Giới thiệu các cập nhật

Loại tài khoản người dùng -

User Types for ArcGIS

user-types-lp-banner-fg

Các cấp độ Named User đã được chuyển đổi thành User Type (tạm dịch: Loại tài khoản người dùng) vào năm 2018, giúp mở rộng quyền truy cập vào các chức năng sao cho phù hợp hơn với nhu cầu của những người dùng khác nhau trong một tổ chức cụ thể.

Loại tài khoản người dùng cung cấp cho các tổ chức quyền kiểm soát chi tiết hơn đối với việc triển khai các công cụ ArcGIS. Loại tài khoản người dùng cho phép các thành viên trong tổ chức có được những khả năng và ứng dụng họ cần nhất để hoàn thành công việc của mình, cũng như các tổ chức có cách quản lý tài khoản người dùng hiệu quả hơn về mặt chi phí.

user-types-lp-5050

Tăng cường khả năng khai thác nền tảng ArcGIS

Loại tài khoản người dùng đang được hoàn thiện và nâng cấp để tăng cường quyền truy cập tới các tính năng, ứng dụng và nội dung trong tổ chức, phục vụ cho các quy trình công việc của họ. Các cập nhật loại tài khoản người dùng dựa trên vai trò trong tổ chức của người dùng sẽ mở rộng khả năng, đơn giản hóa việc quản trị và cho phép mở rộng quy mô khi nhu cầu của tổ chức tăng lên.

Cập nhật bao gồm:

  • Khả năng mở rộng phù hợp với vai trò trong tổ chức của người dùng.
  • Tăng cường khả năng khai thác ArcGIS trên nhiều thiết bị như máy tính để bàn, web và thiết bị di động.
  • Loại tài khoản người dùng được quản lý và sắp xếp hợp lý.
  • Nâng cấp loại tài khoản người dùng khi tổ chức mở rộng.

Kế hoạch cập nhật

Loại tài khoản người dùng cho ArcGIS Online và ArcGIS Enterprise được cập nhật và phát hành tới người dùng vào tháng 6 năm 2024.

Các Loại tài khoản người dùng được cập nhật sẽ có sẵn trong ArcGIS Online với bản cập nhật tháng 6 năm 2024; đối với ArcGIS Enterprise khi nâng cấp lên phiên bản 11.4, phát hành vào tháng 11 năm 2024. Kể từ khi ArcGIS Pro có thể được quản lý thông qua ArcGIS Enterprise và ArcGIS Online, bản cập nhật sẽ được phản ánh trong bản phát hành tương ứng.

Tất cả khách hàng đã mua ArcGIS Online và ArcGIS Enterprise đều sẽ được cập nhật những thay đổi này, bao gồm cả những khách hàng đang sử dụng ArcGIS Pro thông qua một trong những license GIS Professional.

user-types-lp-5050-2

Truy cập thông tin mọi nơi, mọi lúc

Screenshot 2024-04-17 170644
Xác định vai trò của các thành viên trong tổ chức

Các loại tài khoản người dùng cung cấp quyền truy cập vào các khả năng, ứng dụng và nội dung dựa trên vai trò của người dùng nhằm trang bị các khả năng cần thiết giúp người dùng cộng tác, lập bản đồ và phân tích trong tổ chức.

Screenshot 2024-04-17 170709
Kết nối trong tổ chức

Cho dù đang làm việc tại văn phòng hay tại hiện trường, người dùng đều có thể điều hướng và cập nhật nội dung ArcGIS trên máy tính để bàn, web và thiết bị di động liên tục và liền mạch.

Screenshot 2024-04-17 170732
Hợp lý hóa việc quản lý vai trò của người dùng

Mỗi vai trò người dùng khác nhau chắc chắn được trang bị đầy đủ các công cụ cần thiết để hoàn thành công việc. Các tính năng, ứng dụng và nội dung trước đây được mua và cung cấp riêng biệt hiện được bao gồm trong mỗi loại tài khoản người dùng.

