Ấn phẩm Q1 ArcGIS 2019

Những cập nhật mới của ArcGIS cung cấp các tính năng mạnh mẽ cho nhu cầu lập bản đồ, trực quan hóa và phân tích của người dùng. Bài viết này liệt kê khái quát các điểm mới đó:

q12019ArcGISPro3D

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Thế hệ công nghệ GIS tiếp theo cho máy tính để bàn

ArcGIS Pro 2.3 là phiên bản cập nhật mới nhất của ArcGIS Pro cho đến nay, có nhiều tính năng mới và cập nhật hơn bất kỳ phiên bản nào trước đó. Tận dụng các cải tiến trong 2.3 để cải thiện quy trình công việc lập bản đồ, phân tích và quản lý dữ liệu của người dùng. Trải nghiệm việc thiết kế lại và khởi động nâng cao có nghĩa là người dùng có thể bắt đầu lập bản đồ, phân tích và quản lý dữ liệu của mình nhanh hơn bao giờ hết. Giờ đây, người dùng có thể sử dụng ArcGIS Pro mà không cần khởi tạo dự án trước. ArcGIS Pro 2.3 bao gồm các dải màu cho các đường viền vùng, các báo cáo, bộ công cụ Deep Learning mới và các công cụ mới để đo lường và nội suy dữ liệu 3D.

Tìm hiểu thêm những tính năng mới trong ArcGIS Pro 2.3

ArcGIS Image Analyst

Phần mở rộng ArcGIS Image Analyst đã được cải tiến với một số khả năng và tính năng nâng cao. Ngoài việc có thêm bộ công cụ Deep Learning và dữ liệu ảnh động - sự phát triển bổ trợ của Full Motion Video cho ArcMap, Esri chủ yếu tập trung cải thiện chất lượng và sửa lỗi trong khả năng mở rộng âm thanh stereo và hình ảnh không gian.

Tìm hiểu thêm những tính năng mới trong ArcGIS Image Analyst

ArcGIS Data Reviewer

ArcGIS Data Reviewer có các khả năng tự động hóa các quy trình kiểm soát chất lượng mới. Nhiều trình tự kiểm tra xác thực tự động trong Data Reviewer hiện được định cấu hình là Quy tắc thuộc tính (Attribute Rules), thực thi tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình tạo và chỉnh sửa dữ liệu. Ngoài ra, Delete Reviewer Session là một bước tùy chỉnh mới có sẵn để sử dụng với tiện ích mở rộng ArcGIS Workflow Manager. Khi được sử dụng kết hợp với bước Create Review Session, nó cho phép tự động xóa kết quả lỗi liên quan đến công việc.

Tìm hiểu thêm

Esri Defense Mapping và Esri Product Mapping

Phiên bản này giới thiệu một loạt các bộ công cụ mới, bao gồm các bộ công cụ để tự động hóa quy trình sản xuất; tinh chỉnh dữ liệu bản đồ; tổng quát hóa dữ liệu cho các loại hình học khác nhau; xác định các phần hẹp và rộng của một vùng; và biến vùng thành đường trung tâm, rất hữu ích cho thủy văn. Giờ đây, người dùng có thể thêm Slope Guide vào bản đồ của mình, hiển thị sinh động phần trăm độ dốc trên bản đồ dựa trên tỷ lệ và các đường đồng mức của nó.

ArcGIS for Aviation

Phiên bản ArcGIS Pro 2.3 bổ sung chức năng mới cho ArcGIS for Aviation:  Obstruction Identification SurfacesImport FAA 18B ShapefilesExport FAA 18B ShapefilesICAO Annex 4 và Analyze LAS Runway Obstacles. Để cung cấp khả năng phân tích và hiển thị vùng (polygon), polyline và  các vật cản multi-patch dễ dàng hơn, ESRI cũng đã cập nhật một số tính năng trong phần  Generate OIS Obstacle Data và Terrain and Obstacles Profile.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Pipeline Referencing

Trong phiên bản cập nhật mới nhất của ArcGIS Pipeline Reference, Esri đã cập nhật dịch vụ biên tập mạng lưới, dịch vụ hỗ trợ cho các công cụ xử lý địa lý và ngăn ngừa xung đột đối với nhiều người dung biên tập. Các công cụ mới cũng đã được thêm vào hộp công cụ Tham chiếu vị trí (Location Referencing toolbox), bao gồm: Generate Calibration Points và Remove Overlapping Centerlines.

