Untitled-2

Với ArcGIS Enterprise 10.7 và ArcGIS Online, người dùng có thể bắt đầu sử dụng Insights for ArcGIS theo một cách mới – là phần mềm phân tích tích hợp phân tích vị trí với hệ thống hỗ trợ ra quyết định ( và quy trình làm việc khoa học dữ liệu mở. Cho ra mắt Insights for ArcGIS User Type.

Giống như các User Type khác có sẵn với ArcGIS, Insights for ArcGIS dễ dàng kết hợp các thành viên trong nhóm với các công cụ cần thiết cho công việc của họ. Được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà phân tích thuộc các lĩnh vực khác (non-GIS), làm việc bên ngoài bộ phận GIS, Insights for ArcGIS cung cấp cho người dùng:

  • Phân tích cả dữ liệu không gian và dữ liệu kinh doanh ở một địa điểm.
  • Thực hiện phân tích không gian đơn giản, trong một trải nghiệm quen thuộc như BI.
  • Thực hiện các phân tích thống kê và thăm dò.
  • Truy cập trực tiếp dữ liệu GIS trong ArcGIS Enterprise và cơ sở dữ liệu liên quan (Oracle, SQL Server, SAP HANA)
  • Xuất bộ dữ liệu kết quả phân tích của họ vào hệ thống của bên thứ 3.

Insights là sản phẩm ArcGIS duy nhất mà User Type có thể truy cập. Điều này giúp cho trải nghiệm của nhà phân tích non-GIS trở nên dễ dàng hơn. Để bắt đầu công việc của mình, Insights for ArcGIS chỉ cần đăng nhập vào Insights, qua Cổng thông tin trên màn hình chính của ArcGIS và ArcGIS Online giúp họ đi thẳng vào phân tích. Bởi vì loại người dùng này chỉ truy cập những gì họ cần, nên người dùng chỉ trả tiền cho những gì họ sử dụng, tương đương với một mức giá thấp. Insights for ArcGIS có giá bao nhiêu? Xem mức giá.

Việc bổ sung Insights for ArcGIS User Type không có nghĩa là cách thức cấp license cũ của Insights sẽ biến mất. Insights dưới dạng một ứng dụng cao cấp vẫn sẽ có sẵn cho các nhà phân tích GIS - những người cần sử dụng Insights bổ sung bên cạnh các sản phẩm như ArcGIS Pro và ArcGIS Online. Để làm như vậy, bạn sẽ thêm Insights vào GIS Professional hoặc Creator User Type.

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Insights? Ghé thăm trang sản phẩm của chúng tôi , đọc những câu chuyện thành công của khách hàng , xem những gì mới và dùng thử miễn phí 21 ngày .

Bạn đã sẵn sàng để phát triển các công việc về GIS của mình? Gửi yêu cầu để có license Insights for ArcGIS ngay hôm nay.