Screenshot 2024-04-17 170753
Mở rộng quy mô khi nhu cầu của tổ chức tăng lên

Dễ dàng thêm thành viên vào hệ thống ArcGIS của tổ chức. Các loại tài khoản người dùng ArcGIS sẽ dần dần mở rộng khả năng khi nhu cầu của người dùng tăng lên. Chỉ cần nâng cấp vai trò của người dùng lên mức độ tiếp theo để được sử dụng các khả năng nâng cao hơn.

Khám phá những cập nhật của Loại tài khoản người dùng

Các cấp độ truy cập khác nhau sẽ đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm có thể sử dụng tối ưu nền tảng ArcGIS giúp việc cộng tác trở nên hiệu quả. Bắt đầu bằng cách phân công vai trò cho mỗi thành viên trong tổ chức: lập bản đồ, phân tích và quản lý dữ liệu. Sau đó, trao quyền cho người dùng sử dụng nền tảng ArcGIS góp phần xây dựng tổ chức.

Bắt đầu lập bản đồ, phân tích và quản lý dữ liệu

Tạo bản đồ, phát triển ứng dụng, tiến hành phân tích và quản lý dữ liệu không gian địa lý với user type.

user-types-tls-creator-2

Creator

Người dùng với vai trò Creator được cung cấp quyền tạo bản đồ và chia sẻ nội dung với các ứng dụng sẵn có. Khả năng quản lý nhóm, thành viên trong nhóm, chia sẻ nội dung để khai thác và sử dụng. Khả năng phân công nhiệm vụ và quan lý công việc cho người dùng ngoại nghiệp.

Vai trò Creator là sự nâng cấp của vai trò GIS Professional Basic trong phiên bản trước, được cấp quyền sử dụng ArcGIS Pro Basic.

user-types-tls-professional-2

Professional

Người dùng với vai trò Professional có khả năng truy cập, chỉnh sửa và quản lý dữ liệu nâng cao trong ArcGIS. Khả năng tạo và định cấu hình mạng tiện ích giúp hợp lý hóa hoạt động của tổ chức.

Vai trò Professional là sự nâng cấp của vai trò GIS Professional Standard, được cấp quyền truy cập vào ArcGIS Pro Standard và mọi thứ trong vai trò Creator.

user-types-tls-professional-plus-2

Professional Plus

Người dùng với vai trò Professional Plus có khả năng tạo bản đồ sẵn sàng cho sản xuất và thực hiện phân tích toàn diện với quy mô dữ liệu lớn. Khả năng tận dụng các mô hình machine learning và deep-learning.

Professional Plus là sự nâng cấp của vai trò GIS Professional Advanced, bao gồm quyền truy cập vào ArcGIS Pro Advanced, các tiện ích mở rộng và mọi khả năng của vai trò Professional.

Thêm cộng tác viên

Người dùng có thể đóng góp cho tổ chức từ văn phòng và hiện trường với các tùy chọn này.

user-types-tls-mobile-2

Mobile Worker

Người dùng với vai trò Mobile worker sẽ nhận được nhiệm vụ và định hướng công việc, cập nhật các thông tin mới nhất cũng như chia sẻ vị trí với các ứng dụng hiện trường giúp kết nối liền mạch giữa văn phòng với hiện trường.

Vai trò Mobile Worker bao gồm mọi khả năng trong vai trò Contributor.

user-types-tls-contributor-2

Contributor

Người dùng với vai trò Contributoer có khả năng xem lại và chỉnh sửa dữ liệu trong ArcGIS; đánh dấu và chú thích bản đồ; nghiên cứu và cộng tác trên các dự án sử dụng nhiều loại dữ liệu, bao gồm dữ liệu mô hình thông tin xây dựng (BIM).

Vai trò Contibutor bao gồm mọi khả năng của vai trò Viewer.

user-types-tls-viewer-2

Viewer

Người dùng với vai trò Viewer có thể xem bản đồ, ứng dụng và dashboards của tổ chức một cách toàn diện giúp tổ chức đưa ra quyết định tốt hơn cũng như giám sát các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và cập nhật trạng thái của dự án.

Khám phá bảng so sánh Loại tài khoản người dùng 2023–2024

Hãy xem xét kỹ hơn những cập nhật về Các loại tài khoản người dùng, bao gồm cả nội dung được thêm vào mỗi loại tài khoản người dùng.