Tìm hiểu thêm

q12019enterprise

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

Nn tng không gian đa lý hoàn chnh.

ArcGIS Enterprise 10.7 tạo ra những cải tiến về dữ liệu, dịch vụ xuất bản, hợp tác phân phối, lập bản đồ web, quản trị và nhiều cải tiến mới khác. Trong dữ liệu, các miền giá trị được mã hóa hiện có sẵn cho các lớp đối tượng được lưu trữ (hosted). Bản đồ các khu vực ngoại tuyến có thể được tạo từ bản đồ web. Các đối tượng (instance) được chia sẻ giờ đây giúp giảm dung lượng bộ nhớ của các dịch vụ (service) và hỗ trợ được nhiều service hơn các phiên bản trước đây. Các tính năng hợp tác phân phối nâng cao cho phép người dùng có thể chia sẻ các mục Insight và sao chép chế độ xem lớp đối tượng hosted. Các mối tương quan của hệ thống biểu tượng ký hiệu mới giúp hiển thị rõ nét hơn mối quan hệ của các thông tin thuộc tính trên bản đồ. Webhooks cho phép người dùng nhận thông báo khi có điều gì đó cụ thể xảy ra. Từ phiên bản 10.7, ArcGIS Enterprise có tính năng cấp license loại người dùng (User Type) cho các thành viên của cổng thông tin portal Enterprise để phù hợp hơn với quy trình làm việc GIS và của tổ chức.

Tìm hiểu những điểm cập nhật mới trong ArcGIS Enterprise

ArcGIS GeoEvent Server

ArcGIS GeoEvent Server cung cấp các chức năng và cải tiến mới trong một số lĩnh vực chính. Người dùng có thể tăng cường phân tích thời gian thực trên dữ liệu phát trực tuyến của họ với sáu bộ xử lý mới: Add XYZ Values, Bearing Calculator, Event Joiner, Event Volume Controller, Feature to Point, và Range Fan Calculator. Các nguồn dữ liệu trong kho lưu trữ dữ liệu lớn (big data) không gian thời gian hiện hỗ trợ giá trị z và người dùng có thể xuất văn bản được phân tách từ kho lưu trữ dữ liệu lớn không gian thời gian sang kho lưu trữ điện toán đám mây Azure hoặc Amazon ngay trong GeoEvent Manager. Xuất bản đối tượng thành các dịch vụ (service) từ GeoEvent Manager hiện hỗ trợ các chế độ xem hosted, cho phép người dùng áp dụng các cài đặt chỉnh sửa, các kiểu hoặc các bộ lọc khác nhau. Để hệ thống quản lý các tài nguyên được tốt hơn, thiết lập khoảng thời gian làm mới cho người dùng xác định trên trang Monitor của GeoEvent Manager. Người dùng có thể truy cập tài liệu nhanh chóng cho tất cả các bộ kết nối và bộ xử lý trực tiếp có sẵn trong GeoEvent Manager với trợ giúp được nhúng mới…

Tìm hiểu thêm

ArcGIS GeoAnalytics Server

ArcGIS GeoAnalytics Server đã có thêm các công cụ big data (dữ liệu lớn) mới để thúc đẩy quy trình phân tích và quản lý dữ liệu của người dùng. Các công cụ Clip Layer, Dissolve Boundaries và Merge Layer giúp cho việc điều khiển và thao tác dữ liệu dễ dàng hơn. Khi thực hiện phân tích dữ liệu, các công cụ thống kê mới như Forest-Based Classification and Regression và Generalized Linear Regression cải thiện khả năng tìm kiếm mối quan hệ của người dùng và đưa ra dự đoán. Hiện tại, người dùng cũng có thể lưu trữ dữ liệu của họ ở một nơi bằng cách đưa kết quả của phân tích GeoAnalytics trở lại nguồn dữ liệu của họ. Điều này có nghĩa là người dùng có thể gửi kết quả trở lại nguồn dữ liệu bên ngoài như lưu trữ điện toán đám mây hoặc HDFS thay vì ghi lại kết quả dưới dạng một lớp web trong ArcGIS Enterprise. Phiên bản 10.7 cũng có chủ đề tài liệu thực tiễn tốt nhất về việc lập kế hoạch và phạm vi của một trang web GeoAnalytics.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Notebook Server

