Đào tạo

Địa chỉ cho người dùng học tập suốt đời

 

Tài nguyên có thẩm quyền
Nhiều nội dung được phát triển và quản lý chuyên nghiệp
Đào tạo liên quan đến vai trò
Nội dung cho tất cả mọi người - sinh viên, giảng viên và chuyên gia
Nhiều phương pháp học
Nhiều tùy chọn và định dạng đáp ứng nhu cầu của người dùng

Trợ giúp phát triển
Hỗ trợ tất cả các nội dung trong quá trình học tập của người dùng
Đào tạo phù hợp với nhu cầu của người dùng
Nền tảng giáo dục, trách nhiệm tại nơi làm việc và kinh nghiệm sống của người dung bổ sung thêm cho các mục tiêu học tập duy nhất. Người quản lý cần đảm bảo việc chuẩn bị các nhóm của họ để hoàn thành các dự án đúng thời gian với kết quả chính xác. Các nhà lãnh đạo muốn toàn bộ lực lượng lao động để đạt được những lợi ích dự định từ việc đầu tư công nghệ. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ điều đó
Những gì bạn cần đào tạo ?
Truy cập vào các khóa học trực tuyến không giới hạn

Nếu người dùng hoặc tổ chức của họ có sản phẩm đủ điều kiện của Esri với đăng ký bảo trì hiện tại, người dùng có quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các tài nguyên trực tuyến để học bất cứ lúc nào từ mọi nơi, mọi lúc. Nó là học không giới hạn.

Nhận tin tức mới nhất
Nội dung đào tạo Esri | 10-11-2017

ModelBuilder, đi kèm với ArcGIS Desktop cung cấp một khung nhìn trực quan để tạo các mô hình địa xử lý nhằm tự động hóa các quy trình của GIS. Bài viết này hướng dẫn người dùng sử dụng ArcGIS Pro với quy trình gồm năm bước có thể lặp lại để tạo mô hình.

ArcUser | Mùa thu 2017

Nhiều nhà quản lý đang bận rộn hoàn thiện các ưu tiên và kế hoạch dự án cho năm tới. Đây là thời điểm tốt nhất để tạm ngừng và xem xét việc chuẩn bị các cá nhân và nhóm để thực hiện các dự án đó.

 

Nội dung đào tạo Esri | 8-9-2017
Các chuyên gia dự đoán rằng tỷ lệ công việc yêu cầu các kỹ năng về kỹ thuật sẽ tăng lên 77% trong thập kỷ tới. Đây là tin tốt cho các cá nhân có chứng chỉ và tổ chức sử dụng họ.

Thông tin trợ giúp về đào tạo <a href="http://www.esri.com/about-esri/contact#outsideUS" target="_blank">Esri Distributor</a> để biết thông tin đào tạo gần bạn. 

Liên hệ: