ARCNEWS

Giải pháp ArcGIS giúp công dân nâng cao khả năng truy cập thông tin dữ liệu từ Chính quyền địa phương

p14p1-lg-3

TaxView hiển thị thông tin tài sản của một địa chỉ bao gồm thông tin về giá trị trên thị trường, ngày bán, ngày thu gom rác và địa chỉ các trường học gần đó.

Các nhà lãnh đạo ở Hạt Roanoke, Virginia, đã phát triển ứng dụng để giúp nhân viên và công dân dễ dàng truy cập thông tin về chính quyền địa phương bằng cách sử dụng nền tảng địa lý.

Người quản lý GIS của quận David Wray đã đề xuất thay thế trang web ArcIMS hiện tại bằng một trang web được xây dựng bằng ArcGIS Enterprise và ứng dụng ArcGIS for Local Government. Thư viện ứng dụng và bản đồ GIS mới cung cấp một giải pháp để giúp người dân và các nhân viên chính phủ có thể tìm thấy các thông tin về thuế, các thông tin về dịch vụ của chính phủ và các thông tin bầu cử. TaxView được xây dựng với mẫu Tax Parcel Viewer, GovView sử dụng mẫu My Government Services và VoterView được điều chỉnh từ mẫu Election Polling Places. Ba ứng dụng này có thể được sử dụng trên máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

“Chúng tôi muốn xây dựng một nền tảng và các ứng dụng có thể hoạt động trên bất kể thiết bị di động hay các trình duyệt mà mọi người đang sử dụng. Đây chính là nền tảng sẽ giúp chúng tôi thực hiện điều đó.” ông Bill Hunter - Giám đốc công nghệ thông tin và truyền thông của quận Roanoke cho biết.

Đối tác của Esri, GISi đã tùy chỉnh chức năng tìm kiếm để giúp tự động hóa khả năng hoàn thành cho các địa chỉ, các bưu kiện và các điểm ưa thích. Ví dụ, khi bắt đầu nhập vào “Jones”, vào thời điểm bạn đã nhập vào “jone”, một danh sách các gợi ý có thể xuất hiện. GISi cũng tạo ra một khung thông tin để cho phép các menu mở rộng và thu gọn.

Dữ liệu cho các ứng dụng này nằm trong ArcGIS for Local Government Information Model. “Việc đưa dữ liệu vào mô hình cho phép chúng tôi linh hoạt phát triển các ứng dụng khi phát sinh trường hợp kinh doanh”. Wray nói.

Trong GovView, công dân có thể dễ dàng truy cập vào các dịch vụ công của chính phủ. Tìm kiếm theo tên hoặc địa chỉ tạo ra thông tin vào ngày thu gom rác; các thông tin về cơ sở tái chế gần đó; và các thông tin về cơ sở giải trí khu phố, thư viện và đồn cảnh sát.

TaxView cung cấp nhiều thông tin về tài sản. Công dân và các đại lý bất động sản có thể thấy các thông tin về diện tích, giá trị, ngày bán hàng, trường học, và nhiều hơn nữa. Họ cũng có thể truy cập báo cáo tài sản và báo cáo thu nhập và các thông tin dữ liệu nhân khẩu học của Esri GeoEnrichment.

VoterView cho thấy các địa điểm và giờ bỏ phiếu, cũng như các thông tin về những người được bầu hiện tại cho các quận, địa phương, tiểu bang và liên bang. “Với công cụ GovView, TaxView và VoterView, chúng tôi đã cố gắng tìm ra các chức năng phổ biến, dễ sử dụng cho người dùng thông thường trong khi vẫn duy trì OneView, một giải pháp toàn diện cho người dùng GIS, cho nhân viên chính phủ.” Gray Craig, người quản lý nội dung web cho Quận Roanoke.

GISi đã phát triển OneView trở thành một giải pháp toàn diện hơn, cung cấp nhiều chức năng trong một ứng dụng. OneView được cấu hình để sử dụng cùng lúc các nguồn dữ liệu và dịch vụ được phân phối thông qua các ứng dụng khác nhau, tạo ra một giải pháp tổng thể nhất quán và hiệu quả. Giao diện linh hoạt của nó cho phép nhân viên và công dân khám phá nhiều loại dữ liệu thông qua các công cụ kiểm soát và truy vấn trực quan nâng cao hơn. Dữ liệu bao gồm bán bất động sản, hồ sơ đất đai, quy hoạch và phân vùng, trường học, dịch vụ chính phủ, và thông tin môi trường và tiện ích.

“Các mẫu đề xuất giúp người dùng trong bước khởi đầu xây dựng các ứng dụng, vì vậy nếu bạn có ngân sách nhỏ và không có nhà phát triển nội bộ, bạn có thể lấy các ứng dụng này và triển khai chúng để chia sẻ nội dung của mình” Wray nói.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với  David Wray , người quản lý GIS, Hạt Roanoke.