ArcGIS_Excalibur_220

ArcGIS Excalibur

Tích hợp và khai thác dữ liệu ảnh

__________

Quy trình khai thác nhanh chóng dữ liệu ảnh trên nền web phục vụ phân tích không gian thông minh

excalibur-hero-banner-illustration-b

Khai thác hình ảnh một cách đơn giản

Là một phần của nền tảng địa không gian của Esri trên nền điện toán đám mây, ArcGIS Excalibur là ứng dụng dựa trên cơ sở một dự án về dữ liệu ảnh ở đó quy trình làm việc với dữ liệu ảnh được tăng cường, hiện đại hóa thông qua các trải nghiệm trực quan. Việc xem ảnh từ thiết bị bay không người lái, máy bay hay ảnh vệ tinh được thu thập cùng với các ngữ cảnh không gian và các lớp dữ liệu chuyên đề. Giao việc và quản lý việc khai thác dữ liệu ảnh được thực hiện thông qua tổ chức. Biên dịch, xuất bản, chia sẻ và phổ biến các sản phẩm thông tin linh hoạt đến người dùng và các thiết bị theo nhiều định dạng.

Quy trình xử lý ảnh linh hoạt trên nền web

_____________

Một phương pháp mới dành cho các nhà phân tích, các chuyên gia về ảnh và các nhà quản lý trong việc phối hợp, truyền tải các thông tin không gian thông minh đến người ra quyết định

introducing-arcgis-excalibur-map-b

Khai thác dữ liệu ảnh dễ dàng

Tìm kiếm và khám phá

_____

Truy vấn, định vị và tìm kiếm ảnh trong vài giây

Xem

_____

Nắn chỉnh ảnh và dữ liệu GIS đồng thời

Thực hiện phân tích

_____

Sử dụng các công cụ và mô hình để giải quyết các vấn đề không gian

Tạo dự án ảnh

_____

Truy cập đến các nguồn tài nguyên từ một vị trí

Cấu hình

_____

Cá nhân hóa trải nghiệm

ArcGIS Excalibur làm việc như thế nào

1

Tìm kiếm và khám phá

Một trải nghiệm tương tác để tìm kiếm và khám phá ảnh trong tổ chức của bạn

2

Phân tích dữ liệu

Sử dụng các công cụ tập trung để phân tích các hình ảnh độ phân giải cao đã được nắn chỉnh

3

Truyền tải những phát hiện của bạn

Chia sẻ các phân tích dưới dạng câu chuyện tương tác với dữ liệu để truyền tải thông tin đến các bên liên quan trong nội bộ và bên ngoài.