Analytics_for_IoT_220

ArcGIS Analytics for IoT

_____

Khai thác tiềm năng của IoT

iot-banner-graphic-triangles

ArcGIS Analytics for IoT cho phép người dùng thực hiện thu thập, hiển thị, phân tích không gian với dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lớn trong ArcGIS Online để có được hiểu biết mới và đưa ra quyết định sáng suốt. Khám phá dữ liệu phát trực tuyến trong Internet of Things (IoT) trên bản đồ và báo cáo thông minh (dashboard), xác định các đặc trưng theo thời gian và trích xuất thông tin dựa trên vị trí thông minh – tất cả làm việc trong phạm vi Đám mây Địa không gian của Esri (Esri’s Geospatial Cloud).

Nhận được thông tin chi tiết từ dữ liệu lớn theo thời gian thực

iot-integrate-real-time-data

Tích hợp dữ liệu thời gian thực

Kết nối với nhiều loại cảm biến bằng cách định cấu hình nguồn cấp dữ liệu để có thể nhanh chóng sử dụng làm lớp bản đồ trực tiếp. Tích hợp dữ liệu đang phát trực tuyến với dữ liệu lịch sử thông qua các lớp dữ liệu này để hiểu rõ hơn về sự thay đổi trong hệ thống theo thời gian.

Giám sát tài sản quan trọng

Nhận vị trí chính xác và thông tin chi tiết về tất cả tài sản của bạn để hiển thị 24/7. Theo dõi các tài sản động liên tục thay đổi vị trí, chẳng hạn như phương tiện giao thông, máy bay, tàu thuyền và tài sản cố định, chẳng hạn như cảm biến quan trắc thời tiết và môi trường.

iot-monitor-critical-assets
iot-unlock-spatial-insights

Tận dụng thế mạnh về phân tích không gian

Phân tích không gian thông minh trong IoT giúp đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Sử dụng thế mạnh của các công cụ phân tích thời gian thực và dữ liệu lớn, truy cập vào các công cụ này để phân tích thông tin từ nhiều nguồn cấp dữ liệu khác nhau. Tận dụng xây dựng quy trình phân tích trực quan cho phép người dùng có thể thiết kế các quy trình phân tích phức tạp và tự động, tiết kiệm được thời gian và công sức.

Kích hoạt cảnh báo

Hành động về các sự kiện quan tâm bao gồm lưu trữ, cảnh báo và vận hành. Sử dụng báo cáo thông minh để hiển thị và chia sẻ các kết quả tìm kiếm của mình với những người dùng trong tổ chức nhằm mục đích hoạt động hiệu quả hơn, đưa ra chiến lược và chiến thuật, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

iot-trigger-alerts
iot-work-in-the-cloud

Làm việc trên đám mây

Với mô hình SaaS, người dùng có thể bắt đầu làm việc nhanh chóng mà không cần cấu hình, tận dụng thế mạnh của điện toán phân tán có khả năng làm việc với dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lớn như một dịch vụ và thực hiện phân tích ở quy mô lớn.

Làm việc với ArcGIS Analytics for IoT như thế nào

iot-how-it-works

Kết nối

Kết nối với dữ liệu thời gian thực, dữ liệu phát trực tuyến IoT từ nhiều nguồn cấp dữ liệu và trực quan hóa trực tiếp trong bản đồ.

Phân tích

Tăng tốc độ phân tích của người dùng và nhận câu trả lời nhanh hơn khi người dùng thiết lập các mô hình phân tích trong đám mây.

Cảnh báo và hành động

Kết quả phân tích hỗ trợ cho các nhà quản lý kịp thời ra quyết định. Chia sẻ kết quả và gửi cảnh báo cho các đơn vị liên quan khi có vấn đề xảy ra.

ArcGIS Analytics for IoT được tích hợp hoàn toàn trong ArcGIS

_____

ArcGIS Analytics for IoT có khả năng làm việc với dữ liệu lớn và dữ liệu thời gian thực trong ArcGIS Online, tích hợp với ArcGIS và kết nối với tất cả dữ liệu ArcGIS cũng như dữ liệu từ các nguồn khác.

iot-50-50-arcgis-integrated