arcgis-explorer

ArcGIS Explorer

_____

Bản đồ trong tầm tay người dùng

arcgis-explorer-banner-fg

Một phần của Esri Geospatial Cloud, Explorer for ArcGIS là một ứng dụng di động dành cho Android, iOS và Windows cung cấp quyền truy cập 24/7 vào bản đồ kỹ thuật số cho tổ chức của người dùng. Tìm kiếm các nội dung trên bản đồ của Tổ chức hoặc thực hiện khám phá tại hiện trường. Explorer for ArcGIS là lựa chọn hàng đầu cho việc di chuyển để làm việc với bản đồ tại hiện trường.

Sử dụng bản đồ để khám phá thế giới

Ex1

Làm việc ngoại tuyến

Sử dụng bản đồ ở bất cứ đâu, ngay cả khi không có kết nối internet.

Ex2

Quy trình chuyển đổi số dữ liệu

Thay thế bản đồ giấy bằng bản đồ kỹ thuật số giàu dữ liệu.

Ex3

Làm việc đồng nhất

Sử dụng cùng một bản đồ tại văn phòng và hiện trường.

Ex4

Cung cấp bản đồ đã công bố

Chia sẻ bản đồ cho phép truy cập và khám phá.

arcgis-explorer-fss-fg

Đưa bản đồ đến bất cứ nơi nào

Sử dụng bản đồ di động ở bất cứ địa điểm nào trên thế giới kể cả khi sử dụng ở chế độ ngoại tuyến. Tìm kiếm trên bản đồ vị trí hoặc tài sản và mở tệp ảnh đính kèm.

Xem cách bắt đầu

Công cụ đánh dấu bản đồ hỗ trợ công việc tại hiện trường

Sử dụng các công cụ đánh dấu và ghi lại các thông tin thu thập được ngoài hiện trường. Phác thảo trên bản đồ để xác định các khu vực có sự thay đổi và dễ dàng xác định ra các chỉnh sửa.

Xem cách sử dụng các công cụ đánh dấu

Xuất bản bản đồ để dễ dàng chia sẻ với người dùng khác

Chia sẻ bản đồ ngoại tuyến của mình với những người bên ngoài Tổ chức. Sử dụng phần mở rộng ArcGIS Publisher cho ArcGIS Pro để tạo bản đồ di động mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

Sử dụng Explorer offline