Sự ra mắt của ArcGIS Notebook Server đặt trong môi trường được lập sẵn tập lệnh Python trong ArcGIS Enterprise 10.7. Người dùng có thể bắt đầu tập lệnh với các mẫu có sẵn và tăng cường tự động hóa quy trình làm việc, đồng thời người dùng cũng có thể làm việc khoa học ngay trong thiết lập Web GIS của họ. Các thư viện Python bao gồm ArcGIS API for Python, ArcPy và các mã nguồn mở thống kê và thư viện tìm hiểu máy tính.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Excalibur

ArcGIS Excalibur 1.0 - một ứng dụng khai thác hình ảnh dựa trên điện toán đám mây cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, khám phá và làm việc với hình ảnh trong quy trình làm việc được tích hợp đầy đủ - có sẵn để sử dụng trong ArcGIS Enterprise 10.7 vào ngày 04 tháng 04. Các nhà phân tích, chuyên gia hình ảnh và nhà quản lý sẽ có một phương thức mới để hợp tác và cung cấp thông tin không gian địa lý kịp thời cho những người ra quyết định. Các dự án hình ảnh trong Excalibur cho phép người dùng truy cập tất cả tài nguyên của họ trong một vị trí, bao gồm các lớp tham chiếu không gian địa lý cung cấp ngữ cảnh cho các tác vụ và công cụ hình ảnh để hợp lý hóa quy trình làm việc dựa trên hình ảnh. Người dùng cũng có thể sử dụng các dự án hình ảnh để chia sẻ và quản lý các tác vụ khai thác hình ảnh của mình.

Khám phá ArcGIS Excalibur

ArcGIS Monitor

Bản cập nhật mới nhất của ArcGIS Monitor bao gồm một số cải tiến mới, một công cụ được thiết kế độc đáo để theo dõi thực chất của việc triển khai ArcGIS. Trang Status mới cho phép người dùng có được cái nhìn nhanh về trạng thái cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu GIS của doanh nghiệp và nhiều ứng dụng khác; Tính năng Root Cause Analysis nhanh chóng xác định các nguồn cảnh báo và tác động sản phẩm đầu ra của chúng. ArcGIS Monitor hiện có các báo cáo sử dụng cho ArcGIS Server và Portal, đồng thời cũng có bộ đếm nhật ký máy (log) và API mới.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS for INSPIRE

Với phiên bản 10.7, ArcGIS for INSPIRE có thêm bốn chủ đề dữ liệu mới: Cơ sở nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Cơ sở sản xuất và công nghiệp, Sức khỏe và an toàn lao động và Tài nguyên năng lượng. Bên cạnh đó, ArcGIS for INSPIRE cũng bao gồm một số cải tiến cho các mẫu cơ sở dữ liệu địa lý (geodatabase) hiện có, các dịch vụ INSPIRE được cài đặt sẵn như xác thực nguyên tử, các dịch vụ INSPIRE tải xuống như DescribeFeatureType và ListStoredQueries và nhiều dịch vụ tương tự khác. Phiên bản ArcGIS for INSPIRE 10.7 cũng giải quyết nhiều vấn đề xác nhận và phù hợp hơn với thông số kỹ thuật của INSPIRE.

Tìm hiểu thêm

ArcGIS Online

Phiên bản mới của ArcGIS Online được cập nhật vào ngày 19 tháng 3 với nhiều chức năng mới và các quy trình công việc được cải tiến.

