Chức năng ngoại tuyến mới trên Workforce for ArcGIS

Trưởng nhóm sản phẩm của Esri giải thích về các cải thiện

Sử dụng sức mạnh của vị trí, Workforce for ArcGIS giúp các tổ chức cải thiện việc lập kế hoạch, phối hợp và việc liên kết tổ chức với công việc thực địa, làm cho nó trở nên hợp lý và hiệu quả hơn. Nhân viên thực địa có thể sử dụng ứng dụng di động như một danh sách việc cần làm theo kỹ thuật số khi thực hiện kiểm tra và bảo trì hoặc làm việc, và ứng dụng giúp người quản lý hiểu rõ hơn về những gì công việc thực địa đòi hỏi và cách thức thực hiện nhanh chóng.

Nó làm việc ra sao. Các nhà phân tích GIS sử dụng ứng dụng Workforce trên web để tạo các dự án và xác định loại công việc nào cần được thực hiện, và điều phối viên sử dụng nó để tạo ra các nhiệm vụ mà họ sẽ phân bổ cho nhân viên thực địa để hoàn thành. Nhân viên hiện trường sau đó sử dụng ứng dụng Workforce trên di động để quản lý các nhiệm vụ của họ và báo cáo tiến trình trở lại văn phòng. Giải pháp cho phép các giám sát viên giám sát và quản lý dự án hiệu quả hơn, trong khi nhân viên hiện trường thấy rằng nó giúp họ tổ chức tốt hơn các công việc hàng ngày.

arcnews-article-workforceforarcgis-1-768x441

Với Workforce, người quản lý có thể dễ dàng theo dõi công việc thực địa, ngay cả khi các nhân viên thực địa đang ngoại tuyến.

Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2016, Workforce đã được chấp nhận bởi một loạt các tổ chức. Các nhà điều hành công ty tiện ích và đường ống sử dụng nó để kiểm tra và bảo trì tài sản, chính phủ và thành phố sử dụng nó để tổ chức và quản lý các sự kiện như diễu hành và bầu cử, các công ty kỹ thuật sử dụng nó để quản lý nhân viên và nhà thầu, và các tổ chức an toàn công cộng sử dụng nó cho các nỗ lực ứng phó khẩn cấp

Giờ đây, Esri cũng đang mở rộng Workforce để hỗ trợ các khả năng ngoại tuyến. Điều đó sẽ cho phép người dùng chủ động trong các môi trường bị ngắt kết nối giữa tổ chức như mọi người khác.

Jeff Shaner, trưởng nhóm phát triển phần mềm Esri cho nhóm sản phẩm ứng dụng thực địa, giải thích về bản cập nhật này

Q: Với Workforce hỗ trợ sử dụng ngoại tuyến, các vấn đề nào sẽ giải quyết cho người dùng?

A: Các chức năng ngoại tuyến mới của ứng dụng sẽ đáp ứng hai yêu cầu cải thiện quan trọng. Đầu tiên, nhân viên thực địa sử dụng Workforce để tạo danh sách việc cần làm của họ theo kỹ thuật số mà sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không bị gián đoạn, ngay cả khi họ không có kết nối internet hoặc di động. Có thể tránh được thời gian chết không cần thiết và cung cấp một sự thúc đẩy lớn cho năng suất. Nó cho phép các nhân viên thực địa tối đa hóa khả năng của họ để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của người giám sát.

Thứ hai, Workforce bây giờ sẽ ghi lại ngày và thời gian bắt đầu và hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi nó phải được thực hiện trong môi trường bị ngắt kết nối. Điều này cho phép các nhà quản lý dễ dàng theo dõi và phân tích thời gian để hoàn thành các loại công việc thực địa khác nhau.

Khi bạn nghĩ về các dự án, đặc biệt là các dự án có nhiều giai đoạn và các loại nhiệm vụ khác nhau, điều đó khiến cho các nhà quản lý khó có thể biết được những gì đã làm và không thực hiện, thời gian thực hiện một số nhiệm vụ so với dự đoán của họ và cách phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Đây là nơi giá trị của Workforce thực sự có thể được đánh giá cao. Việc cho phép nhân viên hiện trường hoàn thành nhiệm vụ của họ, ngay cả khi họ ngoại tuyến và phải đồng bộ hóa dữ liệu sau đó, loại bỏ khoảng cách thông tin. Hỗ trợ ngoại tuyến này là vô giá đối với nhiều khách hàng của chúng tôi, vì vậy chúng tôi rất vui lòng cung cấp nó

Q: Những loại tổ chức nào cần những khả năng ngoại tuyến này?

