Phiên toàn thể

GIS - Tạo ra một tương lai bền vững

____

Bắt đầu từ 8:30 thứ 2, ngày 12 tháng 7 năm 2021

Bắt đầu trải nghiệm hội nghị người dùng Esri tại các phiên toàn thể

Untitled27

Cảm động trước những câu chuyện đầy cảm hứng

Chủ tịch Jack Dangermond, nhân viên Esri và những vị khách đặc biệt sẽ chia sẻ những câu chuyện về cách GIS đang giúp người dùng định hình khoa học, chính sách và hành động của họ.

Untitled28

Khám phá công nghệ mới

Tham dự các buổi giới thiệu công nghệ và khả năng mới nhất trong ArcGIS sẽ giúp bạn nâng cao công việc của mình lên một tầm cao mới.

Untitled29

Hai Phiên họp toàn thể

Tương tác với cộng đồng GIS trong Phiên họp toàn thể gồm hai phần, bắt đầu lúc 8:30 sáng (PDT) vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 7 và Thứ ba, ngày 13 tháng 7.

Gửi những hình ảnh của bạn để cùng chia sẻ tại Phiên toàn thể

____

Chia sẻ những công việc tuyệt vời của bạn dựa trên công nghệ GIS