  • Cấu hình ứng dụng mới tương tác chú giải (interactive legend) cho phép người xem khám phá dữ liệu theo cách mới, người dùng có thể chọn dữ liệu nào sẽ hiển thị bằng cách tương tác với chú giải.
  • Người dùng có thể dễ dàng tải lên một nhóm ảnh JPEG với thông tin vị trí và xuất bản lớp đối tượng dưới dưới dạng hosted. Lớp này chứa các điểm với các hình ảnh đính kèm tương ứng.
  • Sử dụng chức năng Arcade mới để tương tác với các tệp đính kèm. Người dùng có thể xác định số lượng tệp đính kèm và loại dữ liệu, sau đó hình dung kết quả.
  • Những người làm chủ và người quản lý nhóm có thể giúp người dùng của họ nhanh chóng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm bằng cách phân loại các loại mục (như bản đồ, lớp dữ liệu hoặc ứng dụng) hiển thị mặc định trên tab Content (Nội dung) và Overview (Tổng quan) của nhóm.
  • Khi tìm kiếm các mục, người dùng sẽ thấy một bộ lọc vị trí mới, chỉ định một địa điểm hoặc khu vực quan tâm và chỉ xem các mục cho vị trí đó. Bộ lọc này hoạt động bằng cách tham chiếu các phạm vi bản đồ được thiết lập bởi tác giả của bản đồ.

Khám phá tất cả các chức năng mới trong blog những điểm cập nhật mới trong ArcGIS Online

q12019hub

ArcGIS Hub

ArcGIS Hub

ArcGIS Hub hỗ trợ các nhóm cộng tác viên bắt đầu sử dụng ArcGIS Hub bằng cách cung cấp cho các tổ chức và người dùng của họ các tài nguyên họ cần để thực hiện tất cả các dự án, kế hoạch, mục tiêu và hoạt động nội bộ cũng như công khai. Các cải tiến mới của ArcGIS Hub bao gồm khả năng tìm kiếm mới và hỗ trợ tải xuống các tệp cơ sở dữ liệu địa lý, giúp người dùng dễ dàng tìm và chia sẻ dữ liệu hơn. Người dùng có thể nhanh chóng thêm nhiều nội dung vào các trang web Hub của mình với các cập nhật cho thẻ thư viện và thẻ phương tiện mới. Người dùng đã từng tự đặt câu hỏi có bao nhiêu người đang truy cập vào trang web của họ? Với tính năng cập nhật mới trong ArcGIS Hub, người dùng có thể kiểm tra bảng điều khiển trang web để xem họ có bao nhiêu lượt người xem theo thời gian. Hồ sơ người dùng và cách người dùng nhận thông báo cũng đã được cập nhật. Site Editor được thiết kế lại điều hướng và cập nhật các cải tiến mới, đã đơn giản hóa các quy trình công việc chính cho các nhóm trong việc xây dựng trang web, quản lý nội dung, và chia sẻ thông tin. Bất kỳ tổ chức nào sử dụng ArcGIS Online đều có thể bắt đầu với ArcGIS Hub cơ bản bằng cách bật dữ liệu mở và tạo trang web đầu tiên của họ.

Xem những điểm cập nhật mới trong ArcGIS Hub

ArcGIS Apps

q12019insights

Inside for ArcGIS

Insights for ArcGIS

Phiên bản ArcGIS Enterprise và ArcGIS Online sắp ra mắt là một cách mới để có được Insights for ArcGIS trong tầm tay của người dùng. Insights for ArcGIS là phần mềm phân tích dựa trên web kết hợp phân tích vị trí với trí tuệ kinh doanh và quy trình làm việc với dữ liệu khoa học mở: Giới thiệu loại người dùng Insights Analyst. Giống như các loại tài khoản người dùng khác có sẵn trong ArcGIS, Insights Analyst giúp dễ dàng phân loại người dùng phù hợp với các thành viên trong nhóm với các công cụ cần thiết để thực hiện công việc của họ. Loại người dùng Insights Analyst được thiết kế riêng cho các nhà phân tích không phải là chuyên gia GIS, những người làm việc bên ngoài lĩnh vực GIS. Với Insights Analyst cho phép người dùng:

  • Phân tích cả dữ liệu không gian và dữ liệu kinh doanh ở một địa điểm.
  • Thực hiện phân tích không gian đơn giản, trong một trải nghiệm quen thuộc như BI.
  • Thực hiện các phân tích thống kê và thăm dò.
  • Truy cập trực tiếp dữ liệu GIS trong ArcGIS Enterprise và cơ sở dữ liệu liên quan (Oracle, SQL Server, SAP HANA)
  • Xuất bộ dữ liệu kết quả phân tích của họ vào hệ thống của bên thứ 3.

