằng tài nguyên nước đang thay đổi theo thời gian.  .

Cung cấp bởi Esri Hydro

Nhóm Esri Hydro tạo các nội dung trong ArcGIS Online để sử dụng cho tài nguyên nước và các ứng dụng liên quan đến thủy văn. Nguồn tài nguyên này gồm bản đồ nền và các công cụ trực tuyến để cung cấp cơ sở cho các bản đồ GIS của bạn, cho các ứng dụng và các mô hình.

Xem Ứng dụng          Tải về

Theo dõi hạn hán Esri Drought Tracker

Esri Drought Tracker cho phép mọi người khai thác thông tin hàng tuần về mức độ hạn hán trên toàn nước Mỹ từ năm 2000 đến nay.

Cung cấp bởi Esri Landscape

Nhóm Esri Landscape tọa các nội dung Living Atlas để sử dụng trong phân tích cảnh quan, lập kế hoạch sử dụng đất, mô hình hóa khí hậu và các hiện tượng ở quy mô lớn. Nguồn tài nguyên này bao gồm các lớp bản đồ và các lớp dữ liệu ảnh, ứng dụng và các công cụ, cung cấp cơ sở cho để sử dụng trong bản đồ GIS của bạn, ứng dụng, mô hình và các Python scripts.

Xem Ứng dụng          Tải về

Ecological Marine Unit (EMU) Explorer

Khám phá Hệ sinh thái biển là ứng dụng web được sử dụng để khai thác các đặc tính khác nhau của nước từ atlas đại dương trên thế giới của NOAA..

Cung cấp bởi Esri Ocean

Nhóm Esri Ocean tạo các nội dụng trong ArcGIS Online, là nhóm quản lý Group Ocean trong arcgis.com, bao gồm các web app và các lớp bản đồ đại dương ready-to-use. Để có thêm thông tin, gửi email đến: KVanGraafeiland@Esri.com.

Xem Ứng dụng          Tải về

intact_habitat_near_me_thumbnail (1)
landsat_explorer_thumbnail (1)
arctic_dem_explorer_thumbnail (1)

Intact Habitat Near Me

Khám phá tiềm năng xanh cho cơ sở hạ tầng của cộng đồng. Xem môi trường sống duy trì nguyên vẹn xung quanh bạn và đo lường các tài nguyên thiên nhiên và con người tạo ra và kết nối lại.

Cung cấp bởi Ryan Perkl

Tài khoản này được quản lý bởi Ryan Perkl để xuất bản các nội dung Các sáng kiến cơ sở hạ tầng xanh của Esri Esri’s Green Infrastructure và cộng tác viên. Liên hệ với Ryan tại rperkl@esri.com với các câu hỏi về nội dung và các tài khoản. Giáo sư Perkl là Trưởng nhóm Esri’s Green Infrastructure và là người dẫn đầu trong các nghiên cứu ngành công nghiệp môi trường.

Xem Ứng dụng

Landsat Explorer App

Một ứng dụng thực hiện phân tích Landsat trên AWS scenes với hiển thị trực quan và các chỉ số.

Cung cấp bởi Esri Inc.

Esri phát triển các giải pháp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoạt động như một thành phần không thể tách rời trong hầu hết các loại hình của tổ chức. Hàng ngày có hơn một triệu người trên thế giới sử dụng GIS của Esri để cải thiện cách tổ chức của họ tiến hành kinh doanh. Esri có trụ sở tại Redlands, California và duy trì văn phòng trên toàn nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Xem Ứng dụng

Arctic DEM Explorer

Một ứng dụng cho phép khám phá một bộ sưu tập các Arctic DEMs với nhiều chức năng từ máy chủ để hiện thị và phân tích.

Cung cấp bởi Esri Inc.

Esri phát triển các giải pháp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoạt động như một thành phần không thể tách rời trong hầu hết các loại hình của tổ chức. Hàng ngày có hơn một triệu người trên thế giới sử dụng GIS của Esri để cải thiện cách tổ chức của họ tiến hành kinh doanh. Esri có trụ sở tại Redlands, California và duy trì văn phòng trên toàn nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Xem Ứng dụng

precipitation_forecast_app_thumbnail (1)
ssurgo_thumbnail

U.S. Precipitation Forecast

Dự báo lượng mưa trong 72 giờ tới trên toàn nước Mỹ

Cung cấp bởi Esri Earth Observations

Esri phát triển các giải pháp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoạt động như một thành phần không thể tách rời trong hầu hết các loại hình của tổ chức. Hàng ngày có hơn một triệu người trên thế giới sử dụng GIS của Esri để cải thiện cách tổ chức của họ tiến hành kinh doanh. Esri có trụ sở tại Redlands, California và duy trì văn phòng trên toàn nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Xem Ứng dụng          Tải về

SSURGO Downloader

Tải các gói bản đồ sẵn sàng sử dụng với hơn 150 thuộc tính được cung cấp từ dữ liệu SSURGO.

Cung cấp bởi Esri Landscape

Nhóm Esri Landscape tọa các nội dung Living Atlas để sử dụng trong phân tích cảnh quan, lập kế hoạch sử dụng đất, mô hình hóa khí hậu và các hiện tượng ở quy mô lớn. Nguồn tài nguyên này bao gồm các lớp bản đồ và các lớp dữ liệu ảnh, ứng dụng và các công cụ, cung cấp cơ sở cho để sử dụng trong bản đồ GIS của bạn, ứng dụng, mô hình và các Python scripts.

Xem Ứng dụng