Tính năng mới trong ArcGIS Pro 2.5

Phiên bản mới nhất của phần mềm cho máy tính để bàn: ArcGIS Pro 2.5 đã được phát hành, với nhiều tính năng mới được cung cấp dựa trên yêu cầu của người dùng trên toàn thế giới.

Với mỗi phiên bản nâng cấp của ArcGIS Pro, rất nhiều tính năng hữu ích được bổ sung để hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc. ArcGIS Pro cũng cung cấp nhiều phương thức tiếp cận mới để cải thiện việc xây dựng bản đồ, phân tích không gian hiệu quả và năng suất hơn với phương pháp nhanh hơn và dễ dàng hơn. ArcGIS Pro 2.5 được phát triển với sứ mệnh mang tới cho người dùng các bộ công cụ mới, các quy trình làm việc và những tính năng mới dựa trên phản hồi của cộng đồng người dùng trên toàn thế giới nhằm tối ưu hóa công việc cho các chuyên gia GIS.

Dưới đây là liệt kê một số tính năng người dùng chờ đợi trong phiên bản này:

Bản đồ và hiển thị

 • Thiết lập quản lý màu sắc để hiển thị màu nhất quán cho đối tượng trên nhiều thiết bị khác nhau
 • Xuất sản phẩm sang định dạng Adobe Illustrator Exchange (.AIX) để sử dụng Adobe trong công đoạn chỉnh sửa và hoàn thiện bản đồ in ấn
 • Bổ sung thêm các phép chiếu bản đồ mới
 • Cung cấp tính năng Overprint cho các lớp đối tượng được ký hiệu hóa để tránh lỗi trong quá trình in ấn.

Tìm hiểu chi tiết

MicrosoftTeams-image-1

Phân tích

 • Tích hợp Python notebook vào ArcGIS Pro để hỗ trợ quy trình làm việc với khoa học dữ liệu
 • Cung cấp khả năng thiết lập thời gian để chạy các công cụ hoặc lặp lại
 • Cải thiện hiệu năng chạy công cụ phân tích đặc biệt trong các dự án lớn
 • Cung cấp quy trình mới cho các tác vụ phân tích kinh doanh, như: đánh giá vị trí kinh doanh và tiềm năng doanh thu

Tìm hiểu chi tiêt

Screen-Shot-2020-01-24-at-3.36.31-PM

Quản lý dữ liệu

 • Tự động hóa metadata
 • Quản lý dữ liệu phân tán với quy trình nhân bản Replication để tạo và quản lý các bản sao, cũng như cơ chế đồng bộ hóa thay đổi với bản gốc
 • Cập nhật bản đồ tác giả để sử dụng trong ArcGIS Indoors
 • Cung cấp khả năng chuyển đổi dữ liệu trong hệ thống Quản lý thông tin xây dựng (Building Information Management – BIM) thành các feature dataset trong geodatabase.
 • Tìm hiểu thêm

Sản xuất Bản đồ

 • Cung cấp các công cụ mới và cải tiến khả năng xây dựng bản đồ hàng không, hàng hải, bản đồ quân sự cũng như sản phẩm bản đồ chuyên ngành.
 • Chi tiết

Lưu ý: Đối với người dùng ArcMap, phiên bản ArcGIS Pro 2.5 đã cung cấp hơn 60 cải tiến dựa trên yêu cầu phản hồi của người dùng. Truy cập ArcGIS Ideals siter để để biết thêm chi tiết.