Ngoài ra, các tính năng mới trong Insight for ArcGIS bao gồm màn hình trang chủ mới để quản lý dữ liệu và dự án, tích hợp Python và R, kết nối các cổng thông tin portal với nhau và hỗ trợ dữ liệu PostgreQuery.

Xem những điểm cập nhật mới trong Insight for ArcGIS

ArcGIS Maps for Power BI

Với phiên bản mới của ArcGIS Maps for Power BI, người dùng có khả năng phân tích và lập bản đồ nâng cao, khai thác dữ liệu nhân khẩu học và trực quan hóa hấp dẫn. Giao diện người dùng được cải tiến, dữ liệu đường ranh giới cho hơn 130 quốc gia và công cụ Find Similar mới giúp người dùng tìm vị trí có thuộc tính tương tự. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập nhiều dữ liệu đồ họa hơn và dễ dàng ghim bản đồ với số lượng 5.000 địa chỉ trên bảng điều khiển.

Tìm hiểu thêm

q12019businessanalyst

ArcGIS Business Analyst

ArcGIS Business Analyst

ArcGIS Business Analyst Web App đã có phiên bản cập nhật mới vào tháng 3 năm 2019 với nhiều tính năng và cập nhật mới thú vị. Esri đã thêm bảy mẫu dữ liệu đồ họa hoàn toàn mới giúp người dùng tóm tắt dữ liệu của họ và phân tích, cập nhật đến Comparison Report (Báo cáo so sánh), truy cập dữ liệu vi phạm để báo cáo, ký hiệu hóa mới, cập nhật dữ liệu cho Esri và nhiều cải tiến mới.

Esri mong muốn chia sẻ cập nhật này tới những người dùng của họ. Để khám phá danh sách đầy đủ và hiểu thêm về từng tính năng mới và cập nhật, xem bài Những điểm cập nhật mới trong Business Analyst (Tháng 3 năm 2019) trên blog của Esri để biết thêm chi tiết.

ArcGIS Earth

ArcGIS Earth hiện có sẵn trên thiết bị Android và máy tính để bàn Windows. Ứng dụng đã được tối ưu hóa để duyệt nhanh nội dung 2D và 3D ở cả hai chế độ ngoại tuyến và trực tuyến. Với các công cụ phân tích tương tác, như elevation profile, line of sight, viewshed, và 3D measure giờ đây người dùng có thể hoàn thành hàng loạt các dự án và phân tích công việc nhanh chóng và hiệu quả.

Xem những điểm cập nhật mới trong ArcGIS Earth

ArcGIS Living Atlas of the World

ArcGIS Living Atlas of the World là bộ sưu tập thông tin địa lý quan trọng nhất trên toàn cầu. Nó bao gồm các bản đồ, ứng dụng và các lớp dữ liệu được quản lý từ Esri và cộng đồng người dùng GIS toàn cầu hỗ trợ cho công việc của người dùng. Truy cập trang web Living Atlas, nơi người dùng có thể duyệt nội dung, xem blog và tìm hiểu cách bạn có thể đóng góp. Dùng thử ứng dụng Community Maps Editor app (Beta) mới để thêm chi tiết vào khu vực người dùng quan tâm và làm nổi bật bản đồ nền của Esri. Bắt đầu ngay hôm nay để tạo ra các footprint của tòa nhà, sân thể thao, đường đi bộ, cây cối,…

ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud

Bằng cách sử dụng các bản đồ nền vector và các tệp raster, người dùng có thể kể câu chuyện của họ một cách sáng tạo. ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud là phần mở rộng của Adobe Illustrator and Photoshop để làm nổi bật các dự án bản đồ cơ bản của người dùng, cho phép người dùng đầy đủ các tính năng tạo và chỉnh sửa. Sử dụng Mapboard để xác định phạm vi lớp dữ liệu, bản đồ hoặc tệp được lưu trên máy tính của người dùng. Sử dụng nút Favorites mới, người dùng có thể đánh dấu các lớp dữ liệu hoặc bản đồ web mà người dùng ưu tiên và tổ chức tốt hơn nội dung được sử dụng thường xuyên. Nếu các quyết định sáng tạo của người dùng liên tục thay đổi, sử dụng các hành động tiện ích làm lại / hoàn tác mới trong cửa sổ Compilation.

