ArcGIS_Urban_220

ArcGIS Urban

____

Lập kế hoạch cho thành phố thông minh

arcgis-urban-banner-fg

Thay đổi quy hoạch và thiết kế đô thị

Các vấn đề như nhà ở có sẵn, mục tiêu bền vững và những thay đổi về kinh tế đang thúc đẩy các thành phố lập kế hoạch tốt hơn cho tương lai. ArcGIS Urban cho phép các nhà quy hoạch và chuyên gia thiết kế cộng tác giữa các nhóm với một ứng dụng 3D dựa trên nền web hỗ trợ lập kế hoạch kịch bản và đánh giá tác động. ArcGIS Urban cho phép chuyển đổi kỹ thuật số quy hoạch thành phố và khu vực để khuyến khích sự hợp tác với các bên liên quan trong cộng đồng và giúp tất cả các nhóm làm việc hướng tới một tương lai bền vững hơn.

arcgis-urban-mts-visualize-projects-citywide

Hình dung các dự án trên toàn thành phố

Tạo, theo dõi và xem xét các dự án phát triển với một đối tác kỹ thuật số của thành phố. Việc kết hợp mô hình thông tin tòa nhà (BIM) và các loại thông tin 3D khác trong suốt quá trình xem xét dự án mang lại cho các nhà quy hoạch và nhà phát triển một cái nhìn chung về các hướng dẫn phát triển đô thị và giảm thời gian cần thiết cho các ứng dụng xây dựng.

Thiết kế các kịch bản 3D

ArcGIS Urban giúp việc tạo, chỉnh sửa và quản lý các quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch trở nên đơn giản với môi trường 3D tương tác được xây dựng với các nhà quy hoạch. Đánh giá tác động của quy hoạch và thay đổi sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu là chìa khóa để tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong khi cân đối các nguồn lực quý giá. Thông qua các chỉ số và phân tích chi tiết, ArcGIS Urban cũng cho phép tạo các kịch bản nhanh chóng để giúp hình dung các khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi sự phát triển đô thị được đề xuất.

arcgis-urban-mts-design-3d-scenerios
arcgis-urban-mts-guide-change-measure-impact

Hướng dẫn thay đổi và đo lường tác động

Kết hợp các kịch bản sử dụng đất định hướng theo dữ liệu dựa trên các yếu tố như thay đổi dân số, tăng trưởng kinh tế và các mã phân vùng hiện tại để có một kế hoạch linh hoạt và đáp ứng tốt hơn. Bằng cách kết hợp ArcGIS Urban vào một quy trình quy hoạch toàn diện, các nhà quy hoạch có thể dễ dàng đánh giá những thay đổi về sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Bật tương tác kỹ thuật số

Truyền đạt rõ ràng các đề xuất và tăng lượt mua bằng cách cung cấp các chỉ số và hình ảnh trực quan dễ hiểu. Tiếp cận khán giả mới và tăng khả năng tiếp cận các nhóm nhân khẩu học chính bằng cách kết hợp các cuộc khảo sát và nhận xét trực tuyến để tăng mức độ tương tác của công chúng.

arcgis-urban-mts-splideliver-digital-engagement-right-variation

Cách thức hoạt động của ArcGIS Urban

arcgis-urban-fss-how-it-works-fg

Thiết lập một bản sao kỹ thuật số

Dễ dàng sao chép các tòa nhà 3D, đường ưu tiên hoặc cơ sở hạ tầng khác trên toàn thành phố để có cái nhìn tổng thể về các nỗ lực phát triển hiện tại hoặc tương lai.

Bắt đầu quy trình xây dựng và lập kế hoạch kỹ thuật số

Đẩy nhanh quá trình hoạch định chính sách với quy trình theo kịch bản để lập các quy hoạch sử dụng đất, cập nhật mã vùng và đánh giá các đề xuất phát triển một cách nhanh chóng.

Theo dõi và hỗ trợ các mục tiêu của bạn

Hỗ trợ ra quyết định với các chỉ số hiệu suất chính giúp bạn điều hướng sự không chắc chắn trong các dự án ngắn hạn đồng thời cân bằng các chính sách dài hạn.