ARCNEWS

 

Quản lý công việc ngoài hiện trường

bằng Tracker for ArcGIS

Công việc ngoài hiện trường là một thành phần quan trọng trong hoạt động của nhiều tổ chức. Các dịch vụ tiện ích, các cơ quan thực thi pháp luật, các bộ phận quản lý công trình công cộng và các đội ngũ bán hàng bên ngoài đều dựa vào nhân viên hiện trường để cung cấp các dịch vụ và tiến hành các công việc kinh doanh hàng ngày.

arcnews-article-trackerforarcgis-1

Với Tracker for ArcGIS, các giám sát viên có thể thấy các vị trí chính xác của các công nhân ngoài hiện trường, giúp hỗ trợ xác minh công việc, giám sát an toàn và điều phối tốt hơn các nguồn lực tại hiện trường.

Tuy nhiên, thường có sự mất kết nối giữa những gì đang diễn ra ngoài hiện trường với những gì đang diễn ra trong văn phòng và điều đó có thể khiến các nhà quản lý và giám sát viên không chắc chắn về nguồn lực của họ tại bất kỳ thời điểm nào. Trong lịch sử, các tổ chức thực địa đã phải sử dụng các phiếu làm việc, radio hai chiều và các công cụ khác để giúp khắc phục sự mất kết nối này. Nhưng việc kiểm soát các nhân sự ngoài hiện trường theo thời gian thực luôn luôn gặp khó khăn và tốn kém về chi phí.

Điều đó đã không còn là vấn đề đáng lo ngại hiện nay. Tracker cho ArcGIS ,một ứng dụng mới được giới thiệu từ Esri, cho phép nhân viên hiện trường chia sẻ các địa điểm theo thời gian thực bằng ứng dụng di động trên hệ điều hành iOS và Android. Dữ liệu theo dõi cho phép người giám sát và người quản lý xác định vị trí cuối cùng của người dùng và đồng thời thực hiện phân tích các hành động tiếp theo bằng cách sử dụng khả năng theo dõi vị trí mới với ArcGIS Online và ArcGIS Enterprise.

Việc giám sát các vị trí có thể được xem và phân tích bởi người xem được ủy quyền bằng ứng dụng web Track Viewer hoặc các công cụ phân tích và trực quan hóa khác trong ArcGIS để tận dụng khả năng theo dõi vị trí. Người quản lý và người giám sát sau đó có thể hiểu rõ hơn về hành vi, vị trí hoạt động của nhân viên hiện trường bằng cách:

  • Tạo bản đồ nhiệt tuyến tính để trực quan hóa mật độ của các vị trí theo dõi theo thời gian.
  • Tổng hợp các vị trí theo dõi để phân tích vùng phủ sóng trên một khu vực và xác định các khoảng trống.
  • Sử dụng để phát hiện ra sự bất thường trong dữ liệu theo dõi, chẳng hạn như thay đổi đáng kể về tốc độ di chuyển của một người.
  • Xác minh các vị trí đã được thanh tra khi người quản lý nhận được báo cáo.
  • Lấy các dữ liệu mới từ các địa điểm đi di chuyển.
arcnews-article-trackerforarcgis-2-768x609

Nhân viên hiện trường có thể đặt lời nhắc để nhắc họ bắt đầu và ngừng chia sẻ các theo dõi của họ.

Các lợi ích đem lại cho người giám sát, người quản lý, các nhân viên ngoài hiện trường và các khách hàng khi sử dụng Tracker for ArcGIS để quản lý các công việc ngoài hiện trường của tổ chức:

Biết mọi người đang ở đâu - Tracker for ArcGIS cho phép nhân viên hiện trường chia sẻ địa điểm của họ một cách an toàn với các giám sát viên, những người được hưởng lợi từ việc xem công nhân của họ đang ở đâu. Biết chính xác các vị trí của các lực lượng lao động hiện trường giúp giám sát viên xác minh được các công việc đang diễn ra, giám sát an toàn và điều phối nhân sự và nguồn lực tốt hơn để đối phó với các sự kiện ngoài ý muốn.

Xem lại nơi mọi người đã hoạt động – Tracker lưu trữ dữ liệu giám sát vị trí để giám sát viên có thể truy cập và xem lại sau. Dữ liệu theo dõi vị trí được lưu trữ có thể được sử dụng để phân tích những nơi công nhân truy cập trong ca làm việc của họ. Điều này giúp chứng minh rằng công việc được tiến hành tại một địa điểm cụ thể, đo lường xem các nhà thầu có đạt được thỏa thuận cấp dịch vụ hay không và thậm chí lấy được bộ dữ liệu mới về mô hình tội phạm hoặc vi phạm giới hạn tốc độ, ví dụ như sử dụng theo dõi việc thu thập.

Cải thiện hiệu quả trong lĩnh vực phân tích hiện trường - Phân tích hành vi vị trí của lực lượng lao động giúp cải thiện hiểu biết sâu sắc về hoạt động và giúp tăng hiệu quả chất lượng công việc. Chỉ huy trưởng, quản lý vận hành và giám sát viên hiện trường có thể tìm thấy các biểu mẫu góp phần tăng hoặc giảm hiệu quả công việc, khám phá các khu vực không đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, xác định các hoạt động tiềm năng cần cải tiến hoặc sửa chữa và hiểu rõ hơn về sự cân bằng của các nguồn lực nhân viên theo nhu cầu hiện tại.

arcnews-article-trackerforarcgis-3-768x527

Người xem được ủy quyền có thể xem và phân tích các dữ liệu giám sát vị trí của công nhân hiện trường bằng ứng dụng web Track Viewer.

Hỗ trợ cho nhân viên ngoài hiện trường - sử dụng Tracker cho phép các nhân viên làm việc tại hiện trường biết được họ đang ở đâu và họ đã ở đâu để biết rõ vị trí này đã được thực hiện hay chưa. Khi ngày làm việc kết thúc, nhân viên hiện trường có thể dễ dàng tắt ứng dụng di động Tracker. Họ giữ quyền kiểm soát hoàn toàn khi họ chia sẻ vị trí của mình và có thể đặt lời nhắc để nhắc họ bắt đầu và ngừng chia sẻ các vị trí của họ.

Trao quyền cho tổ chức của bạn với Tracker for ArcGIS

Ứng dụng Tracker for ArcGIS dành cho thiết bị di động có sẵn để tải xuống từ App Store, Google Play và Amazon. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng cần có giấy phép ứng dụng cao cấp cho Tracker for ArcGIS. Ứng dụng web Tracker Viewer có thể được sử dụng bởi các quản trị viên ArcGIS để tạo chế độ xem theo dõi (chế độ xem dịch vụ theo tính năng), hoặc bởi bất kỳ người giám sát được ủy quyền nào để xem các dữ liệu giám sát.

Tracker for ArcGIS là một ứng dụng cao cấp có thể được thêm vào tất cả các loại giấy phép sử dụng ArcGIS của người dùng.

Tham khảo Sở cứu hỏa Pasadena sử dụng Tracker for ArcGIS cho Cuộc diễu hành năm 2019.