ArcGIS_Maps_for_Power_BI_220

ArcGIS Maps

for Microsoft Power BI

___

Nâng cao khả năng trực quan hóa bản đồ của bạn lên tầm cao mới

powerbi-banner-hero-monitor-yellow-data

Mở khóa cho sức mạnh của thông tin vị trí trợ giúp cho những phân tích thông tin kinh doanh thông minh của bạn. Với ArcGIS Maps for Power BI, có sẵn trong Microsoft Power BI,  giúp người dùng tạo ra những bản đồ trực quan hóa đẹp mắt theo mô hình và xu hướng trong dữ liệu. Có được bối cảnh toàn diện với bản đồ ArcGIS và dữ liệu nhân khẩu học. Đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn với ArcGIS Maps for Power BI, hiện có sẵn miễn phí.

Tạo ra bản đồ và đưa ra những quyết định đúng đắn

powerbi-make-maps-get-serious-with-map-vizzes

Nhận thức đúng đắn về trực quan hóa bản đồ

Bản đồ thông minh giúp chọn kiểu dáng và hiển thị phù hợp với dữ liệu của người dùng để có thể tạo ra những khả năng cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Trực quan hóa dữ liệu của bạn dưới dạng các điểm, khu vực hoặc cụm và sử dụng nền tảng tốt nhất giúp dữ liệu của người dùng kể ra những câu chuyện ẩn giấu trong đó.

Đưa bối cảnh vào dữ liệu

Tận dụng dữ liệu được quản lý và có sẵn từ ArcGIS để đưa ra viễn cảnh cho bản đồ của bạn. Chọn từ hàng trăm lớp nhân khẩu học và tham chiếu như thu nhập, dân số hoặc thời tiết. Thêm nội dung toàn cầu này để phân tích dữ liệu của bạn theo không gian liên quan đến các biến số quan trọng khác.

powerbi-make-maps-give-context-to-data
powerbi-make-maps-accurate-spatial-analysis

Phân tích không gian chính xác

Lập bản đồ bất kỳ giá trị vị trí nào - một địa chỉ, thành phố, tiểu bang, mã zip, tên địa điểm, ranh giới hoặc vĩ độ và kinh độ. Tìm hiểu dữ liệu của bạn bằng cách áp dụng các công cụ phân tích không gian đơn giản như bản đồ nhiệt và thời gian lái xe. Sử dụng bản đồ để nhanh chóng phơi bày các mối quan hệ và mô hình tác động đến việc ra quyết định.

Quy trình làm việc

power-bi-how-it-works-step-1

1. Mở ArcGIS Maps for Power BI

Đăng nhập vào Microsoft Power BI và mở ArcGIS Maps for Power BI trực quan

power-bi-how-it-works-step-2-new

2. Bắt đầu

Bắt đầu với phiên bản đính kèm. Hoặc đăng nhập vào tài khoản ArcGIS của bạn để có thêm nhiều lợi ích và tích năng

power-bi-how-it-works-step-3

3. Lập bản đồ với dữ liệu của bạn

Đưa những dữ liệu vị trí, chẳng hạn như địa chỉ, mã ZIP hoặc tên trạng thái vào trường địa điểm bằng cách thực hiện thao tác kéo và thả để bắt đầu bản đồ của bạn.

power-bi-how-it-works-step-4

4. Thực hiện nhiều hơn nữa

Đưa bản đồ của bạn lên tầm cao mới với kiểu dáng, phân tích tùy chỉnh và thêm các lớp tham chiếu bằng chế độ chỉnh sửa tập trung.

power-bi-how-it-works-step-5

5. Sử dụng báo cáo

Chia sẻ tập tin .pbix hoặc chia sẻ đường dẫn

TRƯỜNG HỢP THAM KHẢO

Câu chuyện tham khảo của Stryker

_____

Stryker gia tăng năng lực cạnh tranh bán hàng với bản đồ và trực quan hóa dữ liệu

Mang đến lợi ích từ thông tin vị trí cho các sản phẩm của Microsoft

ArcGIS Maps for Power BI chỉ là một trong những Phương thức mà Esri đưa dữ liệu chất lượng và các công cụ không gian tiên tiến cho các sản phẩm của Microsoft. Phần mềm ArcGIS giúp người dùng mở khóa thông tin vị trí thông minh trong dữ liệu doanh nghiệp của họ. Người dùng sẽ có thể xem nội dung theo một cách mới để có góc nhìn chính xác hơn và ra quyết định tốt hơn. Hãy thử các sản phẩm khác kết hợp Microsoft và Esri.

powerbi-app-microsoft-power-bi

Microsoft Power BI

Power BI là bộ công cụ phân tích kinh doanh giúp phân tích dữ liệu và chia sẻ hiểu biết.

Dùng thử Microsoft Power BI miễn phí

power-bi-overview-icon-maps-for-office

ArcGIS Maps for Microsoft Office

ArcGIS Maps for Microsoft Office mang đến cho bạn khả năng hỏi các câu hỏi liên quan đến vị trí của dữ liệu của bạn trong Microsoft Excel và chia sẻ kết quả của bạn trong PowerPoint.

Tìm hiểu thêm

power-bi-overview-icon-sharepoint

ArcGIS Maps for Microsoft SharePoint

ArcGIS Maps for Microsoft SharePoint cung cấp cho bạn một cách mới để lập bản đồ và tìm kiếm nội dung SharePoint. Trực quan hóa, sắp xếp và tương tác với dữ liệu SharePoint thông qua bản đồ để hiểu rõ hơn.

Tìm hiểu thêm