arcgis-geobim-220

ArcGIS GeoBIM

_____

Kết nối các dự án trong cùng bối cảnh

Cải thiện điều phối và phân phối dự án

_____

ArcGIS GeoBIM mang đến trải nghiệm dựa trên web sáng tạo, dễ sử dụng giúp các nhóm người dùng dễ dàng khám phá và nâng cao khả năng cộng tác trong việc xây dựng các dự án và giải quyết các vấn đề khi lập mô hình thông tin xây dựng (BIM); sử dụng dữ liệu từ nhiều hệ thống trong cùng một bối cảnh không gian địa lý. Các nhóm kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng (AEC) có thể dễ dàng làm việc với dữ liệu được liên kết từ nhiều hệ thống trong các ứng dụng web có thể cấu hình giúp đơn giản hóa việc giao tiếp và cộng tác trong tổ chức và các bên liên quan

ArcGIS GeoBIM

_____

Kết nỗi dữ liệu không gian địa lý với thông tin thiết kế và xây dựng để hình dung dự án của bạn trong một bối cảnh tổng thể.

Đưa dự án vào bản đồ

Xem tất cả các hoạt động của dự án trên bản đồ

Khám phá và xem các thông tin dữ liệu, vấn đề xảy ra và các tài liệu trong dự án của người dùng trong bối cảnh không gian địa lý thông qua một ứng dụng web rất dễ sử dụng.

arcgis-geobim-tab1-put-project-on-map
arcgis-geobim-tab2-keep-data-organized
Quản lý dữ liệu

Quản lý các dự án mà không cần sắp xếp lại dữ liệu

Giữ các tài liệu và dữ liệu của bạn được sắp xếp ở vị trí nguồn ban đầu và truy cập nội dung dự án GIS và BIM của bạn thông qua trải nghiệm ứng dụng dựa trên web chung.

Giảm tối thiểu việc chuyển đổi mô hình

Kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu

Giảm thiểu nhu cầu liên tục chuyển đổi dữ liệu của người dùng bằng cách liên kết trực tiếp với các dự án BIM, dữ liệu và tài liệu được lưu trữ trên các hệ thống riêng biệt.

arcgis-geobim-tab3-minimize-model-conversions
arcgis-geobim-tab4-simplify-communication
Giao tiếp đơn giản

Dễ dàng truyền đạt thông tin dự án

Chia sẻ các ứng dụng ArcGIS GeoBIM rất dễ sử dụng với các bên liên quan để cho phép họ khám phá thông tin và các vấn đề của dự án.

Xem các dự án trong cùng một bối cảnh

Các nhóm người dùng khác nhau có thể xem, quản lý và truy cập dữ liệu dự án trên nhiều vị trí một cách dễ dàng hơn.

Quản lý dữ liệu

Truy cập dữ liệu GIS và BIM trong một trải nghiệm duy nhất

 

Cách thức hoạt động

arcgis-geobim-how-it-works
Giảm thiểu chi phí chuyển đổi mô hình

Giữ dữ liệu của người dùng trong hệ thống nơi chúng được tạo ra và giảm nhu cầu chuyển đổi mô hình trong suốt vòng đời của dự án.

Truyền đạt hiệu suất dự án

Trực quan hóa các hoạt động cho dữ liệu dự án, chẳng hạn như giải quyết các vấn đề, tiến trình và vị trí tài sản, thông qua trang tổng quan.

geobim-overview-quote-hntb

 

Kết nối ArcGIS GeoBIM của Esri với Autodesk Construction Cloud nhằm kết hợp quy trình khảo sát và thiết kế để cung cấp bước đầu tiên cho trải nghiệm dữ liệu từ GIS đến BIM tốt hơn.

_____

Darin Welch

HNTB, Associate Vice President and National Geospatial and Virtual Engagement Manager

geobim-overview-5050-esri-autodesk

Esri và Autodesk

_____

Esri và Autodesk là những tổ chức hàng đầu trong việc đưa dữ liệu GIS và BIM kết hợp với nhau trong cùng một dự án. Chia sẻ tầm nhìn là quy trình kết nối và cộng tác cùng chia sẻ các nguồn dữ liệu và nâng cao hiểu biết về dự án trong một bối cảnh, giảm thiểu sự kém hiệu quả, và mang đến cơ sở hạ tầng với khả năng phát triển bền vững hơn.

Đám mây xây dựng Autodesk

_____

Kết nối quy trình làm việc, các nhóm và dữ liệu ở mọi giai đoạn của quá trình thiết kế và xây dựng để giảm rủi ro, tối đa hóa hiệu quả và tăng lợi nhuận.

Autodesk BIM Collaborate Pro

Kết nối những người ra quyết định và nhóm xây dựng để quản lý việc đánh giá thiết kế và tự động hóa việc điều phối mô hình với các ngành nghề. Dễ dàng theo dõi tất cả các vấn đề về thiết kế, điều phối, chất lượng, an toàn và vận hành bằng cách liên kết dữ liệu từ Autodesk BIM Collaborate Pro với ArcGIS GeoBIM.

Liên hệ Esri Việt Nam