Tìm hiểu thêm

Collector for ArcGIS

Thu thập dữ liệu tài sản từ một ứng dụng di động tập trung vào bản đồ có kết nối với ArcGIS của người dùng. Esri giới thiệu phiên bản 18.1.0 của Collector - một phiên bản quan trọng trên nền tảng iOS. Cộng đồng thử nghiệm của Esri gồm hơn 2.000 người dùng đã đề xuất các cải tiến và tính năng giúp ứng dụng này đạt hiệu quả cao. Công cụ của nó hỗ trợ vectơ tile, ghi nhãn và ký hiệu hóa nâng cao. Bản cập nhật cũng bao gồm các cách đơn giản hóa để hoàn thành các quy trình công việc thông thường, lặp đi lặp lại. Khi thu thập dữ liệu ở các khu vực không có kết nối, giờ đây người dùng có thể tạo bản đồ ngoại tuyến trong văn phòng để tải xuống thiết bị của mình và tự động đồng bộ hóa các chỉnh sửa với bản đồ. Collector for ArcGIS mới có thể chạy song song với phiên bản Collector for ArcGIS (iOS) trước đây, bây giờ được gọi tên là “Collector Classic”.

Xem những điểm cập nhật mới trong Collector for ArcGIS

Explorer for ArcGIS

Với Explorer for ArcGIS, người dùng có thể tìm và tương tác với tài sản của họ trong môi trường đơn giản và dễ dàng hơn. Truy cập bản đồ của người dùng thuận tiện trong môi trường trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Explorer for ArcGIS thay thế các bản đồ giấy truyền thống và cho phép người dùng tương tác kỹ thuật số với dữ liệu công ty của người dùng, xem đánh dấu bản đồ và khảo sát một khu vực quan tâm.

Tìm hiểu những điểm cập nhật mới trong Explorer for ArcGIS

Survey123 for ArcGIS

Thu thập dữ liệu khảo sát trên web hoặc ứng dụng di động và kết nối với ArcGIS. GNSS receivers (bộ thu GNSS) hỗ trợ trực tiếp cho các ứng dụng ngoài hiện trường đã được thêm vào, vì vậy bây giờ người dùng có thể kết nối bộ thu qua Bluetooth, USB hoặc kết nối mạng với điện thoại hoặc máy tính bảng của người dùng để thu thập dữ liệu có độ chính xác cao trong khảo sát của mình. Bằng cách thêm các câu hỏi vào khảo sát của người dùng - ẩn hoặc hiển thị cho người dùng – người dùng có thể tùy ý hạn chế thu thập dữ liệu để đáp ứng độ chính xác nhất định hoặc ghi lại thông tin chính xác tại thời điểm thu thập dữ liệu cho mọi vị trí. Để biết thêm thông tin về loại bộ thu có thể sử dụng, xem tại Chọn bộ thu (Choose a Receiver) và để biết thêm thông tin về cách hạn chế hoặc báo cáo thông tin chính xác, xem tại Cấu hình biểu thức chất lượng vị trí.

Xem những điểm cập nhật mới trong Survey123 for ArcGIS

Operations Dashboard for ArcGIS

Operations Dashboard for ArcGIS cho phép sử dụng bản đồ cùng với biểu đồ, thước đo và các yếu tố trực quan khác để phản ánh trạng thái và hiệu suất của con người, dịch vụ, tài sản và sự kiện trong thời gian thực. Các cập nhật trong Operations Dashboard for ArcGIS giới thiệu các tùy chọn cấu hình mới thông qua các tham số URL cung cấp sự linh hoạt hơn trong cấu hình bảng điều khiển. Operations Dashboard for ArcGIS được thiết kế để báo cáo nhanh các hoạt động trong thời gian làm việc, một số loại tham số khác nhau có sẵn như thể loại, số, ngày, tính năng và hình học. Điều đó có nghĩa là hiện tại người dùng có thể cấu hình Báo cáo nhanh (Dashboards) dựa trên một thuộc tính cụ thể, ví dụ ở một phạm vi không gian nhất định hoặc với một bộ lọc cụ thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin về các tham số URL, xem tại Tạo ra Báo cáo nhanh (Dashboards) linh động hơn bằng cách sử dụng Tham số URL.

