MapsforOffice

ArcGIS Maps for Office

_____

Bản đồ tương tác có trong bảng tính và bản thuyết trình của bạn

overview-banner-hero-device-map-data

Tạo bản đồ trong Microsoft Excel và tận dụng thế mạnh của ArcGIS Online và ArcGIS Enterprise. ArcGIS Maps for Office giúp khai thác các trường vị trí có trong dữ liệu Excel. Sử dụng thông tin vị trí để chuyển đổi đồ thị và biểu đồ của bạn thành bản đồ tương tác trực tiếp trong Microsoft Excel để xem dữ liệu từ một góc nhìn khác. Sau đó, sử dụng Microsoft PowerPoint để chia sẻ bản đồ của bạn.

Thêm thông tin vị trí thông minh

_____

overview-maximize-your-information

Tối đa hóa thông tin của bạn

Đưa lên bản đồ dữ liệu của bạn để thu về giá trị tối đa bằng cách đặt một loạt các câu hỏi hoàn toàn mới liên quan đến vị trí. Có được những cái nhìn mới mà bạn đã bỏ lỡ.

Làm việc với dữ liệu được thẩm định, đáng tin cậy

Tăng cường thông tin cho dữ liệu bảng tính Excel của bạn bằng cách liên kết với các lớp dữ liệu toàn cầu tin cậy đã được thẩm định về nhân khẩu học, lối sống và địa lý.

overview-work-with-trusted-data
overview-sync-and-share-work

Đồng bộ hóa và chia sẻ công việc của bạn

Cung cấp cho nhóm làm việc của bạn khả năng truy cập ngay vào thông tin cập nhật, đáng tin cậy. Khi bạn đồng bộ hóa bản đồ của mình với ArcGIS, bạn sẽ chia sẻ công việc của mình một cách an toàn và rộng rãi với bất kỳ ai bạn chọn.

Giúp kể những câu chuyện hiệu quả hơn

Gây ấn tượng với khán giả của bạn khi bạn kể câu chuyện của mình bằng các bài thuyết trình dựa trên bản đồ trong PowerPoint. Hiển thị các vị trí quan trọng hoặc sử dụng bản đồ tương tác để trả lời các câu hỏi.

overview-tell-more-effective-stories

Cách thức làm việc

1

Tải xuống ArcGIS Maps for Office

Sau khi bạn tải xuống và cài đặt xong ArcGIS Maps for Office, hãy mở Microsoft Excel và nhấp chuột vào tab ArcGIS Maps for Office ở phía trên. Đăng nhập bằng tài khoản tổ chức ArcGIS Enterprise hoặc ArcGIS Online của bạn để bắt đầu tạo bản đồ trong Microsoft Excel.

2

Đưa dữ liệu lên bản đồ

Đưa lên bản đồ dữ liệu vị trí của bạn trong bảng tính hoặc thêm dữ liệu từ tài khoản tổ chức ArcGIS của bạn.

3

Làm phong phú dữ liệu của bạn

Làm phong phú dữ liệu bảng tính của bạn với dữ liệu ArcGIS  về nhân khẩu học mới nhất để tìm các mẫu bạn có thể chưa từng thấy trước đây.

4

Chia sẻ bản đồ của bạn.

Chia sẻ kết quả của bạn thông qua tài khoản tổ chức ArcGIS của bạn hoặc sử dụng ArcGIS Maps for Office trong Microsoft PowerPoint để thêm bản đồ tương tác vào bản trình bày của bạn.

CÂU CHUYỆN THAM KHẢO

Sở cảnh sát Vancouver

________

Sở cảnh sát tăng cường điều tra sĩ quan với công nghệ lập bản đồ

 

Thêm giá trị của ArcGIS vào các sản phẩm của Microsoft

_____

Kết hợp dữ liệu ArcGIS Online hoặc ArcGIS Enterprise của bạn vào các sản phẩm phần mềm Microsoft của bạn.

overview-maps-for-power-bi

ArcGIS Maps for Power BI

ArcGIS Maps for Power BI cung cấp bản đồ và dữ liệu nhân khẩu học trong Microsoft Power BI. Truy cập dữ liệu để tạo các bản đồ giúp bạn xem các mẫu và xu hướng.

Tìm hiểu thêm về ArcGIS Maps for Power BI

overview-maps-for-sharepoint

ArcGIS Maps for SharePoint

ArcGIS Maps for SharePoint cung cấp cho bạn một cách mới để lập bản đồ và tìm kiếm nội dung SharePoint. Trực quan hóa, tổ chức và tương tác với dữ liệu SharePoint thông qua bản đồ để có cái nhìn thấu đáo hơn.

Tìm hiểu thêm về ArcGIS Maps for SharePoint