ArcGIS Business Analyst

Dữ liệu và Báo cáo

____

Truy cập dữ liệu có bản quyền với ArcGIS Business Analyst

business-analyst-data-and-reports-banner-hero

Truy cập hơn 15.000 biến tùy chọn khác nhau, chẳng hạn như nhân khẩu học, địa điểm kinh doanh, chi tiêu của người tiêu dùng và sức mua ở nhiều khu vực địa lý, từ cấp quốc gia đến cấp nhóm tại Hoa Kỳ. Sử dụng hơn 40 báo cáo dựa trên các biến dữ liệu.

Demographic

Nhân khẩu học

Hơn 2.000 biến số theo ước tính trong năm hiện tại và dự báo 5 năm về nhân khẩu học của Hoa Kỳ bao gồm dân số, hộ gia đình, thu nhập, tuổi và dân tộc. Dữ liệu về giáo dục, tình trạng hôn nhân, ngôn ngữ nói, và nhiều hơn nữa. Nguồn dữ liệu: Esri, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ và ACS.

Tìm hiểu thêm về Dữ liệu nhân khẩu học

Xem báo cáo mẫu

Consumer spending

Mức độ tiêu dùng

Những sản phẩm và dịch vụ nào được người tiêu dùng Mỹ mua và ở đâu? Với các khoản chi tiêu của các hộ gia đình cho hơn 20 loại sản phẩm bao gồm may mặc, thực phẩm và đồ uống, tài chính, v.v... Nguồn dữ liệu: Esri, Khảo sát chi tiêu tiêu dùng và Cục thống kê lao động.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu mức độ tiêu dùng

Xem báo cáo mẫu

Tapestry Segmentation

Phân khúc thị trường

Phân khúc thị trường chi tiết của các khu dân cư Hoa Kỳ được chia thành 67 phân khúc dựa trên đặc điểm kinh tế xã hội và nhân khẩu học. Cung cấp cái nhìn sâu sắc về lối sống và hành vi của khách hàng. Nguồn dữ liệu: Esri

Tìm hiểu thêm về phân khúc thị trường

Xem báo cáo mẫu

Market Potential

Thị trường tiềm năng

Dữ liệu về sản phẩm và dịch vụ người tiêu dùng sử dụng và nhu cầu. Số lượng người tiêu dùng dự kiến ​​và dữ liệu Chỉ số tiềm năng thị trường cho hàng hóa, dịch vụ, thái độ và hoạt động. Nguồn dữ liệu: Esri và GfK MRI

Tìm hiểu thêm về tiềm năng thị trường

Xem báo cáo mẫu

B Location and summary

Địa điểm kinh doanh và Thống kê

Dữ liệu về hơn 13 triệu doanh nghiệp bao gồm tên và địa điểm, mã phân loại công nghiệp, số lượng nhân viên và doanh số. Nguồn dữ liệu: Esri và Infogroup

Tìm hiểu thêm về dữ liệu doanh nghiệp

Xem báo cáo mẫu

major shopping centers

Các trung tâm mua sắm lớn

Thống kê cho gần 7.000 trung tâm mua sắm lớn của Hoa Kỳ bao gồm tên, tổng doanh số bán lẻ, tổng diện tích cho thuê, địa điểm, v.v. Nguồn dữ liệu: Danh mục của Major Malls, Inc.

Tìm hiểu thêm về các trung tâm mua sắm lớn

Xem báo cáo mẫu

Traffic counts

Mật độ giao thông *

Dữ liệu giao thông mở rộng của Hoa Kỳ để phân tích thương mại, định tuyến và mô hình toán học. Dữ liệu về số lượng phương tiện đi qua một điểm hoặc vị trí đường phố nhất định ở Hoa Kỳ. Nguồn dữ liệu: Kalibrate

Tìm hiểu thêm về Số lượng giao thông

Xem báo cáo mẫu

Crimr Indexes

Chỉ số tội phạm *

Thống kê về các loại tội phạm liên quan đến con người và tài sản, bao gồm thông tin về giết người, tấn công, trộm cắp, và nhiều hơn nữa. Nguồn dữ liệu: Giải pháp địa lý ứng dụng

Tìm hiểu thêm về Chỉ số tội phạm

Census and ACS

Điều tra dân số và khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ

Dữ liệu điều tra dân số cho các nhân khẩu học cập nhật bao gồm thông tin về dân số, nhà ở và hộ gia đình. Nguồn dữ liệu: Điều tra dân số và Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS).

Tìm hiểu thêm

* Những nhu cầu tăng thêm có thể được yêu cầu sử dụng với ArcGIS Business Analyst Enterprise

Trải nghiệm dữ liệu Esri

Nâng cao độ chính xác toàn cầu

Phân khúc thị trường tập trung vào người tiêu dùng

Dễ dàng hội nhập

Quy trình đã được chứng minh cho giải pháp công nghiệp

Khả năng tiếp cận dễ dàng

Tăng cường hệ thống GIS của bạn với dữ liệu và nhân khẩu học

Tìm kiếm trong hàng nghìn loại dữ liệu được thu thập từ hơn 130 quốc gia

business-analyst-data-and-reports-browser-foreground