Web AppBuilder for ArcGIS

Web AppBuilder for ArcGIS có hai widget mới đồng thời cũng cải tiến các widget hiện có. Widget mới Threat Analysis nhắm đến đối tượng nhân viên an ninh công cộng và những người phản hồi đầu tiên bằng cách xác định khoảng cách và vùng an toàn để lập kế hoạch cho các sự kiện. Widget Visibility xác định nội dung hiển thị dựa trên khoảng cách, chiều cao của người quan sát và lĩnh vực quan sát. Ngoài ra, widget Directions hiện cho phép người dùng định cấu hình các barrier từ các lớp bản đồ của mình. Widget Analysis có thêm ba công cụ mới: Find Centroid, Find Point Clustes và Summarize Center and Dispersion. Công cụ tìm kiếm 3D cho phép người dùng tìm kiếm các lớp đối tượng.

Tìm hiểu thêm về Web AppBuilder for ArcGIS

AppStudio for ArcGIS

Với AppStudio for ArcGIS – không yêu cầu phải lập trình, người dùng có thể chuyển đổi bản đồ thành các ứng dụng riêng đa nền tảng. AppStudio for ArcGIS 3.2 bao gồm các ứng dụng phụ thuộc được cập nhật: ArcGIS Runtime 100.4 và Qt 5.11.2. AppStudio Desktop bao gồm một số cải tiến để làm việc với email, cũng như hỗ trợ thông báo và dao động (vibration) cho các ứng dụng UWP. AppStudio Player hiện hỗ trợ tải xuống và xem các ứng dụng công cộng mà không cần đăng nhập, đó cũng là một trang mới tích hợp trên bộ mạch chủ (onboarding) với giao diện tối màu. Ứng dụng mẫu AppStudio có nhiều tính năng mới đồng thời cũng được sửa chữa nhiều lỗi.

Xem những điểm cập nhật mới trong AppStudio for ArcGIS

Các tính năng lập trình mới

ArcGIS API for JavaScript

Phát triển các ứng dụng web với ArcGIS API for JavaScript. Phiên bản 4.10  giới thiệu số lượng đáng kể các chức năng mới và các chức năng được cải thiện. Esri đã có những bước tiến lớn trong việc nâng cao quy trình biên tập với widget mới Feature Template đồng thời bổ sung thêm widget đo diện tích và khoảng cách 2D và tăng hiệu suất bằng cách vẽ tất cả các lớp trong bản đồ bằng một bối cảnh WebGL duy nhất. Esri cũng đã nâng cao trải nghiệm 3D với WebStyleSymbols hiệu quả hơn, giới thiệu kiểu lớp xây dựng mới để trực quan hóa các tòa nhà với nội thất chi tiết, thêm tiện ích mới để hiển thị nội dung bị che khuất trong cảnh 3D và nhiều điểm cập nhật mới khác.

Khám phá những điểm cập nhật mới trong ArcGIS API for JavaScript

ArcGIS API for Python

Với ArcGIS API for Python người dùng có thể tự động hóa quy trình công việc của mình. Các phiên bản mới nhất 1.5.1 và 1.5.2 bao gồm một số chức năng mới cũng như một số bản sửa lỗi để nâng cao hơn nữa trải nghiệm cho người dùng. Bây giờ, người dùng có khả năng thêm chú giải bản đồ cũng như sử dụng các chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy để trả về truy vấn dưới dạng DataFrame. Esri cũng đã giới thiệu một mô-đun Survey123 mới trong Python API để mang lại sức mạnh tự động hóa và hiểu biết sâu sắc cho dữ liệu Survey123 của người dùng.

Khám phá những cập nhật mới trong ArcGIS API for Python