Hội thảo khoa học Quốc tế "Khoa học Địa Lý trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức"

download
download

Thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4IR) với sự phát triển và ứng dụng công nghệ chưa từng có, dự kiến ​​sẽ có tác động đáng kể đến cách sống của con người, cách làm việc và học tập. Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số và sự tích hợp của tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa các quy trình và phương pháp sản xuất. Sự sáng tạo của con người như vậy dẫn đến những thay đổi về đầu tư, năng suất và mức sống. Cuộc cách mạng cuối cùng tác động đến hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế của thế giới.
4IR mang đến những cơ hội mới cũng như những thách thức cho toàn thế giới và cho cả Việt Nam, để tận dụng tối đa lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khoa học địa lý và nhà địa lý cần tham gia tích cực vào đổi mới công nghệ và thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Do đó, công ty TNHH Esri Việt Nam cùng phối hợp với Khoa địa lý - Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: "Khoa học Địa Lý trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức" vào ngày 15/11/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà quản lý trong và ngoài nước có quan tâm gửi bài và tham dự hội thảo.

Đăng ký tham dự và gửi bài viết cho chúng tôi.