Banner Survey
𝐀𝐫𝐜𝐆𝐈𝐒 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 phần mềm phân tích và lập bản đồ dựa trên điện toán đám mây, cho phép bạn phân tích dữ liệu, quản lý người dùng và chia sẻ thông tin mọi lúc, tại bất kỳ đâu và trên mọi thiết bị. ArcGIS Online hoạt động theo cơ chế của một Phần mềm dịch vụ (SaaS), đảm bảo tính bảo mật, áp dụng được cho các tổ chức quy mô lớn và có thể mở rộng hỗ trợ hàng triệu người dùng.
ArcGIS Online thường xuyên được cải tiến và cập nhật các tính năng mới. Để không bỏ lỡ bất kỳ trải nghiệm thú vị nào với AGOL, hãy tham dự chuỗi hội thảo trực tuyến "𝐀𝐫𝐜𝐆𝐈𝐒 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐖𝐞𝐛 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬" - giới thiệu sự đa dạng của ArcGIS Online trong các ứng dụng thực tiễn. Bạn sẽ không chỉ khám phá được tiềm năng ứng dụng của ArcGIS Online trong lĩnh vực của mình, mà còn có cơ hội trao đổi tương tác cùng các chuyên gia của EsriVN.

Phiên đầu tiên: "Giới thiệu tổng quan về ArcGIS Online"

 • Giới thiệu Tổng quan nền tảng ArcGIS
 • Giới thiệu chung về ArcGIS Online và các tính năng chính
 • Demo các tính năng trong ArcGIS Online tích hợp dữ liệu, tạo bản đồ thông minh, chia sẻ dữ liệu

Thời gian: 09h00 ngày 15/3/2022

Phiên thứ 2: Giới thiệu các ứng dụng ArcGIS Apps và xây dựng các ứng dụng web (Apps Builders) trong ArcGIS Online

 • Giới thiệu các ứng dụng ArcGIS Apps của Esri và khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ứng dụng GIS phục vụ công việc của các Cơ quan/Tổ chức
 • Demo quá trình xây dựng các ứng dụng GIS đơn giản, nhanh chóng mà không cần lập trình

Thời gian: 10h00 ngày 19/4/2022

Phiên thứ 3: Ứng dụng ArcGIS Online trong quản lý đất đai

 • Tổng quan nền tảng ArcGIS
 • Khả năng ứng dụng ArcGIS Online trong Quản lý đất đai
 • Cấu hình các ứng dụng hỗ trợ công tác Quản lý đất đai và Demo

Thời gian: 10h00 ngày 03/06/2022

Phiên thứ 4: Ứng dụng ArcGIS Online trong Quản lý Giao thông

 • Một số thách thức và yêu cầu đặt ra trong quản lý Giao thông
 • Khả năng ứng dụng nền tảng ArcGIS trong quản lý Giao thông
 • Các giải pháp của ArcGIS trong xây dựng CSDL & Ứng dụng
 • Đề xuất ứng dụng GIS trong một số nghiệp vụ lĩnh vực Giao thông
 • Demo quy trình quản lý sự cố ứng dụng GIS trong Giao thông

Thời gian: 10h00 ngày 18/7/2022

Phiên thứ 5: Ứng dụng ArcGIS Online trong quản lý cây xanh đô thị

 • Những thách thức và nhu cầu thực tiễn trong quản lý cây xanh đô thị
 • Đề xuất nền tảng GIS trong quản lý cây xanh đô thị
 • Khả năng ứng dụng ArcGIS Online trong quản lý cây xanh đô thị
 • Demo một số ứng dụng

Thời gian: 10h00 ngày 30/08/2022

Phiên thứ 6: Ứng dụng ArcGIS Online trong công tác quản lý hậu cần (Logistics)

 • Logistics, vai trò và quy trình quản lý Logistics
 • Những thách thức và nhu cầu thực tiễn trong việc quản lý Logistics
 • Đề xuất nền tảng GIS trong việc quản lý Logistics
 • Khả năng ứng dụng ArcGIS Online trong việc quản lý Logistics
 • Demo một số ứng dụng trong công tác quản lý Logistics

Thời gian: 10h00 ngày 29/9/2022