Bảo hiểm

Các chính sách và các mối nguy hiểm đều bị ảnh hưởng bởi vị trí. Khám phá cách sức mạnh của vị trí thông minh trao quyền cho các chuyên gia bảo hiểm để hiểu và quản lý rủi ro trong toàn tổ chức - trước, trong và sau một sự kiện.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Ứng phó với thảm họa trong vài giờ mà không phải vài ngày

Khi thảm họa xảy ra, và các thiệt hại xuất hiện, các công ty bảo hiểm hiểu rằng điều quan trọng nhất đối với khách hàng của họ là sự phục hồi từ tổn thất. Trong những thời khắc quan trọng này, các gia đình dựa vào các công ty bảo hiểm của họ để đáp ứng nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Thách thức là xác định và ưu tiên các nỗ lực đáp ứng. Khám phá một cách tiếp cận sáng tạo để ứng phó với thảm họa và quản lý yêu cầu bồi thường được tạo ra trong những cơn bão tốn kém nhất trong những năm gần đây. Sử dụng công nghệ Esri làm nền tảng, Cục tội phạm bảo hiểm quốc gia (NICB) và Vexcel Imaging đã hợp tác để cung cấp cho việc triển khai một trong những ứng dụng thu thập hình ảnh lớn nhất trong những năm gần đây.

Tận dụng tối đa việc khai thác giá trị từ vị trí


Vị trí ảnh hưởng đến mọi quyết định trong đánh giá rủi ro không phù hợp. Từ các quyết định bảo lãnh phát hành và trích dẫn chính sách đầu tiên, đến phản ứng và tuyên bố thảm họa (CAT), các công ty bảo hiểm lớn tận dụng trí thông minh về vị trí để vượt xa các số liệu và bảng tính tĩnh, và rút ra những hiểu biết có thể hành động để ra quyết định. Khám phá làm thế nào trí thông minh vị trí có thể thay đổi doanh nghiệp của bạn.

EXPLORE A REAL-LIFE SCENARIO

An insurer takes steps to understand risks in the company's portfolio.

Wildfire season has begun, and fires are burning in Northern California. This insurer's first step is to identify what areas are at the highest risk of burning. Mapping how wet or dry locations are based on rainfall indicates places with more fuel for fires. Now the analysts and company managers have an enriched view of places at greatest risk.

1
2
3
4
5

LEGEND

Very High insurance value

High insurance value

Moderate insurance value

Low insurance value


SEASON (WET - DRY)

Tăng cường tất cả các khía cạnh của kinh doanh bảo hiểm.

Trao quyền cho mọi người sử dụng bản đồ thông minh và phân tích không gian trong phần mềm ArcGIS để hiểu các cơ hội và rủi ro.

Quản lý rủi ro

Phát triển thị trường

An ninh doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

Khám phá nền tảng của Esri

Bắt đầu trải nghiệm