ArcGIS Online

Những điểm mới trong ArcGIS Online tháng 6 năm 2020

Là một phần trong nền tảng địa không gian trên đám mây của Esri, ArcGIS Online cho phép liên kết với mọi người, với các vị trí và dữ liệu sử dụng để tương tác trong bản đồ. Làm việc với dữ liệu với công cụ phân tích hiệu quả và trực quan để xác định các vị trí thông minh.

Người dùng có thể sử dụng ArcGIS Online như một giải pháp độc lập cho nhu cầu tạo bản đồ và phân tích dữ liệu. Hay do là một phần trong nền tảng ArcGIS, người dùng có thể dử dụng ArcGIS Online để mở rộng khả năng của ArcGIS Desktop, hay ArcGIS Enterprise, xây dựng tùy biến các ứng dụng sử dụng ArcGIS Web APIs và SDKs. ArcGIS Online cũng cung cấp truy cập đến ArcGIS Living Atlas of the World – là bộ sưu tập đồ sộ các nội dung được chọn lọc, có bản quyền và sẵn sàng để sử dụng từ Esri và cộng đồng người dùng GIS trên toàn thế giới.

Bản cập nhật tháng 6 năm 2020

ArcGIS Online được cập nhật thường xuyên. Bản cập nhật này bổ sung nhiều tính năng và cải tiến mới bao gồm khả năng tùy chỉnh trang chủ mới, các cải tiến cho Map Viewer Beta, trải nghiệm hồ sơ tổ chức được thiết kế lại và hơn thế nữa.

Tùy biến giao diện trang chủ

Trang chủ đóng vai trò vô cùng quan trọng, là nơi thể hiện đặc điểm riêng của tổ chức, cung cấp tài nguyên và nội dung tới nhười truy cập. Trong phiên bản mới bạn hoàn toàn có thể tùy biến giao diên này theo mục đích của mình.

ju1s

ArcGIS Notebooks

Arcgis Notebooks đã sẵn sàng để triển khai trên ArcGIS Online, cung cấp trải nghiệm với Jupyter cho phép tương tác nhanh chóng trong việc quản trị và chia sẻ nội dung

june-27
  • Triển khai phân tích chuyên sâu để khai thác dữ liệu với các thuật toán và thư viện Pythong mở
  • Tập trung vào các khu vực quan tâm để tiến hành phân tích chuyên sâu
  • Ứng dụng Deep-learning trong các bài toán phân tích
  • Tự động hóa các quy trình lặp lại

Quản trị

Quản trị viên có thể xây dựng các báo cáo chi tiết về hoạt động của các thành viên trong tổ chức, báo cáo này có thể được lưu lại để làm tham chiếu trong tương lai.

Hỗ trợ tính năng OpenID để các thành viên đăng nhập vào tổ chức sử dùng cùng tài khoản trong OpenID Connect-based login system.

Hỗ trợ đăng ký sử dụng AGOL với tài khoản từ Apple.

Quản trị viên có thể chuyển quyền sở hữu các nội dung từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Tính năng nâng cấp

Hiển thị bản đồ

Cải thiện màu sắc khi hiển thị các bản đồ đòi hỏi sự tương phản, sắc nét về ảnh. Bạn có thể tùy biến các tham số để cải thiện chất lượng hiển thị.

june-33

Hiển thị bản đồ với giao diện tối ưu

Chế độ Map Viewer Beta là thế hệ web map mới, được thiết kế với các tính năng tối ưu trong việc triển khai bản đồ trên nền web như: Hiển thị nhãn đa tỷ lệ, hỗ trợ tối ưu Arcgis Arcade.

Hỗ trợ tạo Group dữ liệu, hiển thị nhãn Cluster và cải thiện việc hiển thị ký hiệu của đối tượng điểm trong cấu hình bản đồ đa tỉ lệ.

june3

Bản đồ 3D

Cải thiện hiệu năng cũng như độ sắc nét khi hiển thị bản đồ 3D trong Scene Viewer Setting. Ngoài ra cho phép xuất bản dữ liệu Mesh scene từ ArcGIS Pro lên portal để khai thác với các hàm trong ArcGIS API.

Hỗ trợ hiển thị nhãnh cho các đối tượng 3D Object Scene

june-82

Quản lý dữ liệu

Chủ sở hữu dữ liệu sẽ có nhiều quyền kiểm soát với dữ liệu của mình hơn nữa thông qua cơ chế trên AGOL cho phép cấu hình để biên tập thông tin thuộc tính cũng như hình học của dữ liệu, loại tài khoản được phép cập nhật thông tin trên service.

ArcGIS Online cập nhật thêm nhiều tính năng dành cho ArcGIS Arcade, hỗ trợ tối đa người dùng khi hiển thị nhãn đối tượng cũng như ký hiệu hóa.

Tư vấn bảo mật Arcgis Online

Cung cấp tính năn Arcgis Online Security Advisor, hỗ trợ các phương thức cài đặt bảo mật hệ thống trong tổ chức của bạn.

june-91

Bản đồ nền

Esri vector basemap tiếp tục được cập nhật trên phạm vi toàn cầu.

OpenStreetMap tiếp tục được cập nhật với một số tính năng mới như Gray Canvas

Bản đồ nền ảnh vệ tính được cập nhật với nhiều cải thiện hơn về hiệu năng sử dụng.

ArcGIS Solution

Ứng dụng ArcGIS Solution sẵn sàng trên tất cả tài khoản AGOL, hỗ trợ bạn triển khai nhanh chóng các giải pháp GIS trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành, với hơn 25 giải pháp mẫu của Esri được cung cấp miễn phí trong: Chính phủ, ngành tiện ích, thương mại, quân đội, bản đồ…

june-71