ArcGIS Solutions

 

Tổng quan về Mạng lưới tiện ích phân phối nước

Để giúp các tổ chức bắt đầu hoạt động với việc miêu tả hệ thống nước phân phối như là một mạng lưới tiện ích, Esri cung cấp giải pháp miễn phíArcGIS Solution for Water. Dưới đây là một số thông tin chính để bắt đầu với một Mạng lưới tiện ích phân phối nước với giải pháp bản mới nhất:

Nền tảng của Mạng lưới tiện ích phân phối nước

  1. Tìm hiểu về Nền tảng của Mạng lưới tiện ích phân phối nước thông qua StoryMap.
  2. Bắt đầu với Nền tảng theo tài liệu. Cài đặt từng bước để bắt đầu.

Các bước này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt các công cụ được yêu cầu để triển khai và cấu hình giải pháp trên ArcGIS Enterprise portal thông qua các gói dữ liệu. Các gói dữ liệu xác định schema (giản đồ) cho các thành phần chung của nước và các luật để xác định cấu trúc mạng lưới.

Bao gồm mô hình dữ liệu nước trong Nền tảng này. Mô hình dữ liệu sẽ cấu hình mạng lưới tiện ích bao gồm tất cả các lớp tính năng (feature class), nhóm dữ liệu và loại dữ liệu, luật, và các thuộc tính mạng lưới khác để bắt đầu với một mạng lưới tiện ích. Một từ điển dữ liệu sẽ hiển thị cách mỗi lớp tính năng được thiết kế, với tổng quan về các trường và nhóm tài sản trong nền tảng.

Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra giải pháp này bằng dữ liệu mẫu miễn phí trước khi áp dụng nó với dữ liệu của bạn. Với cách này, bạn có thể có nhận định sâu sắc về giải pháp và cách có thể hiểu chỉnh giải pháp theo nhu cầu của bạn. Khi bạn thật sự sẵn sàng để sử dụng dữ liệu của mình, hãy xem qua Các công cụ chuyển đổi dữ liệu - Data Translation Tools (xem trước) và Khung chuyển đổi dữ liệu - Data Migration Workbench – sẽ giúp ích cho quy trình này.

Banner1

Biên tập mạng lưới tiện ích phân phối nước

  1. Tìm hiểu về Biên tập Mạng lưới tiện ích phân phối nước thông qua StoryMap.
  2. Bắt đầu với Biên tập theo tài liệu hướng dẫn. Cài đặt từng bước để bắt đầu.

Các bước này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt các công cụ được yêu cầu để triển khai và cấu hình giải pháp trên ArcGIS Enterprise portal và cấu hình bản đồ Biên tập mạng lưới nước với ArcGIS Pro với các mẫu feature xác định được thêm vào để tạo các thông tin chung cho tiệc ích nước của bạn. Bạn cũng nên xem qua các ví dụ về quy trình biên tập trong phần Trợ giúp.

Phân tích (tracing) là gì?

Chức năng tracing trên mạng lưới tiện ích cho phép bạn phân tích các thành phần trong mạng lưới của bạn.

Tracing-1