Hội thảo: "Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường"

Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường. Tham dự hội thảo có dại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường của 8 tỉnh phía Bắc và các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

20190824_IMG_1154

Tại hội thảo, đại diện các tỉnh, các doanh nghiệp đã giới thiệu, cập nhật những công nghệ mới trong ngành Tài nguyên và Môi trường về xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ, xây dựng dữ liệu 3D; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường hướng tới xây dựng tỉnh thông minh và hệ thống thông tin cho văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Đại diện ngành Tài nguyên Môi trường các tỉnh và các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công nghệ cho hệ thống quan trắc tự động và công nghệ trong xây dựng cở dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường.

resize_images5543256_mh

Đại diện VNPT chia sẻ về các dự án của mình

20190824_IMG_1160
20190824_IMG_1161

Đại diện Esri Việt Nam chia sẻ về nền tảng ArcGIS và các giải pháp, ứng dụng của Esri cho ngành Tài nguyên và Môi trường

Thông qua hội thảo sẽ giúp ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh nói chung, tỉnh Thanh Hoá nói riêng thực hiện hiệu quả công tác tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, góp phần vào việc tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử theo lộ trình của Chính phủ và của UBND các tỉnh.

Nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn