ArcGIS-Hub

ArcGIS Hub

______

Thay đổi cách bạn tham gia và khả năng tương tác với cộng đồng của bạn

banner

Là một phần của Esri Geospatial Cloud, ArcGIS Hub là một nền tảng tương tác cộng đồng dễ  dàng để cấu hình, tổ chức hoạt động, dữ liệu và công cụ thông qua các sáng kiến ​​dựa trên thông tin. Các tổ chức thuộc mọi loại hình và mọi quy mô, bao gồm các cơ quan chính phủ, các nhóm phi lợi nhuận và các học viện, có thể tối đa hóa sự tham gia, giao tiếp, hợp tác và chia sẻ dữ liệu bằng cách sử dụng ương pháp dựa trên sáng kiến ​​của ArcGIS Hub. Với ArcGIS Hub, các tổ chức có thể tận dụng dữ liệu và công nghệ hiện có của họ và làm việc cùng với các bên liên quan bên trong và bên ngoài để theo dõi tiến trình, cải thiện kết quả và tạo ra các cộng đồng sôi động.

ArcGIS Hub có sẵn ở hai cấp giấy phép: Basic và Premium. ArcGIS Hub Basic được tích hợp với ArcGIS Online và cung cấp khả năng chia sẻ dữ liệu và tạo trang web, trong khi ArcGIS Hub Premium bao gồm các tính năng và khả năng bổ sung để làm việc với các nhóm người (bao gồm cả các thành viên của cộng đồng).

ArcGIS Hub mang đến cho bạn

arcgis-share

Chia sẻ dữ liệu mở

______

Dữ liệu rất quan trọng đối với việc ra quyết định. Cho dù bạn đang quyết định việc chọn một khu phố để sống, muốn biết về các dự án thành phố, hoặc mở một doanh nghiệp mới thì các thông tin bạn có thể tin tưởng là điều cần thiết. Với ArcGIS Hub, các tổ chức có thể chia sẻ dữ liệu có thẩm quyền của họ để cộng đồng có thể đưa ra quyết định tốt hơn.

Tạo trang web không giới hạn

_____

Tạo nhiều trang web và các trang nội dung cần thiết mà không yêu cầu lập trình. Đơn giản chỉ cần kéo và thả các thành phần. Kết hợp logo và kiểu dáng của tổ chức của bạn để phù hợp với các trang web hiện có và chia sẻ dữ liệu, bản đồ và ứng dụng trên các trang web của bạn. Sử dụng các trang web bạn thực hiện để thu hút cộng đồng của bạn

arcgis-create
arcgis-organize

Tổ chức xoay quanh các sáng kiến

_____

Chia sẻ dữ liệu mở là bước đầu tiên trên hành trình tham gia cộng đồng hiệu quả. Cung cấp mục đích dữ liệu của bạn và sắp xếp nó với các ưu tiên hàng đầu của tổ chức của bạn bằng cách tổ chức xung quanh các sáng kiến. Bất kỳ vấn đề, nhiệm vụ hoặc dự án trong thế giới thực nào cũng có thể trở thành một sáng kiến ​​trong trung tâm của bạn

Cho phép cộng tác

_____

ArcGIS Hub giúp dễ dàng tạo các nhóm bao gồm nhân viên, thành viên cộng đồng bên ngoài hoặc cả hai. Bạn có thể mời các thành viên đáng tin cậy của cộng đồng cộng tác với tổ chức của mình, điều này sẽ tăng khả năng giải quyết vấn đề của nhân viên.

arcgis-enable
arcgis-inspire

Hành động truyền cảm hứng

_____

Các sáng kiến ​​có thể thúc đẩy sự tham gia bằng cách cung cấp cho các thành viên cộng đồng một mục tiêu để giúp tập hợp cộng đồng xung quanh và cùng nhau tham gia. Trình bày thông tin qua các biểu đồ, bản đồ và câu chuyện giúp mọi người dễ dàng chia sẻ sự hiểu biết về mục tiêu, điều này có thể mở đường cho hành động.

Lợi ích từ một hệ thống đầy đủ

_____

ArcGIS Hub tận dụng Esri Geospatial Cloud. Không giống như các giải pháp khác yêu cầu các công cụ nối với nhau, ArcGIS Hub đi kèm với mọi thứ bạn cần: tích hợp quản lý sự kiện, khảo sát và hơn thế nữa. Công việc được thực hiện trong trung tâm của bạn cũng phản hồi trực tiếp vào hệ thống hoạt động của tổ chức.

arcgis-benefit
Cải thiện khả năng ra quyết định và cung cấp dịch vụ
Smart city Hub đáp ứng yêu cầu của cư dân hiện đại
Smart Zwolle Hub lựa chọn các sáng kiến về khí hậu
Hub giúp các phòng ban của thành phố hợp tác với cư dân
Kết nối con người, quy trình và cơ sở hạ tầng

Các mô hình cần được mở rộng

______

Các thành phố, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức thuộc mọi loại đang sử dụng ArcGIS Hub để xuất bản và chia sẻ dữ liệu mở của họ để thu hút cộng đồng của họ với các sáng kiến ​​dựa trên dữ liệu. Đánh giá các trang web trung tâm thành công cho ý tưởng và cảm hứng.

quote-dana-berchman

"Rất nhiều thành phố tạo ra các cổng dữ liệu mở với tên minh bạch, nhưng chúng tôi đã đưa nó đi xa hơn. Chúng tôi không thể làm điều này mà không có nền tảng được xây dựng trên ArcGIS và ArcGIS Hub".

__________

Dana Berchman

Giám đốc kỹ thuật số, Gilbert, Arizona

Khả năng của ArcGIS Hub

_______

ArcGIS Hub là cầu nối giữa tổ chức của bạn và cộng đồng mà nó phục vụ. Công việc nền tảng GIS của bạn được thực hiện bởi các bộ phận nội bộ, sẽ giúp toàn bộ cộng đồng cộng tác trong các dự án.

hub1

Bản đồ và ứng dụng

Giúp mọi người dễ dàng hình dung dữ liệu bạn chia sẻ về các chính sách, kết quả mong muốn và các sáng kiến.


 • Biểu đồ thông tin

 • Bản đồ tương tác

 • Bản đồ câu chuyện

 • Bảng điều khiển

 • Các trang điều hướng dữ liệu
hub2

Một nơi để cộng tác

Sử dụng ArcGIS Hub làm nền tảng tham gia của bạn để kết nối với các thành viên đáng tin cậy của cộng đồng.


 • Doanh nghiệp địa ương

 • Các trường đại học

 • Tổ chức phi chính phủ

 • Dự án Khởi nghiệp

 • Công dân khoa học
hub3

Thu thập dữ liệu & đầu vào

Tranh thủ người tham gia ArcGIS Hub để thu thập dữ liệu bạn cần ở định dạng kỹ thuật số.


 • Khảo sát liên quan đến sáng kiến

 • Đề xuất phát triển

 • Sự kiện cộng đồng và gặp gỡ
hub4

Công cụ để sáng tạo

Giúp người khác dễ dàng tìm và sử dụng dữ liệu của cộng đồng của bạn.


 • Nhà phát triển công dân

 • Tình nguyện viên

 • Sinh viên

 • Cộng đồng nguồn mở