A: Tôi nghĩ rằng tầm quan trọng của hỗ trợ ngoại tuyến mới trong Workforce ít dựa trên loại tổ chức nào cần nó và hơn nữa là đảm bảo rằng những người làm việc hiện trường có thể hoàn thành công việc được giao của họ bất kể kết nối là gì.

Ví dụ, các công ty tiện ích được yêu cầu phải định kỳ kiểm tra hằng dặm cơ sở hạ tầng mà có thể được tìm thấy trong cả hai vị trí là từ xa không có kết nối internet và các khu đô thị với khả năng kết nối internet lớn. Nhân viên hiện trường sử dụng Workforce để quản lý các công việc hàng ngày mà giờ đây có thể tiến hành từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ tiếp theo và không còn lo lắng về kết nối internet. Nhiệm vụ đã hoàn thành được lưu trữ trên Thiết bị của người dùng với ngày và giờ được hạch toán chính xác theo mỗi lần công việc bắt đầu và kết thúc. Khi được kết nối, Workforce định kỳ đồng bộ hóa các thay đổi để các nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ có sẵn cho người giám sát và mọi nhiệm vụ mới được tải xuống cho các thiết bị hiện trường.

arcnews-article-workforceforarcgis-2-768x500

Những nhân viên hiện trường sử dụng ứng dụng Workforce for ArcGIS để quản lý các nhiệm vụ hàng ngày của họ

Workforce thường được sử dụng để lập kế hoạch và điều phối các hoạt động trong các sự kiện đặc biệt, như lễ hội, marathon hoặc trò chơi bóng đá. Nhân viên sự kiện và điều phối viên có thể quản lý các nhiệm vụ của họ bằng ứng dụng Workforce. Hầu hết các sự kiện được tổ chức trong công viên thành phố hoặc sân vận động có kết nối thực sự tốt, nhưng nếu nhiều người đang sử dụng điện thoại của họ, thì điều đó khiến các mạng di động bị bão hòa khá dễ dàng và trở nên không đáng tin cậy. Bằng cách thêm khả năng ngoại tuyến vào Workforce, nhân viên được tăng mức độ tin cậy rằng ngay cả khi kết nối internet rất kém hoặc bị mất hoàn toàn, họ vẫn có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao vì ứng dụng này đáng tin cậy và vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.

Q: Cái gì làm cho Workforce for ArcGIS độc đáo?

A: Workforce được tích hợp vào nền tảng ArcGIS và đó là giải pháp quản lý thực địa duy nhất. Do đó, các nhà phân tích của GIS có thể đưa các lớp bản đồ hiện có vào các dự án Workforce của họ. Họ cũng có thể hiển thị các nhiệm vụ và vị trí trên Workforce của mỗi nhân viên trên bảng điều khiển và các ứng dụng khác giúp người quản lý và giám sát viên theo dõi tiến trình và trạng thái của các hoạt động tại hiện trường.

Workforce cũng dễ dàng tích hợp với các ứng dụng hoạt động thực địa của ArcGIS khác được sử dụng để thu thập dữ liệu, điều hướng và xem bản đồ. Khi các nhà phân tích GIS tạo dự án Workforce, nó có thể được cấu hình để thực thi Collector for ArcGIS, Explorer for ArcGIS, Navigator for ArcGIS, và Survey123 for ArcGIS từ nhiệm vụ của nhân viên thực địa một cách trực tiếp. Các nhà phân tích thậm chí có thể chia sẻ các thông tin quan trọng về nhiệm vụ - như mã ID hoặc mô tả - với các nhân viên thực địa để tinh giản dữ liệu đưa vào với Collector hoặc Survey123, nơi cho phép các nhân viên thực địa xem, bên trong Workforce, nơi họ từng truy cập, thậm chí nếu họ đang ở môi trường ngoại tuyến. Workforce cũng có thể mở đánh dấu để các nhân viên thực địa có thể bắt đầu hoặc kết thúc việc ghi nhận các thông tin của họ mà không chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Một khả năng khác biệt của Workforce là nó có thể tích hợp với các hệ thống kinh doanh không phải của Esri. Một số tổ chức sử dụng các hệ thống quản lý công việc bên ngoài thường không có một thành phần di động để tích hợp với ArcGIS. Sử dụng Workforce module được bao gồm với ArcGIS API for Python, một nhà phân tích GIS có thể mang công việc nguyên bản trong các hê thống bên ngoài vào dự án Workforce. Vài đối tác của Esri triển khai API để tích hợp Workforce với các hệ thống quản lý công việc khách hàng hiện tại của họ.