Tạo các trang web như ý với ArcGIS Enterprise Sites

arcnews-banner-enterprise-wide_new

ArcGIS Enterprise phiên bản 10.6.1 có thêm một công cụ phát triển web mới có tên là Sites. Công nghệ mới này cho phép người dùng có thể thiết kế và xây dựng các trang web theo ý mình, trong đó nổi bật các nội dung GIS của tổ chức. Với Sites, mọi người dùng GIS ít hay nhiều kinh nghiệm đều có thể làm việc trong môi trường bảo mật với dữ liệu không gian, ngay trên cổng thông tin ArcGIS Enterprise - và họ cũng không cần hiểu cơ chế vận hành của cổng thông tin, làm sao khám phá nó, hoặc thậm chí cách truy cập nhóm người dùng.

Một site thực chất là một website cho phép tìm kiếm dữ liệu: có trang chủ, và một hay nhiều trang web con để kết nối người dùng với nội dung tập trung. Sử dụng ứng dụng Sites, các thành viên trong nhóm biên tập có xây dựng và quản lý các site và các trang web cho tổ chức của mình. Họ cũng có thể tạo ra giao diện khác biệt ứng cho các cơ quan hay nhóm làm việc khác nhau.

Điểm mạnh của Sites là khả năng tùy chỉnh cách dữ liệu được trình bày và sắp xếp. Người dùng có thể tao ra các trang web con cho mỗi cơ quan, nhóm làm việc, dự án hoặc theo đề tài họ muốn thể hiện bằng cách kết hợp dữ liệu và bản đồ từ các nhóm liên quan trong cổng thông tin ArcGIS Enterprise. Mỗi site có dữ liệu, thiết kế, tiêu đề riêng. Điều này đảm bảo thông tin quan trọng của một nhóm luôn được hiển thị rõ ràng, cập nhật.

Ứng dụng Sites khiến việc xây dựng và biên tập các site, các trang web con trở nên dễ dàng. Để tạo mới một site, người dùng chọn nhóm mà họ muốn tạo thêm vào. Trình Layout Builder hỗ trợ các cửa sổ công cụ - nhúng web map bên trong trang web đang được thiết kế. Người dùng có thể thay đổi ảnh nền và màu sắc trang web để khiến nó giống nhất với các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của tổ chức.

 Giả dụ cơ quan cứu hỏa cần nhanh chóng truy cập đến thông tin về thời gian phản hồi và các hoạt động cứu hỏa theo thời gian thực. Khi đó một bảng thông báo (dashboard) có lẽ phù hợp nhất để chỉ ra thời gian ứng cứu, trong khi một web map có thể chỉ ra nơi xảy ra sự cố và vị trí các đội cứu hộ. Sau vài bước, nhân viên đội GIS có thể tạo site của cơ quan cứu hỏa, trong đó nổi bật những thông tin quan trọng để cho những bên liên quan như đội cứu hỏa khác, đội y tế, nhân viên của thành phố có thể tra cứu. Sử dụng máy tính cá nhân hay điện thoại di động thông minh, họ có thể tra cứu chỉ trong duy nhất một trang để tìm thông tin mình cần.

arcnews-article-enterprisesites-1

Ứng dụng Sites có thể kết hợp bản đồ và bảng thông báo dành cho các bên liên quan

Tại ArcGIS Enterprise phiên bản 10.7, chỉ thành viên trong tổ chức được gắn quyền Creator hay GIS Professional User Type có thể gia nhập vào nhóm Sites, nhờ đó họ có thể tạo hay chỉnh sửa các site. Ở ArcGIS Enterprise 10.6.1 thì mọi thành viên ở mức 2 có thể gia nhập nhóm Sites. Ứng dụng Sites phục vụ cho đa dạng người dùng, từ người chỉ biết kéo thả các thành phần vào trang web cho đến người thông thạo HTML có thể tùy chỉnh sâu hơn giao diện.

Tính năng mới, gần gũi này của ArcGIS Enterprise mang ứng dụng GIS đến với toàn tổ chức, khiến mọi người dùng có thể dễ dàng truy cập đến dữ liệu GIS cũng như có thể khám phá, tải về và tạo những ứng dụng hướng không gian trên một trang Sites.

Xem thêm về cách cài đặt ArcGIS Enterprise Sites. Ngay từ giờ, hãy bắt đầu thay đổi cách tổ chức của bạn trải nghiệm GIS.

arcnews-article-enterprisesites-2

Các cơ quan đối phó trường hợp khẩn cấp có thể sử dụng Sites để thể hiện dữ liệu GIS liên quan của tổ chức.