Làm gì để xây dựng một cộng đồng thông minh?

smart-communities-illustration-lg

 

Thuật ngữ thành phố thông minh gần đây đã trở nên phổ biến. Được biết đến bởi nhiều tên của các cộng đồng đáng sống, thành phố bền vững, thành phố kiên cường và thậm chí cả quốc gia thông minh hoặc các tập hợp con như thành phố an toàn hoặc cộng đồng lành mạnh, họ chia sẻ các mục tiêu tương tự. Mục tiêu là xây dựng một chính phủ phản ứng nhanh hơn, năng suất hơn, hiệu quả hơn, minh bạch hơn và gắn kết hơn với công dân.

Tại Esri, chúng tôi đã chọn lựa hai thuật ngữ: cộng đồng thông minh và cộng đồng kiên cường. Xây dựng cộng đồng thông minh phản ánh mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của chính quyền quốc gia, tiểu bang, khu vực và địa phương. Xây dựng các cộng đồng kiên cường liên quan đến việc hỗ trợ các Chính phủ chuẩn bị đối phó và phục hồi lại sau các thảm họa nhân tạo và thiên tai như bão, lũ lụt, động đất, sụp đổ kinh tế hoặc biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều cách tiếp cận thông minh được đưa ra nhằm xây dựng một cộng đồng thông minh thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp tiếp cận chỉ hỗ trợ các khu vực đô thị lớn hoặc tập trung vào một vấn đề duy nhất. Sau nhiều năm đặt câu hỏi làm thế nào chúng ta có thể trợ giúp họ và hợp tác với hàng ngàn Chính phủ trên khắp thế giới thì một cách tiếp cận rõ ràng đã xuất hiện.

Cách tiếp cận này sẽ hỗ trợ các Chính phủ bất kể quy mô hoặc vị trí. Nó cung cấp các giải pháp gồm nhiều quy tắc hơn cho một Chính phủ như là một phương tiện để tăng cường tất cả các hoạt động của Chính phủ. Hãy coi Chính Phủ như một nền tảng và về cốt lõi việc xây dựng cộng đồng thông minh bao gồm làm việc với Chính phủ và các hiệp hội thương mại chuyên nghiệp để thực sự hiểu các nhu cầu của Chính Phủ.

Có bốn bước để tạo ra một chiến lược thành công nhằm hỗ trợ các cộng đồng thông minh:

  1. Bắt đầu với một nền tảng GIS hàng đầu thế giới

Lý do chính để các chính phủ trên toàn thề giới chấp nhận GIS đó là do nó có vai trò như một mô hình chung phổ biến nhất được xem xét khi giải quyết vấn đề. Giải pháp cần để phục vụ các chuyên gia về GIS, người lao động trí thức - những người chỉ cần sử dụng GIS, công nhân hiện trường, người ra quyết định và các công dân. Nó cũng cần phải hỗ trợ 5 quy trình làm việc của Chính phủ: thu thập dữ liệu, phân tích và thực hiện các kịch bản giả định dựa vào thông tin, nâng cao nhận thức hoạt động, cải thiện hoạt động tại hiện trường và cho phép sự tham gia của công dân.

  1. Triển khai một chiến lược về vị trí cho phép các Chính phủ ưu tiên sử dụng các ứng dụng GIS mà họ cần.

Yêu cầu này cho thấy sự sẵn sàng của Chính phủ để tổ chức các giải pháp mới và mức độ nhanh chóng muốn thực hiện các thay đổi đó.  Một Chính phủ có thể bắt đầu bằng cách phân tích các vấn để cho toàn bộ tổ chức, bộ phần này đến bộ phần khác hoặc giải quyết từng bộ phận một chẳng hạn như thực thu pháp luật hoặc y tế, các cộng đồng lành mạnh hoặc thành phố an toàn.

  1. Cung cấp các giải pháp thực tiễn phục vụ các vấn đề cấp thiết của Chính Phủ.

Chính phủ biết rằng những thách thức lớn nhất của họ thường là việc cải thiện cơ sở hạ tầng, hiệu quả và năng suất đối với điều kiện kinh tế ở địa phương cũng như cung cấp các giải pháp xanh. Họ thường xuyên lắng nghe hoặc thăm dò ý kiến từ các doanh nghiệp và người dân về các chính sách của họ. Các chính phủ có thể không phải lúc nào cũng có câu trả lời nhanh để giải quyết những thắc mắc từ người dân.

Chúng tôi nhận thấy rằng việc hợp tác với Chính phủ và đặt vấn đề trực tiếp với Chính phủ về ứng dụng mà họ muốn các công ty công nghệ phát triển để khi đưa vào sử dụng có thể hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thực tế của họ. Những ứng dụng này dựa vào các thử nghiệm qua quá trình làm việc trực tiếp với Chính Phủ để được hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện và kiểm duyệt xong, các giải pháp này sẽ được bàn giao toàn bộ cho Chính phủ. Các ứng dụng này có thể được triển khai ngay lập tức và điều chỉnh theo từng thời điểm.

  1. Xây dựng mỗi quan hệ thân thiết với các đối tác kinh doanh

Các đối tác có thể đưa ra các giải pháp mới để cho phép phân tích tội phạm, quản lý tài sản và phân tích khí hậu. Ví dụ, được xây dựng trên nền tảng GIS mạnh mẽ, họ có thể mở rộng các giải pháp tùy chỉnh theo quy mô với Chính quyền tiểu bang, thành phố hoặc khu vực theo từng thời điểm.

Nguồn: Esri Inc.