ArcGIS Mission

_____

Giải pháp phần mềm chiến thuật nhận thức tình huống và quản lý nhiệm vụ

arcgis-mission-banner-fg

ArcGIS Mission là một giải pháp phần mềm nhận thức tình huống chiến thuật và quản lý nhiệm vụ toàn diện, cung cấp cho các tổ chức sự hiểu biết toàn diện về môi trường hoạt động. Các thành viên trong nhóm có thể theo dõi, giám sát và điều phối chuyển động thông qua chia sẻ vị trí và giao tiếp ngang hàng. ArcGIS Mission cung cấp khả năng chỉ định nhóm, chỉ định bản đồ và chia sẻ tài liệu cho các hoạt động của nhiệm vụ, cho phép các nhóm đưa ra quyết định tốt hơn từ một hệ thống hồ sơ duy nhất, có thẩm quyền.

Lợi ích thu được từ ArcGIS Mission

____

Một nhiệm vụ, một bức tranh tổng quát tình hình hoạt động

arcgis-mission-lcs-benefits-fg-2

Một nền tảng

Sử dụng một nền tảng để tạo, quản lý, giám sát và phân tích hiệu quả dữ liệu về các nhiệm vụ trong tổ chức.

Nhận thức tình huống chiến thuật

Biết các thành viên trong nhiệm vụ đang ở đâu và phối hợp hành động giữa các thành viên trong nhóm dựa trên các sự kiện và hoạt động thời gian thực.

Giao tiếp ngang hàng

Giao tiếp ngang hàng (P2P) liên tục cho phép các nhóm chia sẻ vị trí, theo dõi và gửi thông điệp để hợp tác mạnh mẽ hơn trong môi trường bị ngắt kết nối.

Cải thiện sự hiểu biết

Tận dụng dữ liệu của nhiệm vụ để có được thông tin chi tiết và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Tăng tính minh bạch và xây dựng lòng tin trong tổ chức.

Cách thức hoạt động

arcgis-mission-fss-how-it-works-fg-2

Tạo kế hoạch nhiệm vụ

Tạo nhiệm vụ, chỉ định địa điểm, chỉ định nhóm và chia sẻ tài liệu

Thực thi nhiệm vụ

Truy cập thông tin nhiệm vụ để theo dõi, giám sát và điều phối các hành động thông qua chia sẻ vị trí và giao tiếp ngang hàng.

Xem lại nhiệm vụ

Xem xét các nhiệm vụ với nhóm của bạn để hiểu các biểu mẫu, cải thiện hiệu suất và lập kế hoạch cho các nhiệm vụ trong tương lai.

ArcGIS Mission Manager

ArcGIS Mission Manager là một ứng dụng web cho phép người quản lý nhiệm vụ chỉ định các nhóm, chỉ định bản đồ, chia sẻ tài liệu và giám sát hoạt động của các thành viên trong nhóm.

ArcGIS Mission Responder

ArcGIS Mission Responder là một ứng dụng di động cho phép người dùng thực địa truy cập các nhiệm vụ. Người dùng có thể chia sẻ kết nối và vị trí cũng như giao tiếp qua trò chuyện, điểm ưa thích, ảnh, hình ảnh chuyển động, v.v.

ArcGIS Mission Server

ArcGIS Mission Server là một máy chủ ArcGIS Enterprise đóng vay trò cung cấp các xử lý cần thiết để liên lạc giữa các thành phần của ArcGIS Mission.

Một nền tảng, rất nhiều kiến thức bên trong

____

ArcGIS Mission là một giải pháp quản lý nhiệm vụ và nhận thức tình huống chiến thuật hoàn chỉnh bao gồm ba thành phần được tích hợp với Nền tảng ArcGIS.

Nhận các lợi ích của ArcGIS

_____

ArcGIS Mission đáp ứng các nhu cầu sứ mệnh quan trọng của tổ chức của người dùng đồng thời mở rộng các khả năng của nền tảng ArcGIS hiện có

arcgis-mission-os-ecosystem-fg